Przesłanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego do Ruchu Rodzin Nazaretańskich z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II

wersja angielska,wersja hiszpańska,wersja francuska

 

Wrocław, 19 marca 2011 r.

 

 

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II ogłoszona niedawno przez papieża Benedykta XVI jest dla całego Kościoła powszechnego wielkim znakiem czasu.

Wyrażam głęboką radość z faktu, że z tej okazji Ruch Rodzin Nazaretańskich organizuje dla swoich członków i sympatyków międzynarodową pielgrzymkę do Rzymu oraz międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów. Będzie to niewątpliwie ważne i symboliczne zwieńczenie okresu ostatnich kilkunastu miesięcy, w którym członkowie Ruchu w Polsce, kapłani i świeccy, podejmując zalecenia władz kościelnych, z pomocą łaski Bożej przezwyciężyli kryzys zaistniały w kierownictwie Ruchu. Ufam, że podjęty trud wypracowania nowej formy syntezy materiałów i metod formacji pogłębi wśród członków Ruchu jakże cenny dla całego Kościoła charyzmat dążenia do komunii życia z Chrystusem przez Maryję.

Gorąco zachęcam wszystkich członków i sympatyków Ruchu Rodzin Nazaretańskich do podjęcia pielgrzymiego trudu i wyrażam nadzieję na spotkanie w Rzymie. Wszystkim z całego serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Andrzej Siemieniewski

Biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej
Delegat Konferencji Episkopatu Polski
ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich