27 listopada 2010 r. w Częstochowie odbędzie się Dzień Skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Program adwentowego dnia skupienia RRN na Jasnej GórzeProgram dnia skupienia
Materiały na czas podróży na adwentowy dzień skupienia RRN na Jasnej GórzeW komunii z Bogiem – teksty do rozmyślania i lektury na czas pielgrzymowania

Dnia 27 listopada podczas liturgii rozpoczynającej Adwent – czas radosnego oczekiwania na narodzenie Chrystusa – Ojciec Święty Benedykt XVI rozpocznie modlitewne czuwanie w Bazylice św. Piotra na Watykanie w intencji każdego poczynającego się ludzkiego życia.Papież wzywa cały Kościół do przyłączenia się do tej modlitwy. (ekai)

Poniżej do pobrania materiały do modlitwy w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, które można wykorzystać w drodze powrotnej z Jasnej Góry.

Modlitwa i prośby w intencji obrony życia w jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVIModlitwa i prośby w intencji obrony życia w jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI
I Nieszpory I niedzieli AdwentuNieszpory rozpoczynające Adwent

Adwentowy dzień skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Jasna Góra, 27 XI 2010

W komunii z Bogiem

SALA OJCA KORDECKIEGO

9.00 Zjazd uczestników, zawiązanie wspólnoty
Różaniec
9.45 Konferencja
10.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu
11.00 Świadectwa
12.00 Anioł Pański
12.15-13.45 Przerwa na posiłek

KAPLICA CUDOWNEGO OBRAZU

14.00 EUCHARYSTIA pod przew. bp. Andrzeja Siemieniewskiego

SALA OJCA KORDECKIEGO

15.30 Konferencja bp. prof. Andrzeja Siemieniewskiego
Ogłoszenia
Rozesłanie (ok. 16:30)