Licheń- rekolekcje 2017

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym to miejsce, które w dniach 9-12 lutego 2017 roku zgromadziło na rekolekcjach wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich z diecezji zachodniej Polski. W tym roku niemal 400 osób (w tym 90 po raz pierwszy) przyjęło zaproszenie, by spojrzeć na swoje życie w kontekście zaproponowanego tematu: W ramionach Bożej Opatrzności. W tej pracy duchowej pomagały poranne rozważania Słowa Bożego, głoszone przez kapłanów konferencje, grupy dzielenia, Eucharystia oraz czas wspólnotowej i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.
Podczas konferencji można było usłyszeć...

…Każdy człowiek objęty jest ochroną Bożej Opatrzności, która przeprowadzając poprzez wydarzenia, zarówno te dobre, jak i te trudne, zaprasza nas, byśmy nie chcieli już liczyć tylko na siebie, ale coraz więcej ufali i modlili się. Pogłębia się wówczas proces przechodzenia od stanu niewiary, nieufności i egoizmu do stanu wiary, ufności, miłości i uwielbienia Boga. W ten sposób Bóg przybliża nas do Siebie, by w ostateczności doprowadzić nas do szczęścia wiecznego. Żeby w wydarzeniach dostrzec Bożą opiekę, a nie przypadek czy szczęśliwy zbieg okoliczności, konieczne jest budowanie na modlitwie naszej relacji z Bogiem i patrzenie na wszystko z perspektywy wieczności. Taka postawa potrzebna jest między innymi w pracy zawodowej lub podczas wykonywania obowiązków domowych. Praca wypełnia znaczną część naszego życia, dlatego nie może być przestrzenią, w której liczy się jedynie wynagrodzenie, osiągniecie satysfakcji czy prestiż. Jako szczególne narzędzie Bożej Opatrzności została nam pokazana Maryja. Kto żyje w stałym zjednoczeniu z Matką Bożą doświadcza namacalnie niewyczerpanej czułości i mocy Tej, której Syn niczego nie odmawia. Jeżeli uznamy swoje ograniczenia i słabości, wzbudzimy pragnienie Boga i zaczniemy wołać w łączności z Maryją o potrzebne łaski, Bóg dokona w naszym życiu cudu przemiany serca, pomoże wyjść z każdej grzesznej postawy.

Równolegle z dorosłymi swoją formację miała młodzież i dzieci (grupy po 70 osób). Dzieci, z pomocą animatorów, poszukiwały drogi uświęcenia poprzez obowiązki szkolne i domowe. Uczyły się modlitwy oraz tego, jak przez posłuszeństwo Panu Bogu, rodzicom, nauczycielom realizować wolę Bożą i zawierzać się Opatrzności. Czynnie uczestniczyły w liturgii Mszy świętej i modlitwie różańcowej. Z okazji światowego dnia chorego przygotowały inscenizację pt. „Zbuntowana świeca”, zachęcającą do podjęcia ofiarnej służby wobec drugiego człowieka.

Uroczystym zwieńczeniem rekolekcji była niedzielna Msza św. pod przewodnictwem Bp. Andrzeja Siemieniewskiego. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup ukazał Prawo Boże jako drogowskaz na drodze do piękniejszego życia, w którym można doświadczyć działania Bożej Opatrzności. Przybliżył również trzy znaczenia słowa Opatrzność. Po pierwsze: „Pan Bóg patrzy” to znaczy wie, że jesteśmy, że od początku chciał, abyśmy byli, że pragnie nieustannego kontaktu wzrokowego z nami poprzez pamięć o Jego obecności i przez modlitwę. Po drugie: „Pan Bóg opatruje”: opatruje rany grzechu, nasze obolałe sytuacje, relacje rodzinne i wspólnotowe. Po trzecie: „Pan Bóg zaopatruje”, czyli wyposaża na drogę, ofiarując nam wspólnotę Kościoła, moc sakramentów, światło Ewangelii i swoje Prawo.

Podczas rekolekcji uczestnicy mieli także możliwość wysłuchania prelekcji p. Wojciecha Nowickiego pt. „Pan Bóg zaopatruje – człowiek dysponuje”. Jej głównym przesłaniem były dwie prawdy: właścicielem wszystkiego, co posiadamy, np. pracy, finansów, domu, samochodu jest Bóg, a człowiek jest powołany do zarządzania tymi dobrami w taki sposób, by służyły mu one do zbawienia.

Dzięki Bożej Opatrzności mogliśmy po raz dziesiąty przeżywać nasze rekolekcje w bliskości cudownego wizerunku Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Ufamy, że za Jej przyczyną słowa wypowiedziane przez św. Teresę Benedyktę od Krzyża staną się również naszymi: „Jakże jest żywa we mnie pewność płynąca z wiary, że gdy się patrzy przez pryzmat Boży, nie widzi się przypadków. Całe moje życie, aż do najdrobniejszych szczegółów, zostało nakreślone przez Boską Opatrzność i w obliczu Boga ma doskonały sens i powiązanie”.

Ks. bp Andrzej Siemieniewski - homilia (plik mp3)