Duchowe rodzicielstwo na wzór św. Józefa – Ks. Dariusz Kowalczyk

Duchowe ojcostwo w rodzinie na wzór św. Józefa – Sławomir Łagowski (świadectwo)

Ks. Tadeusz Dajczer: duchowy ojciec i przewodnik na wzór św. Józefa – ks. Stefan Czermiński

Duchowe ojcostwo kapłana na wzór św. Józefa – ks. Sławomir Kowalski (świadectwo)

Duchowe wzrastanie we wspólnocie RRN – Anna Dziębowska

Duchowe wzrastanie we wspólnocie RRN – Jan Oleński

Człowiek najbardziej staje się sobą przez to, co otrzymuje – ks. Stanisław Gancarek