Katowice- diecezjalne spotkanie opłatkowe

W dniach od 14-17 stycznia 2017 roku w Bystrej k. Bielska-Białej odbyły się rekolekcje zimowe Ruchu Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Katowickiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Rekolekcje poprowadził ks. Stefan Czermiński - moderator diecezjalny RRN archidiecezji katowickiej. Z wielką radością gościliśmy po raz kolejny ks. Dariusza Kowalczyka – moderatora krajowego RRN oraz kapłanów sprawujących obecnie posługę duszpasterską w Czechach, w diecezji ostrawsko-opawskiej – ks. Pawła Kukiołę oraz ks. Pawła Pruszyńskiego. W rekolekcjach uczestniczyły rodziny z dziećmi, osoby starsze, samotne i młodzież z różnych diecezji południowej Polski m.in.: katowickiej, bielsko-żywieckiej, opolskiej i wrocławskiej.

Temat tegorocznych rekolekcji zimowych brzmiał: Jezus Chrystus – Królem i Panem mego serca !
W pierwszym dniu rozważaliśmy temat: Przyjęcie Jezusa – moje motywy. W drugim dniu: Przyjęcie Jezusa – moje trudności. W trzecim: Przyjęcie Jezusa – duchowe owoce. W czwartym: Przyjęcie Jezusa do swojego życia. Na zakończenie rekolekcji każdy z nas przyjął Jezusa jako swojego Króla i Pana. Rozważania poszczególnych tematów zostały oparte na Ewangeliach oraz tekstach zaczerpniętych z myśli świętej Teresy i świętej siostry Faustyny. W czasie rekolekcji zastanawialiśmy się nad konsekwencjami osobistymi (każdego z nas) przyjęcia Chrystusa jako naszego Pana i Króla w naszej Ojczyźnie. Akt uczyniony publicznie potrzebuje rozwijania i pogłębiania przez każdego z nas osobiście – by Królestwo Boże mogło wzrastać. Badając motywy przyjęcia Aktu uznaliśmy, że wolą Bożą jest, abyśmy byli jak iskry zapalające innych wiarą, nadzieją i miłością. Ale, aby to mogło się ziścić, trzeba nam uznać prawdę o sobie, swojej nędzy, wygodnictwie, lenistwu, braku Bożych pragnień oraz uznać, że tylko Bóg może tę nędzę przemienić w miłość. Dzięki łasce Bożej, konferencjom, grupom dzielenia poznawaliśmy różne odmiany naszych słabości, naszej niechęci do oddania inicjatywy Panu Bogu we wszystkich naszych działaniach. Umacniały nas i prowadziły teksty św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która oddała się na ofiarę Miłosiernej Miłości, szaleńcze wierząc, że pragnieniem Pana jest napełnić ją sobą ze względu na jej małość, nicość, słabość, a przede wszystkim na jej bezwzględną ufność. Umacniała nas również modlitwa ks. Dolindo z Neapolu o przerzuceniu wszystkich naszych trosk na Jezusa i zamianie niepokojów w ufność w nieskończoną moc miłości Bożej. Na koniec rekolekcji ponowiliśmy Akt oddania się Jezusowi, otwierając Mu szeroko swe serca

Poza programem „duchowym” uczestnicy rekolekcji korzystali z uroków zimy, która w tym roku nam dopisała. Były bardzo dobre warunki do jazdy na nartach, sankach, czy też spacerów. Te cztery dni wzmocniły nas nie tylko duchowo, ale i fizycznie.

Relacja z rekolekcji dla grupy młodzieży

Odrębny program „Bojowych rekolekcji” przygotowano dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Podczas czterech dni spotkań próbowaliśmy uświadomić sobie, że nasze życie jest nieustanną walką i bierzemy w niej udział niezależnie od tego, czy tego chcemy czy też nie. Jest to walka duchowa, której Bóg jest niezwykle aktywny, a Jego zwycięstwo jest pewne, jednak to od nas zależy, czy skorzystamy z tego zwycięstwa, czy też pozwolimy się zwieść złemu duchowi. Program dla młodzieży został podzielony na trzy tematy: „Jezus - Lew Judy”, „Maryja – Wojująca Judyt” oraz „Słowo Boże – miecz Ducha”. Pierwszy temat miał ukazać Pana Jezusa jako Potężnego Wojownika, który przyszedł na ziemię, by wygrać walkę o nas. Podczas drugiego dnia próbowaliśmy przedstawić Maryję jako aktywną uczestniczkę walki duchowej, Tę, która „miażdży głowę węża”, niezbędną pomoc dla nas i Zwyciężczynię („na koniec Moje Serce zatriumfuje”). Ostatni temat poświęcony był roli Słowa Bożego jako oręża, które jest niezbędne w walce z przeciwnikiem - „Naród mój ginie z powodu braku nauki”. „Bojowemu” tematowi towarzyszył sportowy pokaz samoobrony, specjalna oprawa graficzna – tarcza i miecz, jak również samo miejsce spotkań młodzieży nazwane „sztabem generalnym”.

Podczas rekolekcji młodzież miała okazję codziennie uczestniczyć w Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu, medytacjach i konferencjach. Wykorzystywaliśmy także znaki – modlitwę wypowiadaną nad każdym uczestnikiem z formułą „Tyś jest mój syn/ moja córka umiłowana, w tobie mam upodobanie”, aby każdy uświadomił sobie swoją tożsamość i godność dziecka Bożego oraz fakt, że miłość Boża jest do niego kierowana indywidualnie, po imieniu, wypowiadanie nieznanych wezwań - przymiotów Matki Bożej, pochodzących z Akatystu ku czci Bogurodzicy, wysłuchaliśmy świadectwa o zwycięstwach Maryi przez różaniec, doświadczyliśmy słodyczy Słowa Bożego, a także wołania Bartymeusza podczas spaceru po lesie w zimowej aurze. Wspólnie oglądaliśmy film. Towarzyszyły nam zabawy integracyjne jak np. przeciąganie liny. Na koniec zawierzyliśmy swoje życie Matce Bożej.

Niewątpliwie każdy z nas doświadczył również własnej słabości i kruchości. Ale mieliśmy okazję oddać to Panu Bogu podczas sakramentu spowiedzi, a swoje problemy (np. w walce z grzechem, ale również wszystko, z czym nie możemy sobie sami poradzić) spisaliśmy na karteczkach i symbolicznie spaliliśmy w ogniu, wierząc, że gdy On się nimi zajmie - znikną. Za wszystkie łaski, których doświadczyliśmy podczas rekolekcji bardzo dziękujemy Panu Bogu.