Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Nie można budować wspólnoty bez bliskości. Nie można zaprowadzać pokoju bez bliskości. Nie można czynić dobra, nie będąc blisko. Jezus mógł przecież powiedzieć: «Bądź uzdrowiony!». Ale nie, On się zbliża do chorego i dotyka go. Co więcej, dotykając nieczystego, sam staje się nieczysty. I to jest tajemnica Jezusa: bierze na siebie nasze brudy, nasze nieczystości.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 26.06.2015)

18 IV 2020 XXIII Pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich - transmisje

Niedziela 20.30 – spotkanie popielgrzymkowe. Część II – świadectwa.

Więcej…

 

18 IV 2020 „Eucharystia zmienia świat”. XXIII Pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich – duchowe spotkanie z Matką


Cudowny wizerunek Matki Bożej
z archikatedry wrocławskiej,
Zdjęcie: Romuald M. Sołdek
z portalu Nowe Życie

W tym roku nasza pielgrzymka do Matki Bożej będzie miała szczególny charakter – duchowy. Ponieważ z powodu epidemii nie możemy udać się na Jasną Górę – tym razem pragniemy zaprosić Maryję do nas: do naszych serc, rodzin i wspólnot – odpowiadając na testament z krzyża na wzór umiłowanego ucznia, który „wziął Ją do siebie” (J 19, 27). Dzięki współczesnym mediom będziemy mieli możliwość wspólnego uczestnictwa w tym wydarzeniu za pośrednictwem Internetu. Temat pielgrzymki, ustalony wiele miesięcy temu, brzmi: „Eucharystia zmienia świat. Przez komunię z Maryją ku komunii ze Zmartwychwstałym”. Punktem centralnym będzie liturgia Mszy św. sprawowana przez bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN w archikatedrze wrocławskiej. Po Mszy św. przedstawiciele RRN udadzą się przed cudowny wizerunek Matki Bożej Adorującej i imieniu nas wszystkich odczytają akt oddania. Zawierzymy Maryi zwłaszcza nasze pragnienie duchowego jednoczenia się z Chrystusem Zmartwychwstałym obecnym w Najświętszym Sakramencie. Poniżej podajemy plan wydarzeń. Wszystkie transmisje będą prowadzone na żywo na naszej stronie internetowej z możliwością obejrzenia ich w późniejszym czasie.

Poniżej zamieszczamy plan pielgrzymki.

Więcej…

 

Konferencje kapłanów RRN na Wielki Post i Wielkanoc 2020

Królowa, która nie przegrywa! - ks. Stefan Czermiński

Zobacz wszystkie materiały

 

Życzenia wielkanocne Bp. Andrzeja Siemieniewskiego dla członków i sympatyków RRN

Życzenia wielkanocne Bp. Andrzeja Siemieniewskiego dla członków i sympatyków RRN

 

Życzenia Wielkanocne AD 2020

Zginam kolana moje przed Ojcem, (…) aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.
Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach (…), abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą (Ef 3, 14.16-17.19)
.


Kochani członkowie i sympatycy Ruchu Rodzin Nazaretańskich!
Tegoroczne święta Zmartwychwstania są inne niż zwykle. Większość z nas nie mogła być fizycznie obecna na liturgii, nie mogły wyjść na ulice procesje rezurekcyjne. Chrystus zmartwychwstały i żyjący na wieki pragnie, abyśmy odnaleźli Go w głębi naszych serc i dostrzegli na obliczach naszych bliskich. Życzę nam wszystkim, abyśmy wzrastali w wewnętrznej komunii z Chrystusem i ponieśli Go światu jako świadkowie nowego życia, które nam wysłużył swoim zmartwychwstaniem.

W imieniu Koordynacji Krajowej
Ks. Dariusz Kowalczyk

 

Słowo Bp. Andrzeja Siemieniewskiego do członków i sympatyków RRN na trwający okres Wielkiego Postu

Słowo Bp. Andrzeja Siemieniewskiego do członków i sympatyków RRN na trwający okres Wielkiego Postu

 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15). Rozważania pokutne na Wielki Post

Słowa Jezusa, które słyszeliśmy w Środę Popielcową podczas obrzędu posypania głów popiołem są najtrafniejszym komentarzem do trudnych wydarzeń, które ostatnio mają miejsce wokół nas. Najpierw sami weźmy je sobie głęboko do serca – a potem pomóżmy innym – modląc się dla nich o dar skruchy, nawrócenia i ufności: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Jak uczy Kościół, skrucha jest łaską (por. KKK 1428), darem Ducha Świętego (por. KKK 1433), który trzeba wyprosić dla siebie i dla innych. Skrucha jest tak ważna, gdyż jest niezbędna, by dostąpić daru Miłosierdzia i odpuszczenia grzechów.

W godzinie ciemności Zbawiciel zawierzył swojej Matce umiłowanego ucznia, choć ten jeszcze nie wierzył (por. J 20, 8-9). Również nam w chwili próby Jezus daje w szczególny sposób Maryję, aby otworzyła nas na Miłosierdzie płynące z krzyża i na przyjęcie ze skruszonym sercem daru nowego życia, mocy Ducha Świętego.

Niech rozważania, które będziemy sukcesywnie zamieszczać, będą pomocą na wielkopostnej drodze nawrócenia i pokuty.

Przejdź do konferencji

 

29 II 2020 Wybory świeckich członków Koordynacji Krajowej Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN

29 lutego br. podczas skupienia Rady Animatorów Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Zakroczymiu odbyły się wybory osób świeckich do Koordynacji Krajowej na trzyletnią kadencję (2020-2022). Wybrano sześć osób, którym towarzyszą ich małżonkowie:

  1. Tomasz i Anna Kocot z diec. płockiej
  2. dk Jan i Marzanna Konopko z diec. ełckiej (kolejna kadencja)
  3. Katarzyna i Andrzej Król z arch. białostockiej
  4. Mariusz i Bożena Laskowscy z diec. ełckiej (kolejna kadencja)
  5. Bogdan i Monika Siemaszko z diec. zielonogórsko-gorzowskiej
  6. Marzena i Sebastian Tkocz z arch. wrocławskiej (kolejna kadencja)

Nowowybranych członków Koordynacji Krajowej otoczmy naszą modlitwą i polecajmy opiece Matki Bożej.
Z całego serca dziękujemy małżeństwom, które w ramach Koordynacji Krajowej pełniły posługę na rzecz naszej wspólnoty w latach 2016-2019, a szczególnie Joannie i Zbigniewowi Jastrzębowskim, Annie i Dariuszowi Nachtygalom oraz Joannie i Olgierdowi Radoniom. Bóg zapłać!

 

Życzenia na Boże Narodzenie AD 2019

Dzieciątko Jezus

Położyła [Go] w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 7)

W uroczystość Bożego Narodzenia kontemplujemy z zachwytem przedziwną tajemnicę obecności Boga w naszych sercach. Przychodzi do nas wcielona Boża Prawda i Światłość, i objawia nam naszą najwyższą godność, płynącą z przeznaczenia do udziału w życiu Boga. Jednocześnie ukazuje nam prawdę o ubóstwie naszych serc – podobnych do stajenki, do której nie wahał się przyjść, bo byli w niej Maryja i Józef.
Życzę wszystkim członkom i sympatykom Ruchu Rodzin Nazaretańskich daru głębokiej komunii z Maryją, by Ona sama uczyniła nasze serca, tak jak betlejemski żłóbek, godnymi, by spoczęło w nich Boże Dzieciątko.

W imieniu Koordynacji Krajowej RRN
Ks. Dariusz Kowalczyk, Moderator Krajowy

 

Konferencja - Ojcostwo duchowe ks. Andrzeja Buczela na wzór Maryi

Konferencja wygloszona przez ks. Dariusza Kowalczyka z okazji 25-lecia śmierci ks. Andrzeja Buczela podczas spotkania RRN w par. Świętej Rodziny w Warszawie na Zaciszu, 3 XII 2019.

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000