Tegoroczna inauguracja roku formacyjnego wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich odbyła się w dniu 17 września w Legnicy, a więc w mieście, w którym od przeszło roku posługę Pasterza Diecezjalnego sprawuje nasz opiekun z ramienia Konferencji Episkopatu Polski –Biskup Andrzej Siemieniewski. Na miejsce wspólnotowego spotkania wybrano kościół św. Jacka, w którym w roku 2013 Pan Bóg uczynił szczególny znak, nazywany „wydarzeniem eucharystycznym”. Myślą przewodnią pielgrzymki były słowa z Księgi Przysłów: „Daj mi swe serce”, z pewnością nawiązujące do wydarzeń sprzed dziewięciu lat, o których opowiedział nam w osobistym świadectwie kustosz sanktuarium i proboszcz parafii – ks. Andrzej Ziombra. W spotkaniu wzięło udział ok. 550 osób z różnych diecezji Polski, w tym dwudziestu księży.

Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył Biskup Andrzej Siemieniewski. W homilii Ksiądz Biskup porównał drogę formacji w naszym Ruchu do podróżowania szlakiem, na którym ważną rolę odgrywają drogowskazy pokazujące właściwy kierunek. Każdy z nas ma zadanie dostrzegania znaków, jakie Pan Bóg nam ukazuje i podążania za nimi. Jest to miarą naszej otwartości na łaskę. W tym kontekście Ksiądz Biskup wskazał na dwa szczególne znaki znajdujące się w świątyni – cudowną hostię, na której w niewytłumaczalny sposób ujawnił się fragment tkanki ludzkiego serca oraz figurę Baranka umieszczoną na sklepieniu sufitu – oraz wyjaśnił ich znaczenie w odniesieniu do naszej teraźniejszości i przyszłości.

Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się na teren pobliskiej szkoły na wspólny posiłek. Była to okazja do radosnego spotkania, serdecznych uścisków i wielu rozmów.

Druga część inauguracji rozpoczęła się konferencją Moderatora Krajowego RRN, ks. Dariusza Kowalczyka. Ks. Dariusz zachęcił nas, abyśmy w tym szczególnym miejscu prosili o cud uzdrowienia z letniości, która najbardziej rani Serce Jezusa – jak to zapisała w swoim Dzienniczku św. Faustyna. Następnie przy akompaniamencie scholi modliliśmy się adorując Najświętszy Sakrament. W końcowym słowie – przed błogosławieństwem – Biskup Andrzej zaapelował do nas o to, aby w obliczu trudnych czasów, w jakich żyjemy, nie ulegać zniechęceniu, ale aktywnie starać się czynić dobro, które jest w naszej mocy. Przywołał w tym kontekście swoją wizytę w domu opieki św. Alberta w Leśnej, pięknie odremontowanym, w którym tysiące ludzi bezdomnych zaznało poczucia rodzinnej wspólnoty i szansy na nowe, lepsze życie. Jednak trzydzieści lat temu ten dom byłą jedną wielką ruiną. Mimo to pierwszy dyrektor podjął odważną decyzję o rozpoczęciu prac, choć dysponowano bardzo skromnymi środkami, np. do transportu materiałów służył motorower Romet z przyczepką. Ksiądz Biskup porównał czas i miejsce, które daje nam dziś Bóg, do ram obrazu, które każdy z nas powinien wypełniać swoim życiem, czynem i modlitwą, aby stworzyć dzieło sztuki.

Nasze modlitewne spotkanie zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ksiądz Przemysław Danielczak, moderator RRN z Archidiecezji Poznańskiej.

Wyjeżdżaliśmy z Legnicy umocnieni nie tylko modlitwą i słowem Bożym, ale też radością spotkania, które – mimo trudności – wspaniale zorganizowała wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich z Diecezji Legnickiej wraz ze swoim moderatorem – ks. Wiktorem Juchiewiczem, za co im z serca dziękujemy.

Opracował: Zdzisław Król