Maryja i rodzina chrześcijańska, Część I. Maryja i więź małżeńska.
Materiały formacyjne ze wskazówkami jak zakładać i prowadzić grupy małżeńskie przy parafii.

 

Słowo pasterskie Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata KEP ds. RRN

Wrocław, 14.11.2013 r.

Wyrażam wielką radość z ukazania się nowych materiałów Ruchu Rodzin Nazaretańskich przeznaczonych dla grup małżeńskich. Mam nadzieję, że praca formacyjna w rodzinach przyniesie owoce świętości i wzbudzi zapał do nowej ewangelizacji. Rozpoczętemu dziełu z całego serca błogosławię.

+ Andrzej Siemieniewski

Spis treści:

I. MAŁŻEŃSTWO JAKO SAKRAMENT
Umowa i sakrament
Powołani do miłości
Dar oblubieńczy, czyli całkowity
Na fundamencie ludzkiej miłości
Łaska nowej komunii w Duchu Świętym
Miłować miłością Chrystusa
Na zawsze – mocą „nowego serca”
Chrystus o twarzy małżonka
„Aby stanowili w Nas jedno”
Hierarchia przykazania miłości
W tajemnicy mistycznego Ciała
Objawiać światu moc Miłości
„Konsekrowani” do misji w Kościele
Maryja a powołanie małżeńskie
„Piękna miłość” na wzór Maryi i Józefa
Oddani na służbę Kościołowi
Ku nowej ewangelizacji

II. NATURA JEDNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
Mąż i żona – głowa i serce
Podstawowa równość małżonków
Być mężczyzną – być mężem i ojcem
Maryja a zadania męża w rodzinie
Maryja wzorem dla kobiet
Jedność małżeńska drogą do świętości
„Beze Mnie nic nie możecie”

III. ODDANIE SIĘ MARYI ŹRÓDŁEM JEDNOŚCI W RODZINIE
Dar jedności
Maryja Matką jedności

IV. ODDANIE SIĘ MARYI ŹRÓDŁEM POKOJU W RODZINIE
Obecność Maryi pośród prób i radości
Trudne doświadczenia w łonie rodziny
Trudności przychodzące z zewnątrz
Trudności duchowe
Doświadczenie śmierci najbliższych