Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Ruchu na XIX Międzynarodową Pielgrzymkę RRN na Jasną Górę. W Roku Miłosierdzia nasza pielgrzymka będzie jednocześnie Jubileuszem Miłosierdzia Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Temat pielgrzymki brzmi: „Pozwólmy Miłosierdziu wszystko naprawić”, a mottem są słowa św. Pawła z Listu do Kolosan: „Jak Pan wybaczył wam, tak i wy” (Kol 3, 13). Pragniemy w Roku Jubileuszowym, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia, polecać Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo Maryi wszystkie trudne sprawy: całego Ruchu, poszczególnych wspólnot a także nasze osobiste i rodzinne. W szczególny sposób pragniemy modlić się o dar pojednania i przebaczenia. Św. Jan Paweł II, którego 11. rocznica śmierci przypadnie dokładnie w dniu pielgrzymki, zachęcał nas do ufności, że Miłosierdzie ma moc zatriumfować nad każdym złem, które leży u źródeł niepokoju, podziałów, zranień i krzywd (por. enc. Dives in misericordia, 7).

W tym roku pielgrzymkę rozpoczniemy w piątek apelem jasnogórskim i nocnym czuwaniem w kaplicy Matki Bożej. W sobotę rano gromadzimy się jak zwykle w katedrze częstochowskiej a następnie przejdziemy w procesji Alejami Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę. Po przerwie odbędzie się uroczysta Eucharystia w bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Następnie – w godzinie miłosierdzia – weźmiemy udział w adoracji Najśw. Sakramentu z modlitwą zawierzenia Miłosierdziu przez pośrednictwo Matki Bożej (w sali o. Kordeckiego).

Poniżej zamieszczamy plan pielgrzymki.

Program XIX Międzynarodowej pielgrzymki
Ruchu Rodzin Nazaretańskich
na Jasną Górę

JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA
Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Pozwólmy Miłosierdziu wszystko naprawić
Jak Pan wybaczył wam, tak i wy! (Kol 3, 13)

piątek 1 kwietnia 2016

CZĘŚĆ PIERWSZA – w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej

 • 21.00 – Apel Jasnogórski
 • Nocne czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
  • sobota 2 kwietnia 2016

   CZĘŚĆ DRUGA – w Katedrze Częstochowskiej

   • 10.00 – powitanie grup i zawiązanie wspólnoty
   • 10.15 – konferencja bp. Andrzeja Siemieniewskiego
   • 11.00 – wyjście z katedry i formowanie procesji

   CZĘŚĆ TRZECIA – procesja na Jasną Górę

   • 11.10 – początek procesji na Jasną Górę
   • 12.00 – zakończenie procesji przy figurze Matki Bożej
   • 12.10 – przerwa na posiłek

   CZĘŚĆ CZWARTA – w Bazylice na Jasnej Górze

   • 13.30 – przygotowanie do Eucharystii
   • 13.40 – Eucharystia pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego

   CZĘŚĆ PIĄTA – w sali ojca Kordeckiego

   • 15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z Modlitwą zawierzenia Miłosierdziu przez wstawiennictwo Maryi
   • 16.00 – błogosławieństwo i rozesłanie