W grudniu 2017 r. Ruch Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Białostockiej obchodził jubileusz dwudziestopięciolecia swojego istnienia. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z uroczystych obchodów Jubileuszu, przygotowaną przez członków RRN z Białegostoku, obejrzenia zdjęć i wysłuchania nagrań.

Rok 2017 był dla naszej wspólnoty czasem jubileuszu 25-lecia istnienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Archidiecezji Białostockiej (1992-2017). Oficjalne zatwierdzenie Statutu nastąpiło 15 grudnia 1992 na mocy dekretu Arcybiskupa Edwarda Kisiela, ówczesnego Metropolity Białostockiego. Był to dla nas czas dziękczynienia i radości, czas trwania w bliskości z Bogiem i z Jego Matką, która Ruch założyła, prowadzi i zaprasza każdego nas do wejścia w komunię życia z Nią.

Duchowe przygotowania do uroczystości jubileuszowych wspólnota RRN naszej archidiecezji rozpoczęła w czasie letnich rekolekcji w Kruklankach i Loretto. Umocnieni duchowo, 8 września, w czasie uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w 8. rocznicę śmierci założyciela Ruchu ks. prof. Tadeusza Dajczera, dziękowaliśmy Panu Bogu i Matce Najświętszej za osobę księdza Tadeusza, Jego kapłańską posługę oraz za przekazanie nam duchowości i charyzmatu wspólnoty. Następnie w Gietrzwałdzie, 30 września, pod przewodnictwem abp. Józefa Górzyńskiego i bp. Andrzeja Siemieniewskiego oraz ks. Dariusza Kowalczyka, moderatora krajowego Ruchu, włączyliśmy się w zawierzenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. W gorącej modlitwie dziękowaliśmy za dar naszego powołania na drogę Maryjną, za naszych kapłanów, nas samych i nasze rodziny.

Aby wyrazić głęboką wdzięczność i złożyć widoczny znak wierności Bogu i Jego Matce, postanowiliśmy przyczynić się do odrestaurowania jednej z kapliczek Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie. Był to nasz materialny wkład – ze składek zebranych przez wspólnotę – w życie Archidiecezji Białostockiej.

Pięknym akcentem naszego zawierzenia Maryi było wykonanie różańca jubileuszowego według projektu znanej podlaskiej rzeźbiarki, pani prof. Jadwigi Szczykowskiej-Załęskiej. Powstał on z nasion łzawicy, rośliny azjatyckiej, zwanej też ,,łzami Maryi”. Metalowy krzyżyk przedstawia ukrzyżowanego Chrystusa pochylającego się nad bolejącą Matką i umiłowanym uczniem Janem a na odwrocie widnieje napis: ,,Oto Syn Twój. Oto Matka Twoja”. Łącznikiem zaś jest emblemat RRN, czyli wizerunek Świętej Rodziny.

W dniach 22-29 listopada duża grupa kapłanów i członków naszej wspólnoty wyruszyła z Białegostoku do Ziemi Świętej, aby idąc po ziemskich śladach Jezusa i Maryi oddać Panu Bogu cześć, chwałę i dziękczynienie.

30 listopada w duchu wdzięczności i pokory podjęliśmy 25-godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Nieustannie trwającą modlitwą i czuwaniem przed Jezusem Eucharystycznym wyrażaliśmy Mu uwielbienie za dar wspólnoty, jej duchowość i charyzmat. Niemal w tym samym czasie, 1 grudnia, kilkadziesiąt osób wyruszyło na Jasną Górę, by wziąć udział w Adwentowym Dniu Skupienia RRN. Tam przy Sercu Matki dziękowaliśmy za otrzymane łaski: kierownictwa duchowego, zawierzenia i nieustającej opieki.

Z okazji Jubileuszu wydaliśmy kolorowy specjalny numer gazetki „Dziękować chcę” ze świadectwami, relacjami i fotografiami dokumentującymi okres 25 lat naszej wspólnoty.

Punktem kulminacyjnym naszego Jubileuszu była uroczysta Eucharystia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku, sprawowana 3 grudnia przez Arcypasterza naszej Archidiecezji, Jego Ekscelencję Arcybiskupa Tadeusza Wojdę. Towarzyszyli mu: moderator krajowy RRN ks. Dariusz Kowalczyk, ksiądz rekolekcjonista Adam Kurowski, moderator diecezjalny ks. Mirosław Stankiewicz oraz kapłani posługujący w naszej białostockiej wspólnocie. Był to również pierwszy dzień naszych rekolekcji adwentowych. Z rąk Pasterza Archidiecezji Białostockiej otrzymaliśmy błogosławieństwo oraz przyjęliśmy z wdzięcznością i radością słowa do nas skierowane. Ksiądz Arcybiskup poświęcił nasze jubileuszowe różańce. Z radością i uwagą wysłuchaliśmy również słów ks. Dariusza Kowalczyka.

W drugim dniu uroczystości, 4 grudnia, we Mszy Świętej rekolekcyjnej uczestniczył Arcybiskup Senior Stanisław Szymecki, wielki przyjaciel wspólnoty, wspierający nas zawsze słowem i modlitwą. Z Jego rąk otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo na dalsze lata trwania w Ruchu. Zakończenie rekolekcji w dniu 5 grudnia stało się jednocześnie zamknięciem obchodzonego przez nas Jubileuszu.

Dziękujemy Panu Bogu za dar 25 lat wspólnoty RRN w naszej Archidiecezji, który wpisał się w rok Jubileuszu 100-lecia Objawień Fatimskich, 300-lecia koronacji Jasnogórskiego Wizerunku i 140 rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Maryjo, Matko Zawierzenia, opiekunko naszych rodzin, dziękujemy Ci za wypraszane łaski, nieustającą opiekę, wytyczanie nam prostej drogi do świętości. Ukryj nas Mamo w fałdach Swego Płaszcza, jak ukryłaś Juana Diego.

Święty Józefie, opiekunie Świętej Rodziny z Nazaretu, strzeż nas i umacniaj na ścieżkach naszego doczesnego życia. Niech te niezapomniane przeżycia nas umocnią, dodadzą wiary i ufności, niech nas uczą miłości Boga i bliźniego. Królowo Rodzin Nazaretańskich i rodzin całego świata, jesteśmy przy Tobie, pamiętamy i czuwamy!

Nagrania ze strony RRN Białystok.

Słowo ks. Dariusza Kowalczyka (plik mp3)
Słowo ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy (plik mp3)
Podziękowanie ks. Arcybiskupowi(plik mp3)
Uroczyste błogosławieństwo z okazji 25-lecia RRN(plik mp3)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji