Od 23 do 25 listopada kandydaci na animatorów duchowych w RRN przeżywali we Wrocławiu swoje rekolekcje. Uczestnicy reprezentowali diecezje: częstochowską, ełcką, łomżyńską, płocką, toruńską, warszawsko-praską, wrocławską i zielonogórsko-gorzowską.

Pierwszego dnia Mszę św. sprawował i wygłosił naukę rekolekcyjną ks. dr Aleksander Radecki, Ojciec Duchowny w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Zachęcał nas do mężnego kroczenia na drodze duchowej i dawania świadectwa życia z Bogiem.

W kolejnym dniu pochylaliśmy się nad rolą modlitwy myślnej i potrzebą praktykowania jej w codziennym życiu. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Andrzej Siemieniewski. Przypomniał nam, że jesteśmy dziedzicami patriarchów, proroków i apostołów. Dziedzictwem, które otrzymaliśmy jest dar wiary i zostaliśmy wezwani do dzielenia się nim.

Ks. Sławomir Kowalski, ks. Wiktor Juchiewicz, o. Mirosław Salamoński OCD oraz ks. Dariusz Kowalczyk swoją posługą kapłańską towarzyszyli nam na drodze odkrywania skarbów wiary.

JK