Termin „grzesznik” oznacza człowieka w aspekcie doświadczania → grzeszności. Możemy wyróżnić jego trzy znaczenia w odniesieniu do trzech różnych znaczeń terminu „grzeszność”:

  1. Grzesznik w znaczeniu węższym oznacza człowieka, który popełnił konkretne grzechy. W tym znaczeniu św. Łukasz zapisał:

Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać (Łk 15, 1).

  1. Grzesznik w znaczeniu potencjalnym oznacza człowieka w aspekcie jego grzeszności potencjalnej, czyli grzechów, od których został zachowany przez łaskę Odkupienia. Termin „grzesznik” w powyższym znaczeniu odnosi się do prawdy, że bez pomocy łaski i przy odpowiednio silnej pokusie jesteśmy zdolni do popełnienia każdego grzechu. Święty Paweł ma na myśli ten aspekt, gdy stwierdza w odniesieniu do grzechu pierworodnego:

Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami (Rz 5, 19).

  1. Grzesznik w znaczeniu szerszym oznacza człowieka w aspekcie wszystkich jego grzechów: tych popełnionych i tych, od których został zachowany przez łaskę. W tym sensie papież Franciszek mógł powiedzieć w 2016 r. w Krakowie:

Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy niesiemy ciężar naszych grzechów. Nie wiem, może ktoś nie czuje się grzesznikiem… Jeśli ktoś nie czuje się grzesznikiem, niech podniesie rękę… Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale On nas kocha, kocha nas![1]


[1] Franciszek, Pozdrowienie z okna Domu Arcybiskupów Krakowskich podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce, 29 VII 2016.