Zapraszamy rodziny, młodzież, studentów i osoby dorosłe na rekolekcje w górach.

Termin: 30 czerwca - 8 lipca 2018
Rozpoczęcie rekolekcji: 30 czerwca 2018 o godz 18.00 Msza święta rozpoczynająca rekolekcje w kościele w Małym Cichym, a o godz. 19.15 obiad.
Zakończenie rekolekcji: 8 lipca 2018 około południa Msza święta kończąca rekolekcje.
Miejsce: Małe Ciche k. Zakopanego
Zapisy: więcej informacji na stronie RRN diecezji warszawsko-praskiej


Koszt rekolekcji:
  • Dorośli - 480 zł
  • Młodzież od 11 do 18 lat - 450 zł.
  • Dzieci od 4 do 10 lat - 330 zł.
  • Dzieci do 4 lat, jeśli nie wynajmuje się dla dziecka oddzielnego łóżka i je własne posiłki. - 0zł

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Warszawsko-Praskiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.