1

Św. Maksymilian Kolbe mówił do braci w Niepokalanowie:

Najświętszy Sakrament jest owocem miłości Pana Jezusa. Całe życie Pana Jezusa i Jego działalność to wszystko jest miłością Przenajświętszego Serca.

Autor książki In Sinu Jesu dzieli się z nami wewnętrznym światłem, które otrzymał od Pana Jezusa podczas adoracji:

 Jestem twoim przyjacielem, przyjacielem twojego serca, który nieustannie jest przy Tobie i nawet na chwilę nie odwraca od ciebie wzroku. Tęsknię za twoją obecnością. Pragnę uczuć twojego serca, pociechy twojej adoracji, twojego zadośćuczynienia i twojej miłości.

 Wezwałem cię po to, byś był Moim przyjacielem. Objawiłem ci się jako przyjaciel, którego zawsze pragnąłeś, przyjaciel, który nigdy nie wprowadzi cię w błąd, który nigdy cię nie zawiedzie i nigdy nie opuści. Przyjmij Moją przyjaźń. Szukaj Mojego Oblicza. Rozmawiaj ze Mną. Słuchaj Mnie. Trwaj w Mojej obecności. Wiedz, że Moje spojrzenie w każdej chwili spoczywa na tobie. Moje Serce w każdej chwili jest gotowe cię przyjąć. Pragnę twojej obecności. Chcę uczuć twojego serca. Chcę twojej przyjaźni w odpowiedzi na przyjaźń, którą ci podarowałem. 

2

Z książki In Sinu Jesu:

Postaw Mnie na pierwszym miejscu. Ceń Moją przyjaźń ponad wszystko inne. Nie możesz żyć bez przyjaźni ze Mną. Nie jest dobrze, byś był sam. Szukaj Mojego Oblicza nieustannie i w każdej rzeczy. Szukaj Mojego otwartego Serca obecnego w Sakramencie Mojej Miłości.

Przeznaczaj czas na to, by przychodzić do Mnie. Poszukuj Mojego Oblicza. Gdy będziesz modlił się w ten sposób, przyciągnę cię do Mojego Serca.

Z konferencji św. Maksymiliana: 

Dusza przyglądająca się tym wszystkim objawom miłości, chciałaby odpłacić się miłością za miłość. Ale z doświadczenia wiemy, jak wielce jesteśmy słabi. I tu objawia się miłość Boskiego Serca, które daje nam swą własną Matkę, abyśmy Jej własnym Sercem mogli Je pokochać. Już nie naszym nędznym sercem, ale Jej niepokalanym Sercem. Miłość Niepokalanej jest najdoskonalszą miłością, jaką stworzenie może ukochać swego Boga. Tym więc sercem starajmy się kochać coraz bardziej Serce Pana Jezusa. (40) 

3

Z książki In Sinu Jesu: 

Powołałem cię, byś doświadczył łaski Mojej przyjaźni. Chcę, byś był dla Mojego Serca św. Janem, który Mnie kocha, który Mnie szuka, który Mnie słucha i który trwa w Mojej obecności. 

Chcę, abyś kochał Moją Matkę, tak jak kochał Ją św. Jan – w posłuszeństwie Moich słów, które wypowiedziałem na krzyżu: „Oto Matka twoja”. 

Z konferencji św. Maksymiliana: 

A my należymy do Niej, do Niepokalanej. Jesteśmy Jej w sposób nieograniczony, najdoskonalej Jej, jesteśmy jakby Nią samą. Ona za naszym pośrednictwem kocha dobrego Boga. Ona naszym biednym sercem kocha swego Boskiego Syna. My stajemy się tymi pośrednikami, przez których Niepokalana kocha Jezusa i Jezus widząc nas jako własność i jakby część ukochanej Matki, kocha Ją w nas i przez nas. Jakże przepiękna to tajemnica! 

4

Z książki In Sinu Jesu: 

Wszystko to, co uzyskałem od Mojego Ojca dla dusz na ołtarzu krzyża, z Moją Matką u boku, wyleję na dusze przez Jej Serce i przez Jej dłonie. (…)

Jakże podoba Mi się obdarzać łaskami i obfitym błogosławieństwem przez Jej przeczyste ręce! Ona jest skarbniczką i rozdawczynią wszystkich bogactw, które są przygotowane dla dusz w Moim Najświętszym Sercu. Dusze, które Ją przyzywają, nie odejdą z pustymi rękoma.

Z konferencji św. Maksymiliana: 

Pan Bóg jest miłością i stworzył uosobienie miłosierdzia. Gdyby ktoś powiedział, że Niepokalana jest uosobieniem Serca Jezusowego, można powiedzieć tak: Ona jest uosobieniem miłosierdzia Serca Jezusowego, żeby to miłosierdzie mogło na ludzi spływać. A jak Niepokalana jest szafarką miłosierdzia Bożego, tak my jesteśmy w ręku Niepokalanej, aby przez nas te łaski Niepokalanej rozlewały się. Pan Bóg chce, żebyśmy byli narzędziem miłosierdzia Bożego nad ludźmi. (110) 

Nikt nie może z nas powiedzieć, że stracił nadzieję, bo Jej, Niepokalanej, nie stracił. Kto by inaczej sądził, wyrządziłby krzywdę Niepokalanej. Chociażby ktoś tysiąc razy upadł – powstawać, zaczynać na nowo, poznawać swoją słabość. (307)