Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Ruchu Rodzin Nazaretańskich na doroczną pielgrzymkę na Jasną Górę w przeddzień święta Bożego miłosierdzia. W tym roku będzie to 6 kwietnia, zarazem pierwsza sobota miesiąca. Pielgrzymka rozpocznie nasze przygotowanie do Jubileuszu Odkupienia 2033 – dwóch tysięcy lat od wydarzeń zbawczych: Ostatniej Wieczerzy, Krzyża, Zmartwychwstania, Zesłania Ducha Świętego, a także wylania zdrojów Miłosierdzia i zawierzenia nas wszystkich Maryi w osobie św. Jana Apostoła. Dlatego będzie nam towarzyszyć hasło: „Czekam na Twe miłosierdzie”.

W tym roku pielgrzymkę rozpoczniemy bezpośrednio na Jasnej Górze o godz. 10.00 w sali o. Kordeckiego. Zakończenie przewidujemy na godzinę 16.00.
XXVII Pielgrzymka
Ruchu Rodzin Nazaretańskich
na Jasną Górę
6 IV 2024

Czekam na Twe miłosierdzie
(rozpoczęcie nowenny przed Jubileuszem Odkupienia AD 2033)

  • 10:00 – powitanie grup i zawiązanie wspólnoty (sala o. Kordeckiego)
  • 10:30 – konferencja (sala o. Kordeckiego)
  • 11:40 – Odnowienie zawierzenia Matce Bożej (kaplica Matki Bożej)
  • 12:00 – Eucharystia pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego (bazylika)
  • 13:15 – przerwa na posiłek
  • 14:15 – adoracja i koronka do Miłosierdzia Bożego (sala o. Kordeckiego)
  • 15:15 – różaniec (stacje różańcowe na błoniach)
  • 16:00 – błogosławieństwo i rozesłanie