Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Była blisko najróżniejszych sytuacji, aby siać nadzieję. Towarzyszyła krzyżom niesionym w milczeniu serca swoich dzieci.(..) Maryja dała nam matczyną serdeczność, która nas otacza pośród trudności; matczyną serdeczność pozwalającą, aby nic i nikt nie gasił w łonie Kościoła rewolucji czułości rozpoczętej przez Jej Syna. Tam, gdzie jest matka, tam jest czułość.

(Papież Franciszek, Homilia wygłoszona w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.01.2017)

13.VI.2012 spotkanie przedstawicieli KK RRN z Jego Eminencją Kardynałem Kazimierzem Nyczem.

13 czerwca 2012r. w Warszawie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Koordynacji Krajowej Ruchu Rodzin Nazaretańskich z Jego Eminencją Kardynałem Kazimierzem Nyczem.

Powodem spotkania było przedstawienie dokumentów przygotowanych przez RRN dotyczących powołania Moderatora Krajowego Ruchu oraz projektu Statutu. Jego Eminencja zapewnił o swoim poparciu na Konferencji Episkopatu Polski.

Ksiądz Kardynał w rozmowie trwającej ok. 40 minut wyrażał zainteresowanie obecnym stanem i sytuacją w Ruchu, która została pokrótce omówiona.

Przedstawiciele KK dzielili się swoim doświadczeniem życia duchowością Ruchu.

Skierowano również zaproszenie na przewodniczenie Eucharystii w czasie przyszłorocznych rekolekcji wakacyjnych w Ludźmierzu, które zostało pozytywnie przyjęte przez Jego Eminencję i spotkało się z dużym zainteresowaniem.

 

25-26.V.2012 Dzień skupienia dla kandydatów na Animatorów Duchowych we Wrocławiu

W dniach 25 i 26 maja 2012 r. we Wrocławiu odbył się dzień skupienia dla kandydatów na Animatorów Duchowych Ruchu Rodzin Nazaretańskich, czyli osób świeckich prowadzących rozmowy duchowe. Przewodniczył mu Ks. Bp Andrzej Siemieniewski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds RRN, który wraz z kapłanami posługującymi w Ruchu sprawował Mszę św., wygłosił konferencję a także uczestniczył w późniejszym spotkaniu. Tematem przewodnim dnia skupienia była myśl z listu do Filipian „Oceniajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie” (por. Flp 2, 3). W wygłoszonej konferencji Ksiądz Biskup odniósł się do doświadczenia bł. Jana Pawła II, który w rozmowie z André Frossardem wspominał swoje spotkania z „wyjątkową osobą” jak ją określał - Janem Tyranowskim. „To od niego, człowieka świeckiego, nauczyłem się elementarnych metod pracy nad sobą – wspomina Papież – i zostałem wprowadzony w nowy świat, o którego istnieniu w sobie przedtem nie wiedziałem, a rozmowy z nim wyzwoliły we mnie ukryte głębiny ewangelicznych możliwości”. Ks. Bp Andrzej Siemieniewski zachęcił do budzenia nadziei płynącej z życia w komunii z Bogiem i z zawierzenia Matce Bożej. Uczestnicy dnia skupienia zostali obdarowani pasterskim błogosławieństwem.

JK

 

30.IV.2012 Zmiany w Koordynacji Krajowej

Podczas rekolekcji kapłańskich na Jasnej Górze 13 kwietnia 2012 roku dokonano wyborów uzupełniających do Koordynacji Krajowej RRN. W miejsce ustępującego księdza Andrzeja Tuleja grono moderatorów wybrało, w głosowaniu jawnym, księdza Sławomira Kowalskiego z diecezji płockiej, pełniącego funkcję opiekuna Sekretariatu RRN.

 

Materiały piegrzymkowe

Zapraszamy do pobrania materiałów formacyjnych na czas pielgrzymowania do Częstochowy.


Plik
Materiały dla osób odpowiedzialnych za autokar

Materiały na XV międzynarodową pielgrzymkę RRN do Częstochowy

Materiały dla uczestnika

Materiały na XV międzynarodową pielgrzymkę RRN do Częstochowy - cz II

 

14.IV XV Międzynarodowa pielgrzymka RRN na Jasną Górę

Międzynarodowa Pielgrzymka RRN na Jasną Górę

Zapraszamy na XV międzynarodową pielgrzymkę RRN na Jasną Górę.

Temat tegorocznej pielgrzymki to: Święci dla Nowej Ewangelizacji

Program

 

Wielkanoc 2012

Zmartwychwstanie

 

Kochani,

po Wielkopiątkowej pozornej porażce Chrystusa, w Wielką Sobotę otrzymujemy czas wyciszenia, byśmy wspólnie z Maryją mogli rozważać w swoim sercu to, co się stało. W niedzielę zaś możemy dojść do wzmocnionego wiarą wniosku, że On ostatecznie mimo wszystko zwycięża. Tak więc nasza codzienność często trudna do przyjęcia, też wymaga rozważenia w sercu, a spojrzenie na Nią i jej matczyne wielkotygodniowe cierpienie pomaga nam przetrwać i nie poddać się zwątpieniu.


Niech Święta Zmartwychwstania dają przekonanie, że bez Niego naprawdę nic się nie dzieje, a Matka Boża jednocząc się w naszych problemach z nami upewnia nas, że z Nią jesteśmy bezpieczni.

W imieniu Koordynacji Krajowej RRN
Ks. Cezary Siemiński

 

23-25.III.2012 Dni skupienia animatorów diecezjalnych w Zakroczymiu

Kochani,
Wielki Post to tradycyjnie czas postu, modlitwy i pokuty. W parafiach trwają rekolekcje, ale zbliżają się i nasze tradycyjne w Zakroczymiu. Zapraszam na nie od 23 do 25 marca. Może się nie chce, ale niech to będzie okazja do skruchy i przypomnienia sobie prawdy, że „sercem skruszonym nie pogardzisz Panie”. A co możemy Mu dać prócz takiego właśnie serca?

ks. Cezary

 

21.I.2012 Spotkanie z Jego Eminencją Kardynałem Kazimierzem Nyczem.

21 stycznia 2012 roku odbyło się w Warszawie spotkanie świeckich przedstawicieli Koordynacji Krajowej RRN z Jego Eminencją Kardynałem Kazimierzem Nyczem.

Więcej…

 

Materiały formacyjne - nowy cykl tematyczny

Od Niedzieli Chrztu Pańskiego przez siedem kolejnych tygodni okresu zwykłego aż do Środy Popielcowej proponujemy cykl tematyczny pod tytułem: "Przez chrzest staliśmy się sługami Królestwa Bożego". Będziemy rozważać w jaki sposób żyć w pełni łaskami chrztu świętego i owocnie podejmować wynikające z niego zobowiązania, zwłaszcza do odpowiedzialności za Kościół, nasz wspólny dom.

Fundament biblijny dla rozważań stanowi fragment Pierwszego Listu św. Piotra:

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali (1 P 2, 9-10).

Materiały formacyjne

 

Boże Narodzenie 2011

Boże Narodzenie 2011

Mława, Boże Narodzenie 2011

„Życzę Wam, byście co dzień, co chwila bardziej do Niepokalanej się zbliżali, coraz doskonalej Ją poznawali, coraz więcej Ją miłowali, coraz to bardziej przejmowali się Jej myślami, uczuciami, zamiarami, Jej miłością do Jezusa w żłobku, i w domku nazaretańskim, i na Krzyżu, i w Eucharystii, i niebie; słowem, byście się do Niej coraz bardziej upodabniali i stawali coraz więcej, jak Ona, niepokalanymi, tak żeby skazy grzechów i niedoskonałości były coraz mniejsze”.

Św. Maksymilian Kolbe

Niech nadchodzący czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen pokoju, prawdziwej radości i miłości, a w każdym dniu Nowego 2012 Roku niech rodzi się dobro dla tych i od tych, których Pan Bóg postawi na Waszej drodze.

W imieniu Koordynacji Krajowej RRN

Ks. Cezary Siemiński

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000