W dniu 29 listopada 2013 r. na Jasnej Górze, u stóp Maryi Królowej Polski – w przeddzień zawierzenia Ruchu Rodzin Nazaretańskich Matce Bożej – został podpisany akt założycielski Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich. Podpisania aktu dokonali Księża Moderatorzy stowarzyszeń diecezjalnych RRN z 20 diecezji polskich podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka, w duchowej łączności z bp. Andrzejem Siemieniewskim, Delegatem Konferencji Episkopatu Polski dla RRN, oraz w obecności członków Koordynacji Krajowej RRN.

 

Stowarzyszenie Ogólnopolskie Ruch Rodzin Nazaretańskich działa jako prywatne stowarzyszenie wiernych w oparciu o statut zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 22 czerwca 2013 r. w Krakowie-Wieliczce. Łączy ono na zasadzie federacji stowarzyszenia diecezjalne Ruchu, które zachowują swoją dotychczasową naturę prawną. Czynnikiem jednoczącym jest wspólna duchowość i ujednolicone statuty.

Do federacji weszły stowarzyszenia Ruchu Rodzin Nazaretańskich w następujących Archidiecezjach i Diecezjach:

Białostockiej,
Bielsko-Żywieckiej,
Częstochowskiej,
Drohiczyńskiej,
Elbląskiej,
Ełckiej,
Gdańskiej,
Katowickiej,
Krakowskiej,
Lubelskiej,
Łomżyńskiej,
Płockiej,
Radomskiej,
Rzeszowskiej,
Szczecińsko-Kamieńskiej,
Toruńskiej,
Warmińskiej,
Warszawsko-Praskiej,
Wrocławskiej,
Zielonogórsko-Gorzowskiej

Podczas podpisywania aktu założycielskiego byli obecni reprezentanci stowarzyszeń RRN w Archidiecezjach i Diecezjach: Legnickiej, Poznańskiej, Siedleckiej, Sosnowieckiej i Warszawskiej, wyrażając w ten sposób wolę przystąpienia do federacji z chwilą spełnienia warunków wymaganych przez statut.

Po Eucharystii i Apelu Jasnogórskim odbyły się zebrania Rady Moderatorów i Rady Animatorów nowego stowarzyszenia, podczas których wybrano członków Koordynacji Krajowej, w tym kandydata na Moderatora Krajowego, który zgodnie ze statutem musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski.

W homilii podczas Mszy św. abp. Stanisław Nowak zaznaczył, że uczestniczymy w momencie ważnym nie tylko dla Ruchu, ale także dla Kościoła. Nowe stowarzyszenie ma na celu prowadzić swoich członków – poprzez nawrócenie – do głębokiej wiary i świętości. Ksiądz Arcybiskup wyraził pragnienie, aby stało się również skutecznym narzędziem głoszenia Ewangelii, zwłaszcza przez świadectwo życia ukazujące ideał małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej. Jest ono bardzo potrzebne współczesnemu człowiekowi, który często czuje się zagubiony wobec reklamy antywartości i chaosu sprzecznych ze sobą pojęć.

Wcześniej do zgromadzonych Księży Moderatorów i Animatorów Diecezjalnych telefoniczne przesłanie wystosował bp Andrzej Siemieniewski, Delegat Episkopatu Polski dla RRN, który nie mógł przybyć na uroczystość ze względów zdrowotnych. Ksiądz Biskup, odwołując się do niedawnej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudi, zachęcił wszystkich członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich do aktywnego i radosnego włączenia się w dzieło ewangelizacji.

Na uroczystości byli obecni przedstawiciele wspólnot Ruchu z Hiszpanii, Ukrainy i Węgier.

Akt założycielski nowego stowarzyszenia ogólnopolskiego

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: