Ruch Rodzin Nazaretańskich archidiecezji gdańskiej i diecezji toruńskiej zaprasza na rekolekcje zimowe

„Oto Ja służebnica Pańska”
(Łk 1, 38)


Termin: Od czwartku 14 lutego do niedzieli 17 lutego 2019 r.
Miejsce: Zamek Bierzgłowski (okolice Torunia)
Diecezjalne Centrum Kultury, ul. Jagiellońska 2, Zamek Bierzgłowski 87-15O Łubianka
Organizatorzy: Zgłoszenia przyjmują:
Barbara Przebierała, tel. 604-718-187; e-mail: rrntorun@gmail.com
Patrycja i Aleksander Koziccy, tel. 600-933-891; e-mail: pakoziccy@wp.pl
Koszt rekolekcji: 250 zł - dorośli i młodzież
120 zł - dzieci do lat 10
dzieci do lat 3 – bezpłatnie ( gdy śpią i jedzą z rodzicem)
Uwagi:

Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę 50 zł.
W przypadku zgłoszenia rodziny istnieje możliwość uzgodnienia wysokości zaliczki
W przypadku rezygnacji z rekolekcji po dniu 7.02.2019r., za wyjątkiem przypadków losowych, zaliczka nie podlega zwrotowi

UWAGA!
Ograniczona liczba miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Gdańskiej i Diecezji Toruńskiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.