W dniu 22 lutego 2016 r. świeccy członkowie Koordynacji Krajowej Stowarzyszenia Ogól.nopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich spotkali się w Warszawie z Kardynałem Kazimierzem Nyczem, Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim.


Podczas spotkania, które przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze, Ksiądz Kardynał wysłuchał relacji z bieżącej działalności RRN i podejmowanych przez nas inicjatywach. Członkowie Koordynacji przedstawili przygotowania do udziału w Światowych Dniach Młodzieży. Zainteresowanie Księdza Kardynała wzbudził udział w ŚDM ponad 200 młodych osób z diecezji płockiej w ramach Laboratorium Wiary. Przedstawiono inicjatywę wykorzystania Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia do uczynienia gestu pojednania osób wyrosłych ze środowiska Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Podzielono się radością wstąpienia do Fraterni Katolickiej skupiającej ponad 150 ruchów i stowarzyszeń z całego świata, działającej przy Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Ksiądz Kardynał wyraził uznanie dla dotychczasowej działalności Ruchu.

Członkowie Koordynacji wyrazili wdzięczność Księdzu Kardynałowi za poświęcony RRN czas i przekazane sugestie do dalszej pracy. Złożyli również życzenia imieninowe.

Na zakończenie Ksiądz Kardynał udzielił obecnym i ich rodzinom pasterskiego błogosławieństwa a następnie wykonano pamiątkowe zdjęcie. Cieszymy się, że takie doroczne spotkania, które odbywają się regularnie już od kilku lat, umacniają więź członków Ruchu z Pasterzami Kościoła.