Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Nie można budować wspólnoty bez bliskości. Nie można zaprowadzać pokoju bez bliskości. Nie można czynić dobra, nie będąc blisko. Jezus mógł przecież powiedzieć: «Bądź uzdrowiony!». Ale nie, On się zbliża do chorego i dotyka go. Co więcej, dotykając nieczystego, sam staje się nieczysty. I to jest tajemnica Jezusa: bierze na siebie nasze brudy, nasze nieczystości.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 26.06.2015)

11 IV 2015 Homilia Abp. Celestiono Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce podczas Mszy św. jubileuszowej 30-lecia RRN

Międzynarodowa Pielgrzymka RRN na Jasną Górę

Najważniejszym punktem 18. Pielgrzymki Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę, połączonej z centralnymi obchodami 30-lecia powstania Ruchu, była uroczysta Msza św. w bazylice jasnogórskiej koncelebrowana przez niemal pięćdziesięciu kapłanów pod przewodnictwem Abp. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. We Mszy św. uczestniczyło 1500 członków i sympatyków RRN z całej Polski.

W swojej homilii Abp Nuncjusz nawiązał na początku do aktualnego synodu biskupów na temat rodziny, w którym centralne miejsce nie jest poświęcone debacie nad kontrowersyjnymi problemami, ale troska o to, by tworzyć przestrzeń życiową dla rodzin, w której mogłyby czuć się spełnione i szczęśliwe, zdolne do stawiania czoła życiowym burzom. W ramach tego zadania uwidacznia się aktualność i doniosłość misji Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Tutaj świeccy i kapłani wspólnie stworzyli taką przestrzeń. Nie przez izolowanie rodzin od świata, ale pozostając zanurzonymi w ludzkich problemach, świadomymi ludzkiej kruchości i grożących niebezpieczeństw, podchodząc do nich konstruktywnie, aby w rodzinach mogła zakwitnąć miłość. Źródło siły dla rodzin Ruchu stanowi nie sama psychologia ani socjologia, ale budowanie rodziny jako przedłużenia wspólnoty miłości tworzonej przez Jezusa, Maryję i Józefa w Nazarecie.

... dalsza relacja, nagrania

 

11 IV 2015 Słowo Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata KEP ds. RRN z okazji 18. Pielgrzymki Ruchu na Jasną Górę i jubileuszu 30-lecia RRN.

Międzynarodowa Pielgrzymka RRN na Jasną Górę

18. Międzynarodowa Pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich była połączona z obchodami 30-lecia powstania Ruchu. Hasło pielgrzymki stanowiły słowa z aktu oddania się Matce Bożej w RRN: „Na służbę Kościołowi”.

Tradycyjnie pielgrzymka RRN rozpoczęła się w archikatedrze częstochowskiej. Organizatorzy zebrali zgłoszenia niemal 1200 osób z grup autokarowych przybyłych z całej Polski, nie licząc tych, którzy przyjechali własnym transportem. Słowo powitania do pielgrzymów skierował bp Antoni Długosz, zachęcając do przedłużania w Ruchu charyzmatu Świętej Rodziny z Nazaretu, a rodziców do troski o wiarę dzieci, których są pierwszymi katechetami. Drogą telefoniczną pozdrowienia i błogosławieństwo dla uczestników pielgrzymki przekazał bp Andrzej Siemieniewski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN, który w tym czasie przebywał na Górze Błogosławieństw w Ziemi Świętej. Zapewnił o swojej pamięci i duchowej łączności, i wezwał do podjęcia dzieła nowej ewangelizacji.

Pozdrowienia telefoniczne bp. Andrzeja Siemieniewskiego z Góry Błogosławieństw (plik mp3)

Następnie zebrani wysłuchali jego przesłania video przygotowanego na tę okazję. Bp Delegat nawiązał do zachęty św. Jana Pawła II z okazji Wielkiego Jubileuszu roku 2000, aby odwoływać się do tekstu Księgi Kapłańskiej. Ukazuje on jubileusz jako okazję, by powrócić do swojej własności i swojego rodu. W przypadku RRN pierwszy aspekt dotyczy powrotu do dziedzictwa duchowego, do źródeł. Drugi aspekt dotyczy powrotu do osób, które tworzyły i tworzą Ruch. Gdy przypominamy sobie dziedzictwo duchowe RRN, na pierwszy plan wysuwa się pragnienie życia z Matką Bożą, tak jak to było w domu nazaretańskim. Jest to droga prowadząca do spotkania Chrystusa Zbawiciela, na podobieństwo pasterzy i mędrców. Członkowie RRN naśladują św. Jana Apostoła, który z Maryją stał pod krzyżem i z Nią doczekał się w Wieczerniku zstąpienia Ducha Świętego. Powrót do dziedzictwa to powrót do ważnych tekstów, przede wszystkim do książki ks. Tadeusza Dajczera „Rozważania o wierze”, która dla wielu osób stała się impulsem do rozwoju wiary, nadziei i ewangelicznej radości. Z kolei powrót do rodu oznacza w sensie duchowym powrót do wspólnoty. RRN to nie tylko piękne i pożyteczne teksty, ale przede wszystkim osoby, które go tworzą. Wspólnota jest błogosławieństwem, ale też trudem. Łatwo jest mówić o miłości, natomiast trudniej jest znosić wzajemnie swoje niedoskonałości. Wspólnota to szkoła życia i przebaczenia, pomagania sobie w chwilach kryzysu i ciemności.

 

22 II 2015 Homilia ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego na zakończenie zimowych rekolekcji RRN w Licheniu

W dniach 19-22 lutego odbyły się rekolekcje RRN w Licheniu. Tegoroczny temat "Miłość w codzienności" pięknie wpisał się w czas rozpoczynający w Kościele Katolickim okres Wielkiego Postu. Czas ten, jest szczególną tajemnicą miłości Boga do człowieka.

Dziękujemy Panu Bogu za Eucharystię odprawioną w Bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, kończącą nasze rekolekcje, której przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski.
W homilii skierowanej do uczestników rekolekcji nasz Pasterz wskazał, jak ważny jest przekaz Papieża Franciszka do ruchów i wspólnot. Ojciec Święty podkreśla w nim istotę zachowania świeżości charyzmatów, konieczność obrania drogi towarzyszenia ludziom i wzbudzenie w sercach świadomości, że największym darem Ducha Świętego jest Komunia, Komunia jako wspólnota.

Homilia ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego(plik mp3)
 

29 XI 2014 Homilia ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego podczas Ogólnopolskiego Adwentowy Dnia Skupienia RRN na Jasnej Górze

Tegoroczna pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich przypadła na kilka dni przed 20. rocznicą odejścia z tego świata ks. Andrzeja Buczela († 5.XII.1994), współzałożyciela Ruchu. Temat pielgrzymki, „Dziedzictwo i wspólnota wiary”, nawiązywał do obchodzonego w tym roku formacyjnym jubileuszu 30-lecia powstania RRN.

Na Jasnej Górze zgromadziło się niemal 1400 osób z całej Polski i ponad 30 kapłanów.

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Bp Andrzej Siemieniewski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. W swojej homilii Ksiądz Biskup nawiązał do czytania z Księgi Apokalipsy, ukazującego strumień wody życia, płynący od tronu Boga aż na ziemię. Tą wodą jest łaska Ducha Świętego, która jak krople deszczu pada w ludzkie serca przez usłyszane lub przeczytane słowo i spotkanie ze wspólnotą. Serce staje się wtedy źródłem, z którego mogą czerpać inni. Pojedyncze źródła łączą się w strumienie, czyli wspólnoty, a te w rzeki – którymi są w Kościele ruchy, zamierzone i darowane przez Boga i powołane do ewangelizacji. Następnie Ksiądz Biskup ukazał znaczenie odnowienia aktu oddania się Ruchu Rodzin Nazaretańskich Matce Bożej. Nawiązując do rozpoczynającego się w Kościele powszechnym roku życia konsekrowanego przypomniał, że każdy z nas jest konsekrowany, czyli oddany Bogu na mocy chrztu św. i różnych aktów zawierzenia. Aby to oddanie było żywe, trzeba je odnawiać, podobnie jak w rodzinie potrzebne jest nieustanne odnawianie słów miłości. Po Komunii św. został ponowiony Akt oddania Ruchu Matce Bożej.

Zapraszamy do wysłuchania nagrań:

Kazanie ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego (plik mp3)
 

16-19 XI 2014 Zaproszenie na rekolekcje kapłańskie w Sulejówku k. Warszawy, przesłanie abp. Henryka Hozera

W dniach 16-19 listopada br. w Sulejówku k. Warszawy odbędą się tradycyjne rekolekcje kapłańskie organizowane przez wspólnotę kapłanów z Ruchu Rodzin Nazaretańskich. W rekolekcjach mogą wziąć udział wszyscy kapłani zainteresowani duchowością RRN. Tematem rekolekcji jest hasło zbliżającego się roku duszpasterskiego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Rekolekcje odbywają się za zgodą Kurii Warszawsko-Praskiej. Z okazji rekolekcji przesłanie do organizatorów wystosował Biskup Warszawsko-Praski Abp. Henryk Hoser.

... pełny tekst przesłania Abp. H. Hosera

 

13 IX 2014 Słowa ks. abp. Kazimierza Nycza oraz ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego podczas ogólnopolskiej inauguracji roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

W dniu 13 września 2013 r. odbyła się uroczysta ogólnopolska inauguracja nowego roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Tym razem gościliśmy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie radując się obecnością pośród nas Ks. Kard. Kazimierza Nycza i Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Inauguracja, w której wzięło udział 600 członków i sympatyków RRN z całej Polski pod opieką ponad 40 kapłanów, była jednocześnie zapoczątkowaniem obchodów trzydziestej rocznicy powstania naszego Ruchu, założonego przez ks. Tadusza Dajczera przy współpracy ks. Andrzeja Buczela w 1985 r. w Warszawie.

Poniżej zamieszczamy szczegółową relację ze spotkania oraz omówienie konferencji Bp. Andrzeja Siemieniewskiego i homilii Kard. Kazimierza Nycza.

... pełna relacja i nagrania

 

7 VII 2014 Kazanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego podczas wspólnotowej Mszy św. w Ludźmierzu.

W dniu 7 lipca 2014 r. uczestnicy rekolekcji letnich Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Podhalu spotkali się w Ludźmierzu w sanktuarium Matki Bożej Gaździny Podhala. W spotkaniu wzięło udział ponad 1500 członków i sympatyków RRN z diecezji: płockiej, łomżyńskiej, wrocławskiej, poznańskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, szczecińsko-kamieńskiej, legnickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, radomskiej, rzeszowskiej a także mniejsze grupy z innych diecezji oraz grupa z Ukrainy.

Centralnym punktem dnia wspólnoty była Eucharystia sprawowana przez ponad trzydziestu kapłanów pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. W swojej homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na to, że piękno Kościoła i bujny rozwój jego życia stają się widoczne dla tego, kto patrzy na Kościół z bliska, kto jest w jego wnętrzu. Na podobieństwo obszarów leśnych zniszczonych przez wichury - z daleka widać tylko rumowisko połamanych i uschniętych drzew, ale kiedy turysta podejdzie bliżej widzi zieleń: odradzającą się bujną roślinność. Gdy patrzymy na Kościół z daleka, z perspektywy telewizji, gazet i internetu, może wydawać się on rzeczywistością pozbawioną życia. Ale kiedy przychodzimy do wspólnoty dostrzegamy nowe życie i dynamikę modlitwy. Sensem rekolekcji jest wyruszenie w drogę, na pustynię, aby na wzór proroka Ozeasza dać Bogu okazję, by przemówił do naszego serca. Pustynia sama w sobie jest miejscem bez życia, ale dla duchowego wędrowca jest miejscem błogosławionym i świętym, bo tutaj spotyka Boga: Bóg pragnie zjednoczenia serc. To jest istota chrześcijaństwa. Temu celowi służą sakramenty święte począwszy od chrztu św., a także spotkanie ze Słowem Bożym. Aby dojść do żywej relacji z Bogiem potrzebujemy oczyszczenia, uzdrowienia z duchowej choroby. Dokonuje tego Chrystus, który nas dotyka swoim słowem, Ciałem i Krwią. A znakiem tego oczyszczenia jest duchowa radość. Niech Ruch Rodzin Nazaretańskich słynie z radości - zachęcił Ksiądz Biskup. Na koniec zaprosił zebranych do dzielenia się radością z innymi, czyli do ewangelizacji.

Zapraszamy do wysłuchania kazania.

Homilia ks. bp. prof. Andrzeja Siemieniewskiego
(do pobrania plik mp3)


 

Przesłanie Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego do uczestników XVII Międzynarodowej Pielgrzymki RRN na Jasną Górę

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W przeddzień kanonizacji wielkich papieży: Jana Pawła II i Jana XIII serdecznie pozdrawiam z Rzymu wszystkich członków i sympatyków Ruchu Rodzin Nazaretańskich, którzy już po raz siedemnasty przybyli na międzynarodową pielgrzymkę Ruchu na Jasną Górę. Gromadzicie się u stóp Maryi Matki Zbawiciela, aby powierzyć Jej opiece wasze pragnienie wzrastania w świętości, do której zostaliście wezwani przez sakrament chrztu. Niech Ona prowadzi was ku coraz większej komunii z Chrystusem na drodze waszego powołania, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym. Niech święty papież Jan Paweł II będzie dla was wzorem i przewodnikiem.

Z całego serca błogosławię

Biskup Andrzej Siemieniewski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN

 

16 II 2014 Kazanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego na zakończenie zimowych rekolekcji RRN w Licheniu

Ok. 450 osób z Polski, Czech, Anglii, Irlandii i USA uczestniczyło w zimowych rekolekcjach Ruchu Rodzin Nazaretańskich (13-16 lutego). Tematem tegorocznych rozważań była „Spowiedź jako doświadczenie miłosierdzia i wybrania”. Rekolekcje zakończyła uroczysta Eucharystia koncelebrowana w Bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich.


Kazanie ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego (plik mp3)


 

29 XII 2013 Niedziela Świętej Rodziny - Życzenia Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego z okazji święta patronalnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

 

Dzień Świętej Rodziny – Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa – to patronalne święto Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Przy tej okazji jest najlepsza chwila do złożenia życzeń całej wspólnocie Ruchu.

Przeżywany przez nas liturgiczny czas Narodzenia Pańskiego to czas pełen duchowej mocy.

Życzę więc:

Niech spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich przynoszą owoce Ducha Świętego, niech pomagają jednoczyć ludzi w jedną owczarnię Pana Jezusa.

Z życzeniami łączę modlitwę, na modlitwie przecież łączymy się w dniach świątecznych.

Niech Ruch Rodzin Nazaretańskich łączy wszystkie stany Kościoła, niech przedstawicieli laikatu duchowo jednoczy z kapłanami.

Składam życzenia obfitości Błogosławieństwa Bożego, pociechy Ducha Świętego i skutecznej opieki Matki Bożej.

Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus zawsze błogosławi w apostolskim życiu.

Szczęść Boże.

+ Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy z Wrocławia
Delegat Konferencji Episkopatu Polski dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

30 XI 2013 Zawierzenie Ruchu Rodzin Nazaretańskich Matce Bożej

W sobotę, 30 listopada 2013 r., u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej dokonało się zawierzenie Maryi całego Ruchu Rodzin Nazaretańskich. To szczególne dla nas wydarzenie miało miejsce podczas dorocznego ogólnopolskiego adwentowego dnia skupienia RRN, który w tym roku przebiegał pod hasłem: „Żyć zawierzeniem Maryi”. Przeżywaliśmy je w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, który 13 października zawierzył świat Matce Bożej a 26 i 27 października spotkał się z rodzinami całego świata. Zawierzenie Maryi stało się dla nas pięknym zwieńczeniem Roku Wiary, który zaowocował powstaniem Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich, działającego w oparciu o statut zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w czerwcu br.

Podczas dnia skupienia niemal 1500 pielgrzymów z RRN uczestniczyło w uroczystej Eucharystii w kaplicy cudownego obrazu, koncelebrowanej przez czterdziestu kapłanów pod przewodnictwem Abp. seniora Stanisława Nowaka z Częstochowy. W czasie Eucharystii, po komunii św., zawierzyliśmy Maryi cały nasz Ruch, prosząc z pokorą, aby kształtowała w nas Jezusa i aby zamieszkała w naszych sercach, w naszych rodzinach i wspólnotach, dając nam udział w swoich duchowych dobrach. W homilii Ksiądz Arcybiskup zaprosił nas, wielokrotnie odwołując się do ostatniej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka, do naśladowania „fiat” Maryi – poprzez podjęcie posługi ewangelizacyjnej w Kościele i świecie, szczególnie na rzecz rodzin, które w dzisiejszym zamęcie pojęć i wartości tak bardzo potrzebują przejrzystego i czytelnego świadectwa o tym, czym jest Boży plan wobec małżeństwa i rodziny.

Homilia abp. Stanisława Nowaka (plik mp3)
Omówienie homilii na stronie Radio Fiat Arch. Częstochowskiej
 

29 XI 2013 Orędzie Ks. Bpa Andrzeja Siemieniewskiego do uczestników adwentowego spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasnej Górze

Wrocław, 29 XI 2013

Biskup Andrzej Siemieniewski z Wrocławia
Delegat KEP dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Do uczestników adwentowego spotkania
Ruchu Rodzin Nazaretańskich
na Jasnej Górze w dniu 30 listopada 2013 roku


U progu Adwentu, w sobotni dzień 30 listopada 2013 roku, uczestnicy Ruchu Rodzin Nazaretańskich trwają w swoim dorocznym skupieniu.
Duchowym szczytem będzie Msza święta sprawowana z ks. abp. seniorem Stanisławem Nowakiem. To właśnie podczas tej Eucharystii Ruch Rodzin Nazaretańskich zostanie zawierzony Matce Bożej.

Znaczenie tego wielkiego wydarzenia rozjaśnione jest zaproszeniem do radości, które zaledwie kilka dni temu skierował do nas wszystkich Ojciec Święty Franciszek. Takim zaproszeniem jest przecież jego adhortacja Evangelii Gaudium. Jej tytuł oznacza Radość Ewangelii.

Pełny tekst orędzia...

 

8 IX 2013 Homilia ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego podczas ogólnopolskiej inauguracji roku formacyjnego RRN w Twierdzy Modlin

7 września 2013 w Twierdzy Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki) odbyła się ogólnopolska inauguracja nowego roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Gospodarzem był ks. Cezary Siemiński, proboszcz parafii św. Barbary, moderator RRN w diecezji płockiej i członek Koordynacji Krajowej. W inauguracji wzięło udział kilkuset członków Ruchu z całego kraju a także goście z Litwy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył w otoczeniu trzydziestu kapłanów biskup Andrzej Siemieniewski z Wrocławia, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN.
Ks. Bp Siemieniewski w homilii odniósł się do tematu najbliższego roku duszpasterskiego, którym jest głoszenie kerygmatu, stanowiącego jakby bramę wiodącą do pałacu Ewangelii. Członkowie Ruchu, będąc mieszkańcami tego pałacu, nie powinni zapomnieć o tych, którzy pozostają na zewnątrz, ale pójść w ślady św. Maksymiliana, który potencjalnych kandydatów na chrześcijan widział w ludziach obojętnych a nawet wrogich Kościołowi. Nawiązując do treści aktu zawierzenia Matce Bożej w RRN, Ks. Biskup przywołał zawartą w nim deklarację oddania się na służbę Kościołowi. To nie ozdobnik, ale drogowskaz, którego lekceważenie wydłuża drogę do Boga. Bp Siemieniewski zaprosił wszystkich członków Ruchu do ukonkretnienia tej służby przez włączenie się w głoszenie kerygmatu zgodnie z otrzymanym charyzmatem.

Kazanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego (plik mp3)
 

8 VII 2013 Kazanie ks. bp. Marka Solarczyka podczas wspólnotowej Mszy św. w Ludźmierzu

W dniu 8 lipca 2013 r. w sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala ponad 1500 uczestników rekolekcji letnich Ruchu Rodzin Nazaretańskich z kilkunastu diecezji uczestniczyło po raz kolejny we wspólnej Mszy św. Tematem tegorocznych rekolekcji są słowa papieża Franciszka z Niedzieli Miłosierdzia: „Nie lękaj się twojej słabości, zaufaj Mi”, które Ojciec Święty włożył w usta Jezusa, patrzącego na Piotra po jego trzykrotnym zaparciu się.

Tym razem radości ze spotkania w braterskiej wspólnocie towarzyszyło dziękczynienie Bogu i naszej Matce za zatwierdzenie przez Konferencję Episkopatu Polski ogólnopolskiego statutu Ruchu. Uroczystej Eucharystii dziękczynnej, koncelebrowanej przez ponad czterdziestu kapłanów, przewodniczył bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy warszawsko-praski.

W homilii Ksiądz Biskup mówił o wierności Boga, który zapewnił patriarchę Jakuba, uciekającego przed gniewem brata, o tym, że jest z nim i będzie go strzegł. Podobnie jest w historii naszego życia. Jest ono drogą do Ojca, pełną nadziei. Rekolekcje są czasem zdjęcia kostiumu, który nie pachnie błogosławieństwem Pana. Każdy z nas ma własną szatę, którą otrzymał od Ojca i którą założyła mu Matka. Nie ważne, co będzie o niej mówił świat, ważne że to nasza własna szata, nasza tożsamość. Ksiądz Biskup zachęcił nas do ponownego odkrycia długiego dziedzictwa wiary, którego świadkami są m.in. bł. Jan Paweł II i kardynał Wyszyński. Zostaliśmy porwani przez świadectwo innych. Czy potrafimy czerpać z tego źródła? – pytał Ksiądz Biskup.

Kazanie ks. bpa Marka Solarczyka (plik mp3)
 

3 VII 2013 Przesłanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego do Ruchu Rodzin Nazaretańskich z okazji zatwierdzenia ogólnopolskiego statutu RRN przez Konferencję Episkopatu Polski

Treść przesłania.

 

6 IV 2013 XVI Międzynarodowa Pielgrzymka RRN na Jasną Górę - bp Andrzej Siemieniewski i abp Wacław Depo

W sobotę, 6 kwietnia 2013 r., w przeddzień Święta Miłosierdzia Bożego wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich zgromadziła się na corocznej pielgrzymce skupiającej członków i sympatyków nie tylko z Polski, ale także przybywających z różnych stron świata. W tym roku towarzyszyło nam hasło „Miłosierdzie zmienia świat”.

Zapraszamy do wysłuchania nagrań:

Konferencja ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego (plik mp3)
Kazanie ks. abp. Wacława Depo (plik mp3)


 

27 I 2013 Kazanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskeigo na zakończenie zimowych rekolekcji RRN w Licheniu.

„Żyć wiarą w codzienności" – to temat zimowych rekolekcji RRN archidiecezji poznańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, wrocławskiej oraz diecezji legnickiej i zielonogórsko-gorzowskiej, które odbywały się w dniach 24-27 stycznia br. w sanktuarium Matki Bożej w Licheniu Starym koło Konina.

Rekolekcje zakończyła uroczysta Eucharystia koncelebrowana w Bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich.


Kazanie ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego (plik mp3)


 

25 XII 2012 Życzenia Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego dla członków Ruchu Rodzin Nazarateańskich na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2013

 

1 XII 2012 Homilia ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego podczas adwentowego dnia skupienia RRN na Jasnej Górze

W sobotę, 1 grudnia 2012 r. na Jasnej Górze, u stóp Matki Bożej i naszej Matki, wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich z całej Polski przeżywały adwentowy dzień skupienia pod hasłem „Maryja przewodniczką ku świętości”. Przybyło nas około 1200 osób.

O godzinie 11 miała miejsce Eucharystia, którą sprawowało 30 kapłanów pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski dla RRN.

W homilii ks. bp Andrzej Siemieniewski zachęcał nas, by odnawiać swe wnętrze i swą wiarę, a tym samym cały Ruch Rodzin Nazaretańskich. Ksiądz Biskup użył trafnej metafory, wskazując na pięknie odnowioną Bazylikę Jasnogórską, która swymi otwartymi drzwiami zapraszała wszystkich, aby z niej korzystali i tu spotykali się z Chrystusem. Zamknięte drzwi podważyłyby sens istnienia tego miejsca. Podobnie jest z nami i naszym Ruchem: mnogość dni skupienia i rekolekcji nie będzie miała sensu, jeśli nie zechcemy dzielić się darem wiary z innymi, jeśli nie będziemy apostołować. Oczywiście przede wszystkim poprzez świadectwo życia.

Kazanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego(plik mp3)
 

15 IX 2012 Kazanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego podczas ogólnopolskiej inauguracji roku formacyjnego w Twierdzy Modlin

W sobotę - 15 września, w święto Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, odbyła się ogólnopolska inauguracja roku formacyjnego naszego Ruchu. Gościła nas parafia św. Barbary w Twierdzy Modlin (diecezja płocka), której proboszczem jest ks. Cezary Siemiński. Centrum spotkania stanowiła Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego - Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup zachęcał nas do aktywnego uczestnictwa w dziele nowej ewangelizacji. Dzielił się refleksjami z pobytu na rekolekcjach wakacyjnych Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Stanach Zjednoczonych, zwracając uwagę na żywą wiarę tamtejszej wspólnoty, jej zaangażowanie apostolskie i życie zgodne z charyzmatem Ruchu.

Kazanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego(plik mp3)
 

14 IV 2012 Kazanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego podczas XV międzynarodowej pielgrzymki RRN na Jasną Górę

14 kwietnia 2012 r. ponad 1200 osób uczestniczyło w Międzynarodowej Pielgrzymce Ruchu Rodzin Nazaretańskich. W tym roku hasłem przewodnim było: „Święci dla nowej ewangelizacji". Wspólna modlitwa połączyła nas w procesji na Jasną Górę i zakończyła się przy pomniku Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Razem z nami byli: Arcybiskup Wacław Depo oraz Biskup Andrzej Siemieniewski. O godz. 15.00 w Bazylice na Jasnej Górze miała miejsce Eucharystia pod przewodnictwem Delegata Konferencji Episkopatu Polski Ks. Bp. A. Siemieniewskiego, który wygłosił też homilię. Zaznaczył w niej, że przekazanie wiary płynie z doświadczenia więzi z Chrystusem we własnym życiu. Przypomniał nam także, że apostołowie żyli obok Jezusa, rozmawiali z Nim, słuchali Jego nauk i weszli z Chrystusem w zażyłość, która stworzyła ich doświadczenie wiary. Ksiądz Biskup rozbudził w nas pragnienie dążenia do świętości, przypominając nam, iż świadectwo naszego życia może być apostolstwem wobec innych.

Kazanie ks. bp Andrzeja Siemieniewskiego (plik mp3)
 

19 II 2012 Kazanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego do uczestników zimowych rekolekcji RRN w Licheniu

Z upadku do nadziei – pod takim hasłem przebiegały zimowe rekolekcje RRN, które odbyły się w dniach 16-19 lutego br. w Licheniu. Uczestniczyli w nich członkowie i sympatycy Ruchu z archidiecezji poznańskiej, szczecińsko-kamieńskiej i wrocławskiej oraz diecezji legnickiej i zielonogórsko-gorzowskiej, a także z innych miejsc Polski. Podczas pobytu w Licheniu towarzyszyła nam książeczka Przez chrzest wezwani z ciemności do światła. Nowa ewangelizacja w zsekularyzowanym świecie jako powrót do życia pełnią łask chrztu św. wydana specjalnie na rekolekcje; podobnie jak konferencje i rozważania z porannych medytacji pomagała ona w uświadomieniu sobie wartości życia Bożego i powołania do świętości wynikających z chrztu św. Przez chrzest staliśmy się umiłowanymi dziećmi Bożymi, dziedzicami Jego Królestwa. Przypomniały nam o tym dzieci podczas jednej z Mszy św., przynosząc do ołtarza w procesji z darami wykonane przez siebie królewskie korony i białe szaty – znaki obdarowania nas tą niezwykłą godnością.

Szczególną radością i znakiem pasterskiej troski Kościoła o naszą wspólnotę była obecność JE ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego, który w niedzielę przewodniczył Eucharystii w licheńskiej bazylice i skierował do nas słowo.
Za ten błogosławiony czas – Bogu niech będą dzięki!

Kazanie ks. bp Andrzeja Siemieniewskiego (do pobrania plik mp3)


 

26 XI 2011 Konferencja ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego podczas adwentowego dnia skupienia RRN na Jasnej Górze

W sobotę 26 XI 2011 r. w Częstochowie odbył się Ogólnopolski adwentowy dzień skupienia RRN. Program spotkania obejmował wspólną modlitwę (różaniec, adoracja, Msza św.), świadectwa, konferencje. Konferencja ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego, kończąca dzień skupienia, nawiązywała do tematu spotkania : „Maryja najdoskonalszą realizacją Kościoła”.

Konferencja ks. bp. prof. Andrzeja Siemieniewskiego (do pobrania plik mp3)
 

10 IX 2011 List ks. bp Andrzeja Siemieniewskiego z okazji rozpoczęcia roku formacyjnego 2011/2012

List ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego do Ruchu Rodzin Nazaretańskich z okazji rozpoczęcia roku formacyjnego 2011/2012

 

 

7 VII 2011 Ks. Bp. Andrzej Siemieniewski - kazanie i konferencja podczas dnia skupienia RRN w Ludźmierzu

7 lipca 2011 po raz kolejny w Ludźmierzu spotkali się uczestnicy rekolekcji organizowanych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich w różnych miejscowościach u podnóża Tatr. Mszy św. przewodniczył ks. bp Andrzej Siemieniewski - delegat KEP ds Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Po Mszy św. ks biskup wygłosił konferencję.

Zapraszamy do wysłuchania kazania i konferencji.

Homilia ks. bp. prof. Andrzeja Siemieniewskiego
(do pobrania plik mp3)

Konferencja ks. bp. prof. Andrzeja Siemieniewskiego
(do pobrania plik mp3)
 
Więcej artykułów…

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000