Niedziela 20.30 – spotkanie popielgrzymkowe. Część II – świadectwa.

Niedziela 20.30 – spotkanie popielgrzymkowe. Część I – różaniec.

Sobota 20:00 - Adoracja i różaniec

Sobota 15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

Sobota 10:30 - Msza św. w archikatedrze wrocławskiej

Sobota 8:30 - Medytacja (tekst medytacji)

Piątek 21:15 - Konferencja