Warszawa, dnia 02.10. 2011 roku

„Pozwólcie, aby Chrystus w was płonął, nawet wówczas, kiedy może to oznaczać ofiarę i wyrzeczenie. Nie bójcie się, że możecie coś stracić i poniekąd zostać na końcu z pustymi rękoma. Miejcie odwagę angażować swe zdolności i dary dla Królestwa Bożego i ofiarować samych siebie - jak wosk świecy - aby poprzez was Pan rozświetlał ciemności. Ośmielcie się być rozpalonymi świętymi, w których oczach i sercach jaśnieje miłość Chrystusa i którzy w ten sposób niosą światło światu.”

Benedykt XVI

Drogi Księże!

Wspólnota kapłanów z Ruchu Rodzin Nazaretańskich od wielu lat organizuje rekolekcje kapłańskie. Adresowane są szeroko – do wszystkich kapłanów zainteresowanych życiem wewnętrznym, a szczególnie księży posługujących w RRN.

Rekolekcje odbędą się w Domu Pamięci Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 12 w dniach 6-9 listopada 2011 roku.

Rekolekcje poprowadzi i konferencje wygłosi ks. bp Andrzej Siemieniewski Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych rekolekcjach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny, ewentualnie listowy czy elektroniczny, z ks. Andrzejem Kopczyńskim lub ks. Aleksandrem Werstlerem. Początek rekolekcji 6 listopada w niedzielę o godz. 19.00, zakończenie wspólnym obiadem 9 listopada w środę o godz. 12.00. Osoba będąca na tych rekolekcjach otrzyma zaświadczenie o przebytych rekolekcjach kapłańskich.

 

Prosimy zabrać ze sobą koniecznie albę i stułę koloru białego!

ks. Andrzej Kopczyński
par. Miłosierdzia Bożego
05-091 Ząbki, ul. 11 Listopada 4
tel. 601-354-170
e-mail: akop@rubikon.pl
ks. Aleksander Werstler
par. Najświętszego Zbawiciela
65-052 Zielona Góra, ul. Chrobrego 8
tel. 603-929-839
e-mail: alekswer@poczta.onet.pl