W dniu 5.02.2015 r. w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie pożegnaliśmy śp. Andrzeja Michalskiego, którego Pan tak szybko i nieoczekiwanie dla nas wszystkich powołał do siebie. Andrzej był animatorem diecezjalnym Ruchu Rodzin Nazaretańskich w diecezji płockiej i współorganizatorem dni skupienia dla animatorów diecezjalnych Ruchu w Zakroczymiu

Śp. Andrzeja żegnała bliższa i dalsza rodzina, licznie zgromadzeni parafianie, kapłani i członkowie Ruchu z diecezji płockiej, przedstawiciele RRN z innych diecezji, koledzy z pracy i zawodnicy amatorskiej drużyny piłkarskiej.

Na początku Mszy św. moderator Ruchu w diecezji płockiej, ks. Cezary Siemiński, odczytał list kondolencyjny bp. Piotra Libery, ordynariusza płockiego. Następnie zostały przekazane wyrazy współczucia ze strony bp. Andrzeja Siemieniewskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. W homilii proboszcz parafii w Drobinie, ks. Andrzej Kucharczyk, podzielił się wzruszającym wspomnieniem o Andrzeju, zwracając uwagę zwłaszcza na jego godną podziwu, niezłomną wiarę i umiłowanie Eucharystii. W słowie pożegnania moderator krajowy RRN, ks. Dariusz Kowalczyk, porównał odejście Andrzeja do Pana do sceny powołania Apostołów, którzy na wezwanie Chrystusa natychmiast porzucili wszystko i poszli za Nim. Kondukt pogrzebowy na cmentarz i modlitwy nad grobem poprowadził ks. Sławomir Kowalski.

Dziękujemy Bogu za dar naszego brata Andrzeja. Jesteśmy wdzięczni za jego posługę w Ruchu Rodzin Nazaretańskich a zwłaszcza za przykład wiary, zaufania i pogodnego przyjmowania woli Bożej. Przez ostatnie niełatwe miesiące, czy to w szpitalu, czy w domu to on dodawał otuchy tym, którzy przychodzili go pocieszać i zarażał ich swoim optymizmem – postawą dziecka Bożego, bezgranicznie oddanego Maryi. Jego niespodziewane odejście zaskoczyło wszystkich. Nie stracił nigdy ducha, miał tyle planów… Widocznie Pan uznał, że nadszedł najlepszy moment, aby dać mu nowe, ważniejsze zadania. Ufamy, że mamy w nim naszego orędownika w niebie.

Kazanie - ks. Andrzej Kucharczyk (plik mp3)
Pożegnanie - ks.Dariusz Kowalczyk  (plik mp3)