Zapraszamy do udziału w rekolekcjach kapłańskich kapłanów sprawujących opiekę nad grupami Ruchu Rodzin Nazaretańskich, jak również wszystkich kapłanów zainteresowanych duchowością naszego Ruchu. Rekolekcje są prowadzone już od wielu lat przez kapłanów z RRN za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej. W tym roku będą poświęcone roli Matki Bożej w otwieraniu nas na działanie Ducha Świętego.

Rekolekcje odbędą się w dniach 15-18 kwietnia 2018 r.
w Domu Sióstr Służebniczek Ducha Świętego przy ul. Wspólnej 45 w Sulejówku koło Warszawy.

Informacja o zapisach:

Zainteresowanych kapłanów prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny z ks. Adamem Kurowskim. Uczestnicy rekolekcji otrzymają zaświadczenia o przebytych rekolekcjach kapłańskich za zgodą Kurii Warszawsko-Praskiej oraz zaświadczenia dla szkoły.
Rekolekcje rozpoczną się w niedzielę 15.IV o godz. 19:00 a zakończą obiadem w środę 18.IV o godz. 12:00.
Prosimy zabrać ze sobą koniecznie albę i stułę koloru białego!

Kontakt: ks. Adam Kurowski, tel. 603-776-194, e-mail: akur2@tlen.pl