Intencją naszej modlitwy jest ponowienie oddania się Maryi zgodnie ze słowami Prymasa Tysiąclecia: „za wolność Kościoła w Polsce i na świecie”. Pragniemy prosić dla nas i dla naszego Narodu o łaskę życia zgodnego z Aktem zawierzenia Ojczyzny Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski dokonanym przez naszych Biskupów na Jasnej Górze 3 maja 2020 roku oraz o dar rozeznania na czas wyborów, by wola Boża mogła wypełniać się bez przeszkód w naszej Ojczyźnie.

Piątek, 26.06.2020, godz. 20:15 (wspomnienie św. Josemaria Escriva de Balaguer, założyciela Opus Dei) – 9. Prosimy o dar apostolstwa i łaskę ofiarowania życia za wolność Kościoła.


Z Aktu zawierzenia (3.05.2020):

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 marca 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen

Z dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia:

Trzeba dać dzisiaj świadectwo Chrystusowi... Ale nie wystarczy samo świadectwo słowa, musi być świadectwo cierpienia, upokorzenia, a nieraz i krwi (Materiały – przygot. do Beatyfikacji).

Po zakończeniu transmisji można włączyć się w Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej o g. 21:00

Czwartek, 25.06.2020 r., godz. 20:15 – 8. Prosimy o dar łagodzenia sporów i łaskę budowania jedności w naszych środowiskach.


Z Aktu zawierzenia (3.05.2020):

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Z dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia:

Powinienem brać męki i cierpienia innych ludzi na siebie. Gdybym nie mógł im pomóc i ulżyć, to chociaż poradzę, pocieszę, wesprę, wytłumaczę, ducha dodam (Materiały – przygot. do Beatyfikacji).

Środa, 24.06.2020 r., godz. 20:15 (Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela) – 7. Prosimy o dar wspierania kapłanów, misjonarzy i wspólnot zakonnych modlitwą i potrzebną pomocą.


Z Aktu zawierzenia (3.05.2020):

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Z dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia:

Teraz już mogę umierać! Trzeba, by on wzrastał! (Słowa Kard. Stefana Wyszyńskiego po wyborze Jana Pawła II).

Wtorek, 23.06.2020 – 6. Prosimy o dar odwagi i łaskę obrony Chrystusa i Maryi przed zniewagami.


Z Aktu zawierzenia (3.05.2020):

Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili” (z Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich z 1920 r.).

Z dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia:

Obrona Jasnej Góry w obecnej, nowej sytuacji, to jest obrona chrześcijańskiego ducha narodu, to obrona kultury rodzimej, obrona jedności serc ludzkich – w Bożym Sercu, to obrona swobodnego oddechu człowieka, który chce wierzyć bardziej Bogu niż ludziom, a ludziom – po Bożemu. Obrona Jasnej Góry – to zwycięstwo nad sobą, nad tym wrogiem, którym sam jestem (Milena Kindziuk, Kardynał Stefan Wyszyński, s.45).

Poniedziałek, 22.06.2020, godz. 20:15 (wspomnienie św. Tomasza Morusa, patrona polityków i św. Jana Fishera, patrona prawników) – 5. Prosimy o dar pokory dla rządzących, ale i dla każdego z nas.


Z Aktu zawierzenia (3.05.2020):

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „'w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”.

Z dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia:

Po powrocie z okresu odosobnienia do Warszawy: „Lepiej, że te trzy lata upłynęły w więzieniu, niżby miały upłynąć na ulicy Miodowej. Lepiej dla chwały Bożej, dla pozycji Kościoła Powszechnego w świecie – jako stróża prawdy i wolności sumień; lepiej dla Kościoła w Polsce i lepiej dla pozycji mojego Narodu. A już na pewno lepiej dla dobra mojej duszy. Ten wniosek zamykam dziś... swoim Te Deum i Magnificat” (Milena Kindziuk, Kardynał Stefan Wyszyński, s.109).

Niedziela, 21.06.2020, godz. 20:15 – 4. Prosimy o dar miłości do ludzi zagubionych i do naszych nieprzyjaciół.


Z Aktu zawierzenia (3.05.2020):

Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Z dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia:

Nie czuję uczuć nieprzyjaznych do nikogo. (…) Wydaje mi się, że jestem w pełnej prawdzie... i miłości, że jestem chrześcijaninem i dzieckiem mojego Kościoła, który nauczył mnie miłować ludzi; i to nawet tych, którzy chcą uważać mnie za swojego nieprzyjaciela. (Milena Kindziuk, Kardynał Stefan Wyszyński, s.96).

Sobota, 20 VI, godz. 20:15 (wspomnienie Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny) – 3. Prosimy o łaskę życia w zjednoczeniu z Maryją


Z Aktu zawierzenia (3.05.2020):

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka.

Z dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia:

„Wszystko postawiłem na Maryję!” (hasło Prymasa);
 „Cały jestem Twój! Totus Tuus!” (hasło św. Jana Pawła II)

Piątek, 19 VI, godz. 20:15 (uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa) – 2. Prosimy o ducha służby Narodowi i pamięci o naszym duchowym dziedzictwie


Z Aktu zawierzenia (3.05.2020):

To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj – na Jasnej Górze – uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.

Z dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia:

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, jako Twój niewolnik; i jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją (Milena Kindziuk, Kardynał Stefan Wyszyński, s.97)Czwartek, 18 VI, godz. 20:15 – 1. Prosimy o łaskę odkrycia bezcennego daru posiadania Matki Niebieskiej


Z Aktu zawierzenia (3.05.2020):

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską... przybywamy duchowo na Jasną Górę.

Z dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia:

A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej (Milena Kindziuk, Kardynał Stefan Wyszyński, s.13)