Serdecznie zapraszamy animatorów naszego Ruchu a także wszystkich członków i sympatyków RRN na doroczny adwentowy dzień skupienia na Jasnej Górze, który odbędzie się w sobotę, 1 grudnia. W tym roku będziemy obchodzić pięciolecie zawiązania się Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN i odnowimy Zawierzenie naszego Ruchu Matce Bożej, którego dokonaliśmy pięć lat temu. Hasło dnia skupienia brzmi: Nawróć się i pierwsze czyny podejmij (Ap 2,5). Chcemy prosić Maryję, aby wyprosiła nam łaskę powrotu do pierwotnej gorliwości w służbie Jej dziełu. W tym roku spotkamy się w odnowionej Sali Papieskiej.

Zapraszamy do pobrania materiałów do wykorzystania w drodze do Częstochowy.


Do pobrania
Materiały na drogę (medytacja i rozważania różańcowe)

Adwentowy dzień skupienia RRN

Poniżej podajemy szczegółowy plan dnia skupienia:


Ogólnopolski Adwentowy Dzień Skupienia RRN

Jasna Góra, 1 XII 2018

NAWRÓĆ SIĘ I PIERWSZE CZYNY PODEJMIJ (Ap 2, 5)

Pięciolecie powołania Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN
Odnowienie Zawierzenia RRN Matce Bożej

Sala Papieska

9.00 Zawiązanie wspólnoty, prezentacja grup.
9.30 Konferencja I
10.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 Przygotowanie do odnowienia Aktu oddania RRN Matce Bożej.
11.00 Przejście do Bazyliki. 

Bazylika

11.30 EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego
Odnowienie Aktu oddania RRN Matce Bożej
13.00 Przerwa na posiłek

Sala Papieska

14:00 Świadectwa.
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 Konferencja 2
16:00 Ogłoszenia,
Błogosławieństwo i rozesłanie

Na stronie internetowej sanktuarium można znaleźć informację jak dotrzeć do Sali Papieskiej

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami archiwalnymi: