Ruch Rodzin Nazaretańskich archidiecezji gdańskiej i diecezji toruńskiej zaprasza na rekolekcje zimowe do Gietrzwałdu.

Termin: Od czwartku 13 lutego do niedzieli 16 lutego 2020 r.
Miejsce: Gietrzwałd, Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II
Zapisy: Violetta Figalska nr tel. 697 155 563
Koszt rekolekcji: 290 zł - dorośli i młodzież
270 zł - dzieci do lat 12
170 zł - dzieci od 2 do 7 lat
dzieci do lat 2 – bezpłatnie ( gdy śpią i jedzą z rodzicem)
Uwagi:

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

zapisy tylko wraz z zaliczką 50 zł od osoby, do 5 stycznia 2020 roku lub do wyczerpania miejsc
Wysokość zaliczki i konieczność jej wpłacenia związana jest z warunkami rezerwacji w Domu Pielgrzyma.

Dojazd na rekolekcje we własnym zakresie.

Karta zgłoszeniowa - osoby pełnoletnie
Karta zgłoszeniowa - osoby niepełnoletnie

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Toruńskiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.