obraz św. Józefa z katedry w Legnicy

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego Ruchu na doroczny adwentowy dzień skupienia RRN na Jasnej Górze, który odbędzie się w sobotę, 27 listopada br. Zbliża się powoli do końca Rok św. Józefa ogłoszony przez papieża Franciszka w Liście apostolskim Patris corde. Dlatego podczas dnia skupienia będziemy rozważać temat: Św. Józef – patron Nazaretu i włączymy się jako wspólnota w Zawierzenie Kościoła i Narodu w Polsce św. Józefowi, które miało miejsce 7 października br. w sanktuarium w Kaliszu.

Poniżej zamieszczamy plan dnia skupienia.


Ogólnopolski adwentowy dzień skupienia animatorów Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Jasna Góra, 27 XI 2021

ŚW. JÓZEF – PATRON NAZARETU

 Sala Papieska

10.00 Zawiązanie wspólnoty.

10.15 Konferencja I


 Bazylika

11.30 EUCHARYSTIA

12.45 Przerwa na posiłek


Sala Papieska

14.00 Adoracja i koronka do Miłosierdzia Bożego

14.45 Konferencja II i świadectwa

16.00 Ogłoszenia. Błogosławieństwo i rozesłanie


Akt Zawierzenia Kościoła i Narodu w Polsce św. Józefowi