W niedzielę 20 marca podczas modlitwy Anioł Pański br. papież Franciszek skierował do wspólnot i stowarzyszeń kościelnych zaproszenie do aktywnego włączenia się w zawierzenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi zgodnie z prośbą Matki Bożej z Fatimy. Ojciec Święty dokona aktu zawierzenia w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca o godz. 17.00 na placu św. Piotra w Watykanie. W tym samym czasie aktu zawierzenia dokona w imieniu papieża w Fatimie kard. Konrad Krajewski. Do udziału w zawierzeniu zostali zaproszeniu biskupi całego świata.

Gorąco zachęcamy wszystkich członków i sympatyków naszego Ruchu do odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego i włączenie się w akt zawierzenia w naszych wspólnotach. Jest bardzo ważne, aby zewnętrznemu aktowi towarzyszyło również wewnętrzne zaangażowanie przez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia w intencji pokoju na świecie i zbawienia grzeszników – w duchu wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi.

Niech to będzie konkretny wyraz podjęcia przez nas duchowego wymiaru apostolstwa miłosierdzia, o którym rozmawiali Księża Moderatorzy w trakcie swojego dnia skupienia.

Dodatkową inspirację możemy zaczerpnąć z naszych materiałów formacyjnych:


Z perspektywy wiary wszystko, co się wydarza, ma głębszy sens i służy Bożemu planowi miłości. Mamy prawo ufać, że wszystkie trudne wydarzenia mające ostatnio miejsce (pandemia, kryzys gospodarczy, wojna) Ojciec niebieski dopuścił tylko z tego powodu, by jeszcze mocniej mogła się rozlewać na świecie Jego miłość miłosierna. O tym, że przeżywamy obecnie szczególny czas miłosierdzia, świadczy zryw tak wielu serc, które podejmują służbę bliźnim znajdującym się w potrzebie w wyniku wojny.

Czytamy w naszych materiałach:

Na świecie wciąż dzieje się tyle rzeczy budzących niepewność, poczucie zagrożenia. Kataklizmy, wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe – to wszystko, co nas przeraża, ale też pokazuje, że dekoracje na scenie naszego życia wciąż się zmieniają. Ale przecież w świetle wiary Maryja zawsze jest przy każdym z nas, jakby mówiła: Jestem przy tobie: Nie lękaj się, nie trwóż się. Wszystko jedno, co się jeszcze wokół nas zdarzy, zawsze jesteśmy w cieniu Maryi. Dlatego nie trzeba się trwożyć, nie wolno się lękać. Ukryci w fałdach płaszcza Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi, w Jej ramionach, możemy ufnie wypraszać u Boga miłosierdzie dla nas i dla całego świata.

Tak naprawdę w rozwiązywaniu światowych konfliktów nie wielcy tego świata są najważniejsi, nie oni decydują o losach historii. Ważniejsze od nich są dusze ludzkie na tyle otwarte na Boga, że ze względu na nie Bóg gotów jest nawet zmieniać losy świata. To te osoby wyjednują miłosierdzie Wszechmocnego przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. „Jestem miłosierdziem samym dla duszy skruszonej” – powie Pan do św. Faustyny (Dzienniczek 1739). [Zeszyt RRN nr 41, rozdz. III]


W miarę jak w wyniku modlitwy zawierzenia będziemy wchodzili w komunię życia
z Maryją, będzie Ona mogła w nas i za nas pełnić akty czystej miłości. Takie akty przywołają eksplozję Bożego miłosierdzia; naprawią one nie tylko zaistniałe w naszym życiu zło, ale zaleją strumieniami łask cały Kościół.

Św. Jan od Krzyża mówi, że najmniejszy akt czystej miłości ma w oczach Boga większą wartość niż wszystkie inne dzieła razem wzięte (zob. Pieśń duchowa, 29,2). (…)

Gdyby dzięki komunii życia z Maryją nasza modlitwa i całe nasze życie zaczęło przekształcać się w akty czystej miłości, wówczas cały świat byłby dodatkowo zalewany szczególnymi łaskami. [Zeszyt RRN nr 20, rozdz. III]