Dla wygody udostępniamy w formie wideo wypowiedzi Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, Księdza Moderatora Dariusza Kowalczyka oraz Księdza Kustosza Andrzeja Ziombry.


Czytać Boże znaki – Bp Andrzej Siemieniewski – Homilia na inauguracji roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich, 17.09.2022, Sanktuarium cudu eucharystycznego w Legnicy


Nawrócenie z letniości - darem Serca Jezusa – Ks. Dariusz Kowalczyk – Konferencja na inauguracji roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich, 17.09.2022, Sanktuarium cudu eucharystycznego w Legnicy

Wydarzenie eucharystyczne w Legnicy – Ks. Andrzej Ziombra – Słowo na inauguracji roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich, 17.09.2022, Sanktuarium cudu eucharystycznego w Legnicy

Każdy czas i miejsce mogą służyć dobru – Bp Andrzej Siemieniewski – Słowo przed błogosławieństwem. Inauguracja roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich, 17.09.2022, Sanktuarium cudu eucharystycznego w Legnicy

Prośmy Serce Jezusa o cud nawróceń – Ks. Dariusz Kowalczyk – Słowo na rozesłanie. Inauguracja roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich, 17.09.2022, Sanktuarium cudu eucharystycznego w Legnicy