Świętokrzyskie sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej istnieje od 1989 r. Jest niemal wierną kopią Ostrej Bramy w Wilnie. W ołtarzu kaplicy znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. W roku 1997 Matka Boża Ostrobramska została ogłoszona Patronką Skarżyska. Koronacji obrazu dokonał 2 lipca 2005 r. kard. Henryk Gulbinowicz. 7 stycznia 2014 roku dekretem papieża Franciszka sanktuarium otrzymało tytuł bazyliki mniejszej.

Centralnym punktem skupienia animatorów była Eucharystia w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia sprawowana przez Moderatora Krajowego RRN, ks. Dariusza Kowalczyka oraz ks. Adama Żmudę z RRN diecezji radomskiej. Po Mszy św. miała miejsce modlitwa zawierzenia przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia.

Kilka myśli z konferencji:

Przepaść grzeszności i przepaść ufności – Ks. Adam Żmuda

Św. Jan pod Krzyżem był zdruzgotany, zmiażdżony tym co się stało, wydawało mu się, że wszystko się skończyło. Miał poczucie, że zawiódł Jezusa.
Co zrobić, żeby przyjąć postawę uznania grzeszności i bezradności? – wyznać winę, wyrazić skruchę, cierpliwie dźwigać krzyż.
Co można zrobić z grzesznością, którą się widzi? – zawierzyć miłosierdziu albo: iść w zaparte (nie uznając swojej winy, tłumacząc się, racjonalizując), swoją winę przenieść na kogoś innego, wyprzeć poczucie winy ze świadomości.
Łotr na krzyżu uznał swoją winę i słuszność kary, wyraził skruchę i zaufał Jezusowi a także cierpliwie znosił swój krzyż. Chrześcijaństwo jest jedyną religią, w której nie ma samozbawienia. To Jezus nas zbawia dzięki swojej Krwi. Pan Bóg proponuje nam odpokutowanie win tu na ziemi przez przyjęcie trudów każdego dnia. Zamiast szukać nadzwyczajnych wyrzeczeń trzeba zgodzić się na to, co jest nam dane tu i teraz: upokorzenie, ośmieszenie czy inne drobne niedogodności.

Przepaść wdzięczności i przepaść odkupienia (kenozy) – ks. Dariusz Kowalczyk

Z wdzięcznością nie czekajmy aż wydarzy się cud. W naszym Ruchu z góry dziękujemy za to, co uczyni Pan Bóg. Nasze dziękowanie wynika z wiary, że On daje to, co najlepsze. Prosimy Maryję, żeby Ona w nas dziękowała: „Maryjo, dziękuj we mnie”.
Skąd zaczerpnąć ufności, kiedy widzimy nasze grzechy, kiedy poczucie rozpaczy i bezradności jest silniejsze od nas? Najgorszy jest w takiej chwili podszept złego ducha: „Już nic z ciebie nie będzie, jesteś skończony”. Wówczas człowiek potrzebuje dowodu miłości, a Jezus tę Miłość daje w Eucharystii. Eucharystia jest źródłem ufności. Jezus oddaje swoje życie za nas, na nowo czyni nas dziećmi Bożymi.

Być narzędziem Miłosierdzia Bożego – ks. Bernard Kasprzycki

Razem z Maryją możemy być narzędziami Bożego Miłosierdzia dla naszych najbliższych i dla świata.
Nasza ewangelizacja będzie skuteczna, gdy uznamy, że sami potrzebujemy nawrócenia, bo ciągle nie jesteśmy lepsi od tych, których uważamy za gorszych. Idziemy z Bożym miłosierdziem, bo sami doświadczyliśmy go pierwsi.
Odnawiając zawierzenie Maryi „Aktem oddania” ufamy, że będziemy trwać w komunii życia z Matką Bożą, że Ona sama będzie żyła w nas i przez nas, a przez Nią Chrystus.

Janka