Wielkość Chrystusowego kapłaństwa może przerażać. Jak św. Piotr możemy wołać: „Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny” /Łk. 5,5/, bo z trudem przychodzi nam uwierzyć, że właśnie nas Chrystus powołał. Czy nie mógł On wybrać kogoś innego, bardziej zdolnego, bardziej świętego? A właśnie na każdego z nas padło pełne miłości spojrzenie Jezusa i temu Jego spojrzeniu trzeba zaufać.

Benedykt XVI

Wspólnota Kapłanów z Ruchu Rodzin Nazaretańskich organizuje już od szesnastu lat rekolekcje kapłańskie. Odbędą się w dniach 7-10 listopada 2010 r. tradycyjnie w Domu Sióstr Służebniczek Ducha Świętego przy ul. Wspólnej 45 w Sulejówku koło Warszawy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych rekolekcjach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny, ewentualnie listowy czy elektroniczny, z ks. Andrzejem Kopczyńskim.

Początek rekolekcji 7 listopada w niedzielę o godz. 19.00, zakończenie wspólnym obiadem 10 listopada w środę o godz. 12.00.

Osoba będąca na tych rekolekcjach otrzyma zaświadczenie o przebytych rekolekcjach kapłańskich za zgodą Kurii Warszawsko – Praskiej.

Prosimy zabrać ze sobą koniecznie albę i stułę koloru białego!

ks. Andrzej Kopczyński

par. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach
05-091 Ząbki, ul. 11 Listopada 4
GSM 601-354-170 begin_of_the_skype_highlighting              601-354-170      end_of_the_skype_highlighting
e-mail: akop@rubikon.pl