W sobotę, 30 listopada 2013 r., u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej dokonało się zawierzenie Maryi całego Ruchu Rodzin Nazaretańskich. To szczególne dla nas wydarzenie miało miejsce podczas dorocznego ogólnopolskiego adwentowego dnia skupienia RRN, który w tym roku przebiegał pod hasłem: „Żyć zawierzeniem Maryi”. Przeżywaliśmy je w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, który 13 października zawierzył świat Matce Bożej a 26 i 27 października spotkał się z rodzinami całego świata. Zawierzenie Maryi stało się dla nas pięknym zwieńczeniem Roku Wiary, który zaowocował powstaniem Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich, działającego w oparciu o statut zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w czerwcu br.

Orędzie bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata KEP ds. RRN
Homilia abp. Stanisława Nowaka (plik mp3)
Omówienie homilii na stronie Radio Fiat Arch. Częstochowskiej
Tekst aktu zawierzenia Matce Bożej Ruchu Rodzin Nazaretańskich
Konferencja 1: „Komunia z Maryją w komunii z Chrystusem” – Ks. Dariusz Kowalczyk (plik mp3)
Konferencja 2: „Strzec charyzmatu przez apostolstwo – służba Kościołowi” – ks. Ryszard Półtorak (plik mp3)
Materiały dla apostolstwa małżeństw i rodzin

Podczas dnia skupienia niemal 1500 pielgrzymów z RRN uczestniczyło w uroczystej Eucharystii w kaplicy cudownego obrazu, koncelebrowanej przez czterdziestu kapłanów pod przewodnictwem Abp. seniora Stanisława Nowaka z Częstochowy. W czasie Eucharystii, po komunii św., zawierzyliśmy Maryi cały nasz Ruch, prosząc z pokorą, aby kształtowała w nas Jezusa i aby zamieszkała w naszych sercach, w naszych rodzinach i wspólnotach, dając nam udział w swoich duchowych dobrach. W homilii Ksiądz Arcybiskup zaprosił nas, wielokrotnie odwołując się do ostatniej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka, do naśladowania „fiat” Maryi – poprzez podjęcie posługi ewangelizacyjnej w Kościele i świecie, szczególnie na rzecz rodzin, które w dzisiejszym zamęcie pojęć i wartości tak bardzo potrzebują przejrzystego i czytelnego świadectwa o tym, czym jest Boży plan wobec małżeństwa i rodziny.

Mogliśmy również wysłuchać konferencji i świadectw. W ramach pierwszej konferencji ks. Dariusz Kowalczyk z archidiecezji warszawskiej ukazał, w jaki sposób droga komunii z Maryją wpisuje się w nasze podążanie ku zjednoczeniu z Chrystusem – które jest pełną realizacją daru dziecięctwa Bożego, otrzymanego na chrzcie świętym. Całościowe omówienie tej tematyki można znaleźć w komentarzu do Aktu oddania się Matce Bożej przygotowanego przez Księży Moderatorów .

Po adoracji Najświętszego Sakramentu reprezentanci Ruchu z diecezji płockiej, poznańskiej i ełckiej opowiedzieli o tym, jak na co dzień doświadczają obecności i działania Maryi, która przychodzi z mocą Bożej łaski zwłaszcza w momentach słabości i bezradności.

W drugiej konferencji ks. Ryszard Półtorak z diecezji elbląskiej, odwołując się do przemówienia papieża Franciszka z Dnia Rodziny, mówił o tym jak strzec Bożego daru –charyzmatu: nie przez zamykanie go w bezpiecznym sejfie, ale idąc z Ewangelią na krańce świata. W pełnych zapału słowach ks. Ryszard mówił, że najpierw trzeba uświadomić sobie wartość Bożego daru a następnie rozwijać go przez służbę Kościołowi, do której wzywa nas Akt oddania Matce Bożej, składany indywidualnie przez członków Ruchu.

Po konferencji członkowie Ruchu zostali zaproszeni do podjęcia konkretnej formy ewangelizacji, polegającej na tworzeniu przy parafiach środowisk i grup małżeńskich. Praktyczną pomoc mogą stanowić materiały zatytułowane: „Maryja i rodzina chrześcijańska”, w których obok tekstów formacyjnych znajdują się wskazówki, w jaki sposób utworzyć i poprowadzić grupy małżeńskie przy parafii.

Na zakończenie przedstawiono nową Koordynację Krajową RRN, wybraną przez Księży Moderatorów i Animatorów Diecezjalnych.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: