Już po raz dziewiąty w objęciach Matki Bożej Licheńskiej odbyły się zimowe rekolekcje RRN.

W dniach 19-22 lutego z radością gościliśmy w Domu Pielgrzyma "ARKA", a nasza wspólnota rekolekcyjna liczyła ponad 500 osób, które przyjechały do Lichenia Starego z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, legnickiej, archidiecezji wrocławskiej, szczecińsko-kamieńskiej i poznańskiej.
Tegoroczny temat "Miłość w codzienności" pięknie wpisał się w czas rozpoczynający w Kościele Katolickim okres Wielkiego Postu. Czas ten, jest szczególną tajemnicą miłości Boga do człowieka.


Podczas rekolekcji swoją formację przeżywali dorośli, dzieci, studenci oraz młodzież gimnazjalna i licealna. W gwarze rekolekcyjnym swoje spotkania miała również zawiązująca się grupa muzyczna, która śpiewem ubogacała rekolekcje i przygotowywała się na uroczystość obchodów jubileuszu 30-lecia RRN na Jasnej Górze.

Szczególnym darem na ten czas duchowego wzrastania była obecność kapłanów, którzy wprowadzali nas w temat rekolekcji, służąc z miłością w sakramentach Eucharystii i pokuty, umacniając nas treściami konferencji i słowem kierowanym podczas spotkań indywidualnych. W tym miejscu dziękujemy również ks. Krzysztofowi Dulnemu - moderatorowi rekolekcji zimowych, który w prawdzie nie był z nami fizycznie, jednak nieustannie wspierał całe dzieło rekolekcyjne modlitwą i cennymi wskazówkami.

W Roku Życia Konsekrowanego świadectwo kroczenia drogą, na której staje Bóg jako Miłująca Obecność złożyły także zaproszone siostry zakonne ze wspólnot- Sióstr Uczennic Krzyża i Zgromadzenia Sióstr św. Magdaleny od Pokuty. Siostry przedstawiły nam charyzmaty swoich zgromadzeń i codzienną, zwykłą drogę, na której realizują zarówno wspólnotowe, jak i indywidualne powołanie do miłości. Z radością i pokojem zapewniły nas, że Bóg zawsze patrzy na cały świat z miłością i każdego dnia powołuje nas do życia miłością, która tu na ziemi w pełni realizuje się w relacji z drugim człowiekiem.
Tegoroczne rekolekcje swoją obecnością i czynną służbą ubogaciły także; siostra Maria ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, s. Joanna Karmelitanka i s. Dominika ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.

Dziękujemy Panu Bogu za Eucharystię odprawioną w Bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, kończącą nasze rekolekcje, której przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski.
W homilii skierowanej do uczestników rekolekcji nasz Pasterz wskazał, jak ważny jest przekaz Papieża Franciszka do ruchów i wspólnot. Ojciec Święty podkreśla w nim istotę zachowania świeżości charyzmatów, konieczność obrania drogi towarzyszenia ludziom i wzbudzenie w sercach świadomości, że największym darem Ducha Świętego jest Komunia, Komunia jako wspólnota.

Niech owoce rekolekcyjne rodzą się na drodze podejmowanej przez nas próby życia Miłością w codzienności...

Zapraszamy do wysłuchania nagrań, obejrzenia filmu i zdjęć:

Homilia ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego(plik mp3)