Coroczna inauguracja roku formacyjnego wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich tym razem odbyła się we Wrocławiu. Około 600 osobowa rzesza pielgrzymów z całej Polski zgromadziła się w najstarszej części Wrocławia – Ostrowie Tumskim, by pod przewodnią myślą – Wspólnota kolebką duchowego dziedzictwa, przeżywać to piękne spotkanie. Po porannej adoracji Najświętszego Sakramentu w Archikatedrze Wrocławskiej, nastąpił centralny punkt uroczystości – Eucharystia, sprawowana przez Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego z udziałem wielu kapłanów – opiekunów licznie przybyłych wspólnot Ruchu Rodzin Nazaretańskich z różnych diecezji.

W homilii ks. Biskup Andrzej, nawiązując do czytań i Ewangelii, u progu nowego roku duszpasterskiego wezwał nas do trwania we wspólnocie i bycia apostołami codzienności. Podkreślił także wielką rolę wspólnoty, z której każdy może czerpać duchową siłę w chwilach słabości, a zarazem udzielać wsparcia tym, którzy przeżywając różne trudności i kryzysy wiary bardzo go potrzebują. Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się na wspólny posiłek w pięknej scenerii ogrodów Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz przy blasku letniego jeszcze słońca. Była to też okazja do spotkań, dzielenia się doświadczeniem wiary przeżywanej we własnych wspólnotach parafialnych, a także do podziwiania pięknej, nadodrzańskiej panoramy najstarszej części Wrocławia.

Druga część Inauguracji rozpoczęła się koronką do Miłosierdzia Bożego oraz pełnym ducha występem zespołu Oratorium Niepokalanej, stworzonego przez młodzież z Laboratorium Wiary RRN diecezji płockiej. Następnie konferencję wygłosił ks. Stefan Czermiński. Była ona w dużej części osobistym świadectwem i wspomnieniem pierwszych kontaktów z wrocławską wspólnotą Ruchu. Ksiądz Stefan wspominał, że przed 25 laty zaczął przyjeżdżać co miesiąc z Katowic do Wrocławia na sobotnie dni skupienia, które odbywały się w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny”. Dzięki życzliwości tamtejszego duszpasterza akademickiego, sławnego Orzecha (ks. Stanisława Orzechowskiego), oprócz mszy św. i konferencji odbywały się długie wspólnotowe spotkania oraz spowiedzi trwające często przez całą noc. Był to czas, jak zaznaczył ks. Stefan, jego ściślejszego przylgnięcia do Ruchu i odkrywania jego nieocenionej roli w rozwoju życia wewnętrznego, co zaowocowało m.in. powstaniem wspólnoty w Katowicach.

Wrocławska wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich, ze swoją 32-letnią historią, jest jedną z najstarszych w Polsce. Część spośród jej członków pamięta początki Ruchu w Warszawie i miała osobisty kontakt z jego założycielami – ks. Tadeuszem Dajczerem i ks. Andrzejem Buczelem. Aby zachować te fakty w trwałej pamięci podjęto trud wydania książeczki pt. „Chodź i zobacz”, będącej zapisem osobistych świadectw dotyczących początków Ruchu we Wrocławiu oraz spotkań z jego założycielami.

Zarówno treść konferencji ks. Stefana, z osobistym wątkiem poświęconym wrocławskiej wspólnocie, jaki i wspomniana książeczka bardzo mocno wpisują się w przewodnią myśl tegorocznej Inauguracji – Wspólnota kolebką duchowego dziedzictwa.

Po błogosławieństwie Księdza Biskupa Andrzeja i oficjalnym zakończeniu spotkania jeszcze przez kilka godzin liczne grupy pielgrzymów przebywały na Ostrowie Tumskim, aby zwiedzić zabytki naznaczone ponad tysiącletnią historią obecności chrześcijaństwa na wrocławskiej ziemi.

Opracował: Zdzisław Król