Rzeszów - diecezjalne spotkanie opłatkowe

Tegoroczne Spotkanie Opłatkowe rozpoczęło się Eucharystią pod przewodnictwem ks. bp. Jana Wątroby, który skierował do nas Słowo Boże. Zachęcał całą wspólnotę, abyśmy drogą ośmiu Błogosławieństw kroczyli do świętości, do Nieba. Są one fundamentem domu duchowego i fizycznego. Rzadko widzimy fundamenty, ale gdyby ich nie było nasz dom by runął. Niełatwo jest kroczyć drogą błogosławieństw, ale nie dajmy się zwieść drogom na skróty. Niech naszym pośrednikiem i wspomożycielem będzie Chrystus, który szedł każdą z tych ośmiu dróg. To On podpowiada nam jak zbudować trwały gmach, który ostoi się przy życiowych burzach, kryzysach i problemach dnia codziennego. Módlmy się za rodziny, w których żyjemy, aby były świadectwem dla innych. Błogosławieni czyli szczęśliwi. „Błogosławieni Boga oglądać będą.”

Po Mszy Św. całą wspólnotą razem z ks. bp. Janem Wątrobą spotkaliśmy się przy stole, gdzie jeszcze w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia łamiąc się opłatkiem złożyliśmy sobie życzenia. Każdy mógł wylosować patrona na 2017r. Był to czas wspólnego kolędowania, spotkań i rozmów.

Maria Lubera