Międzynarodowa Pielgrzymka RRN na Jasną Górę

Najważniejszym punktem 18. Pielgrzymki Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę, połączonej z centralnymi obchodami 30-lecia powstania Ruchu, była uroczysta Msza św. w bazylice jasnogórskiej koncelebrowana przez niemal pięćdziesięciu kapłanów pod przewodnictwem Abp. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. We Mszy św. uczestniczyło 1500 członków i sympatyków RRN z całej Polski.

W swojej homilii Abp Nuncjusz nawiązał na początku do aktualnego synodu biskupów na temat rodziny, w którym centralne miejsce nie jest poświęcone debacie nad kontrowersyjnymi problemami, ale troska o to, by tworzyć przestrzeń życiową dla rodzin, w której mogłyby czuć się spełnione i szczęśliwe, zdolne do stawiania czoła życiowym burzom. W ramach tego zadania uwidacznia się aktualność i doniosłość misji Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Tutaj świeccy i kapłani wspólnie stworzyli taką przestrzeń. Nie przez izolowanie rodzin od świata, ale pozostając zanurzonymi w ludzkich problemach, świadomymi ludzkiej kruchości i grożących niebezpieczeństw, podchodząc do nich konstruktywnie, aby w rodzinach mogła zakwitnąć miłość. Źródło siły dla rodzin Ruchu stanowi nie sama psychologia ani socjologia, ale budowanie rodziny jako przedłużenia wspólnoty miłości tworzonej przez Jezusa, Maryję i Józefa w Nazarecie.

Abp Nuncjusz wyraził następnie uznanie dla inicjatywy podjętej przez kard. Nycza, aby w parafiach warszawskich ożywić duszpasterstwo rodzin nie przez debaty, ale tworząc grupy rodzin dzielących razem radości i smutki. Takie duszpasterstwo działa bardziej przez fakty, niż słowa. Jest to też zadanie dla RRN. „Technika” Ruchu polega na trosce o ciągłą obecność Jezusa w rodzinie. On jest światłem, mądrością w trudnościach, odwagą zaczynania od nowa w sytuacji nieufności. On daje siłę, aby przebaczyć i poukładać relacje na nowo. Odpowiadając na pytanie, jak zapewnić tę obecność, Abp Nuncjusz odniósł się do słów Ewangelii: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Jezus mówi Piotrowi, że ma przebaczyć siedemdziesiąt siedem razy. Mówi także przypowieść o słudze, któremu wiele darowano a który nie umiał darować współbratu. Jezus jest więc pośród tych, którzy gromadzą się w Jego imię – gdy podejmują oni Jego troskę, by przebaczać ponad miarę.
Następnie Abp Nuncjusz przypomniał myśl papieża Franciszka, która powracała w Jego wypowiedziach do małżeństw i rodzin, że dobre życie rodzinne jest oparte o trzy słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. Proszę – aby nie być natrętem, ale uszanować drugiego. Dziękuję – za miłość; niestety, to słowo tak rzadko się pojawia. Przepraszam – bo wszyscy popełniamy błędy, czasem obrażamy się: latają talerze, padają mocne słowa; ale nie wolno kończyć dnia bez pogodzenia się. Kilka lat temu – przypomniał Abp Nuncjusz – zapytano papieża Benedykta XVI, dlaczego na sympozjum w Walencji (Hiszpania) nie podjęto tematu rozwodów, antykoncepcji itp. Papież odpowiedział, że chrześcijaństwo nie jest zbiorem zakazów, ale pozytywnym przesłaniem. Zapomina się o tym, gdy rozmowy dotyczą głównie tego, co jest dozwolone a co nie. Kościół ma treści pozytywne. Przekazują je m.in. nowe ruchy kościelne kładąc nacisk na solidną formację ludzką i duchową swoich członków. Kiedyś dziennikarz zapytał założycielkę Ruchu Focolari, Chiarę Lubich: Dlaczego tak mało mówicie o dylematach ludzkich? Odpowiedziała: Pracujemy na rzecz jedności, a tę daje Chrystus. Chrystus żywy i realny, który mówi do serc i daje się usłyszeć we wspólnocie. Wtedy małżonkowie przestają myśleć o rozwodzie, o aborcji, choć na zewnątrz nie było mowy na ten temat. Chrystus obecny we wspólnocie pozwolił im usłyszeć prawdę.
Na koniec Abp Nuncjusz przypomniał słowa odczytanej Ewangelii, które zachęcają, aby iść na cały świat i głosić. Zapewnił o swojej modlitwie w intencji członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich i polecił ich Matce Bożej oraz jeszcze raz przypomniał o konieczności częstego używania słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

Homilia Abp Nuncjusza (plik mp3)

Transmisja Mszy św. w archiwum Radio Maryja