Na szczeblu ogólnopolskim w 2013 r. Ruch przyjął przewidzianą przez prawo kanoniczne formę prywatnego stowarzyszenia wiernych o nazwie Stowarzyszenie Ogólnopolskie Ruch Rodzin Nazaretańskich. Działa ono w oparciu o statut zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 22 czerwca 2013 r. w Krakowie-Wieliczce. Stowarzyszenie ogólnopolskie łączy na podobieństwo federacji stowarzyszenia diecezjalne Ruchu, które zachowują swoją dotychczasową naturę prawną. Czynnikiem jednoczącym jest wspólna duchowość i ujednolicone statuty. Stowarzyszenie ogólnopolskie podlega Konferencji Episkopatu Polski, która powołuje Biskupa Delegata ds. RRN. Obecnie jest nim bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia.

Aktualnie Stowarzyszenie Ogólnopolskie zrzesza członków stowarzyszeń Ruchu Rodzin Nazaretańskich w następujących Archidiecezjach i Diecezjach:

Białostockiej,
Bielsko-Żywieckiej,
Częstochowskiej,
Drohiczyńskiej,
Elbląskiej,
Ełckiej,
Gdańskiej,
Katowickiej,
Krakowskiej,
Lubelskiej,
Łomżyńskiej,
Płockiej,
Poznańskiej
Radomskiej,
Rzeszowskiej,
Szczecińsko-Kamieńskiej,
Toruńskiej,
Warmińskiej,
Warszawsko-Praskiej,
Wrocławskiej,
Zielonogórsko-Gorzowskiej

Akt założycielski Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich został podpisany w dniu 29 listopada 2013 r. na Jasnej Górze, u stóp Maryi Królowej Polski – w przeddzień zawierzenia całego Ruchu Rodzin Nazaretańskich Matce Bożej. Podpisania aktu dokonali Księża Moderatorzy stowarzyszeń diecezjalnych RRN z 20 diecezji polskich podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka, w duchowej łączności z bp. Andrzejem Siemieniewskim, Delegatem Konferencji Episkopatu Polski dla RRN, oraz w obecności członków Koordynacji Krajowej RRN.

Podczas podpisywania aktu założycielskiego byli również obecni reprezentanci stowarzyszeń RRN w Archidiecezjach i Diecezjach: Legnickiej, Siedleckiej, Sosnowieckiej i Warszawskiej, wyrażając w ten sposób wolę przystąpienia do federacji z chwilą spełnienia warunków wymaganych przez statut.

Akt założycielski nowego stowarzyszenia ogólnopolskiego