Wrocław, 29 XI 2013

Biskup Andrzej Siemieniewski z Wrocławia
Delegat KEP dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Do uczestników adwentowego spotkania
Ruchu Rodzin Nazaretańskich
na Jasnej Górze w dniu 30 listopada 2013 roku

 

U progu Adwentu, w sobotni dzień 30 listopada 2013 roku, uczestnicy Ruchu Rodzin Nazaretańskich trwają w swoim dorocznym skupieniu.
Duchowym szczytem będzie Msza święta sprawowana z ks. abp. seniorem Stanisławem Nowakiem. To właśnie podczas tej Eucharystii Ruch Rodzin Nazaretańskich zostanie zawierzony Matce Bożej.

Znaczenie tego wielkiego wydarzenia rozjaśnione jest zaproszeniem do radości, które zaledwie kilka dni temu skierował do nas wszystkich Ojciec Święty Franciszek. Takim zaproszeniem jest przecież jego adhortacja Evangelii Gaudium. Jej tytuł oznacza Radość Ewangelii.

Papież Franciszek przypomniał nam, że „są chrześcijanie, którzy wydają się przyjmować klimat Wielkiego Postu bez Wielkanocy”. A my przecież chcemy przyjmować jedno i drugie: trud nawrócenie i błogosławioną radość duchowego namaszczenia.

Szczególnym prezentem dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich wydaje się zakończenie papieskiej adhortacji zatytułowane: „Maryja, Matka ewangelizacji”.

Wsłuchajmy się razem w szczególnie piękne fragmenty papieskiego listu. Niech staną się listem Ojca świętego Franciszka do każdego uczestnika błogosławieństwa Ruchu Rodzin Nazaretańskich i do każdej wspólnoty Ruchu.

Znajdziemy tam:
- zaproszenie do bardzo osobistej i serdecznej pobożności maryjnej,
- również zachętę do tworzenia niezłomnej, braterskiej wspólnoty żywego Kościoła,
- a także impuls do potrzebnej światu na dziś – nowej ewangelizacji:

Z adhortacji Evangelii Gaudium papieża Franciszka

EG, 284. Wraz z Duchem Świętym pośród ludu jest zawsze Maryja. Ona gromadziła uczniów, aby Go przyzywać (por. Dz 1, 14), i w ten sposób umożliwiła misyjną eksplozję, jaka się dokonała w dniu Pięćdziesiątnicy. Ona jest Matką ewangelizującego Kościoła i bez Niej nie potrafilibyśmy naprawdę zrozumieć ducha nowej ewangelizacji.

EG, 285. Jezus powiedział do Maryi: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie powiedział do umiłowanego przyjaciela: «Oto Matka twoja» (J 19, 26-27). Te słowa Jezusa, wypowiedziane w obliczu śmierci, wyrażają przede wszystkim nie tyle pobożną troskę o Jego matkę, lecz są raczej pewną formułą objawienia, przedstawiającą tajemnicę szczególnej misji zbawczej.
Jezus pozostawił nam swoją Matkę jako naszą Matkę. Dopiero po spełnieniu tego Jezus mógł zrozumieć, że «wszystko się dokonało» (J 19, 28). U stóp krzyża, w szczytowej godzinie nowego stworzenia, Chrystus prowadzi nas do Maryi. Prowadzi nas do Niej, ponieważ nie chce, byśmy szli bez matki, i lud odczytuje w tym macierzyńskim obrazie wszystkie tajemnice Ewangelii. […] [Jest to] wewnętrzna więź między Maryją, Kościołem i każdym wiernym, o ile na różny sposób rodzą Chrystusa…

EG, 286. Maryja jest zawsze uważną przyjaciółką, która czuwa i troszczy się, aby nie zabrakło wina w naszym życiu.
Jest Tą, z sercem przeszytym mieczem, która rozumie wszystkie cierpienia.
Jako matka wszystkich, jest znakiem nadziei dla ludów cierpiących bóle porodowe, dopóki nie pojawi się sprawiedliwość.
Jest misjonarką zbliżającą się do nas, by nam towarzyszyć w życiu, otwierając serca na wiarę swoim macierzyńskim uczuciem.
Jako prawdziwa mama, idzie z nami, walczy razem z nami i szerzy nieustannie bliskość Bożej miłości. […] Podobnie jak świętemu Juanowi Diego, Maryja ofiaruje im pieszczotę swego macierzyńskiego pocieszenia i mówi im: «Niech się nie trwoży twoje serce […]. Czyż nie jestem tutaj ja, która jest twoją Matką? ».

EG, 288. Prosimy Ją, by swoją matczyną modlitwą pomogła nam, aby Kościół stał się domem dla wielu, matką dla wszystkich ludów i aby stały się możliwe narodziny nowego świata. To Zmartwychwstały, który mówi nam z mocą, napełniającą nas olbrzymią ufnością i głęboką nadzieją: «Oto czynię wszystko nowe» (Ap 21, 5). Pełni ufności, zmierzamy z Maryją ku tej obietnicy i mówimy:

Dziewico i Matko, Maryjo,
Ty, któraś pod tchnieniem Ducha
przyjęła Słowo życia
w głębi Twej pokornej wiary,
całkowicie oddana Odwiecznemu,
pomóż nam wypowiedzieć nasze «tak»
wobec pilnej potrzeby, jak nigdy dotąd naglącej,
BY WSZĘDZIE ROZLEGŁA SIĘ DOBRA NOWINA O JEZUSIE.