Popowo - rekolekcje 2017

Nad istotą powołania małżeńskiego zastanawiali się podczas rekolekcji małżeńskich w Popowie członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich diecezji płockiej. Poniżej zamieszczamy relację z rekolekcji oraz zdjęcia.Początek lutego to czas wspólnego zamyślenia nad swoim małżeńskim powołaniem dla 21 małżeństw z diecezji płockiej i jednego małżeństwa z diecezji łomżyńskiej.
 W dniach od 3-5 lutego 2017 w ośrodku Caritas w Popowie grupa osób z różnym stażem małżeńskim uczestniczyła w rekolekcjach RRN o tematyce: „Szukajmy jak najlepszej wspólnej drogi do Pana Boga”. Księżmi prowadzącymi byli: ks. Cezary Siemiński, ks. Andrzej Gajewski, ks. Sławomir Kowalski. Kapłani wygłaszali konferencje, prowadzili rozmowy duchowe i udzielali sakramentu pojednania. Oświetlając cel małżeńskiego powołania wskazali na zagrożenia pojawiające się na tej drodze. Obok utrudnień zewnętrznych w dzisiejszym świecie wielkie są także przeszkody wewnątrz człowieka, a więc wszelka grzeszność: egoizm, pycha, a przede wszystkim brak pokory.
Księża podkreślali w swych wypowiedziach jeden z dwóch najważniejszych celów małżeństwa – zbawienie współmałżonków. Jak szukać tej najlepszej drogi do Pana Boga? Oczywiście najlepiej wspólnie oraz w oparciu o Chrystusa i Maryję, która wyprasza dla nas dary Ducha Świętego potrzebne w naszej życiowej pielgrzymce. Bóg nie wymaga od nas miłości doskonałej, ale tej, do której się przyznamy, że jest niedoskonała.
Światłem dla nas mogą być błogosławieni i święci małżonkowie. W konferencjach rekolekcyjnych mogliśmy także usłyszeć o pięknych przykładach życiowych zmagań świętych. Ich postawy są dla nas wzorem. Tylko z Panem Bogiem możemy szczęśliwie i bezpiecznie przejść przez życie i mieć ochronę przed złem. Musimy jednak współpracować z Bożą łaską i szukać Chrystusa.
 Nasza troska i walka o dobre małżeństwo jest walką o zbawienie – nasze oraz naszego potomstwa. Małżonkowie z wdzięcznością dziękowali Maryi, patronce RRN, za ten jakże cenny czas spędzony we dwoje, który pozwolił im jeszcze raz pochylić się nad istotą małżeństwa i jego celem, a wszystko to w rodzinnej atmosferze wspólnoty, duchu miłości i wdzięczności za otrzymane łaski. Bogu niech będą dzięki.


Małgorzata Leszczyńska