Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Wielu ludzi uspokaja swoje sumienie jałmużną i daje z tego, co im zbywa. Ale to nie jest postawa zarządcy. Zarządca bierze dla siebie to co zbywa, a dla innych przeznacza wszystko. Zarządzanie majątkiem to stałe odzieranie się z własnego interesu i oddalanie myśli, że te bogactwa dadzą nam zbawienie. Gromadzenie jest dobre. Skarby – owszem, ale tylko te, które są cenne na «niebiańskiej giełdzie». Tam je gromadźcie!

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 19.06.2015)

23 IV 2022 Fotorelacja z XXV pielgrzymki RRN na Jasną Górę: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

Więcej…

 

23 IV 2022 Relacja z XXV pielgrzymki RRN na Jasną Górę: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”

XXV pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę odbyła się tradycyjnie w sobotę poprzedzającą święto Bożego Miłosierdzia. Uczestniczyło w niej około tysiąca pielgrzymów z całej Polski pod opieką dwudziestu kapłanów, w tym członkowie Ruchu z Ukrainy, którzy z powodu agresji rosyjskiej za naszą granicą przebywają aktualnie w naszym kraju. Hasłem pielgrzymki były słowa, którymi modlimy się podczas koronki do Bożego Miłosierdzia: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Rozważaliśmy je w kontekście niedawnego poświęcenia przez papieża Franciszka świata, a zwłaszcza Ukrainy i Rosji, Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.

Więcej…

 

23 IV 2022 Nagrania konferencji i Mszy św. podczas pielgrzymki RRN na Jasna Górę

Nagrania audio z pielgrzymki:

Ks. Dariusz Kowalczyk - konferencja
Ks. Stefan Czermiński - homilia


Eucharystia w Bazylice na Jasnej Górze - sobota 23.04.2022 g. 12:30

 

23 IV 2022 Zaproszenie na XXV Pielgrzymkę RRN na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego Ruchu na XXV Międzynarodową Pielgrzymkę RRN na Jasną Górę pod hasłem: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Pielgrzymka odbędzie się jak zwykle w wigilię Niedzieli Miłosierdzia, czyli 23 kwietnia br. W roku naznaczonym wybuchem okrutnej wojny na Ukrainie pragniemy w zjednoczeniu z Maryją wypraszać u Ojca Niebieskiego łaski skruchy i miłosierdzia „dla nas i całego świata”. Ufamy, że po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią będziemy mogli uczestniczyć w pełnym programie pielgrzymkowym: spotkaniu w archikatedrze częstochowskiej, procesji modlitewnej oraz Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu w jasnogórskim sanktuarium.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego Ruchu, a zwłaszcza tych, którzy przybyli z Ukrainy, aby schronić się w naszej Ojczyźnie!


Poniżej zamieszczamy program pielgrzymki.

Program pielgrzymki ...

 

Wielkanoc AD 2022. Życzenia świąteczne

„Jestem miłosierdziem samym dla duszy skruszonej”
(Dzienniczek św. Faustyny 1739)

W radosnym okresie Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim członkom i sympatykom naszego Ruchu, aby zmartwychwstały Chrystus, ukazujący swoje chwalebne rany, pobudził nasze serca do głębokiej skruchy i bezgranicznej ufności w Jego miłosierdzie. Niech uczyni nas świadkami i apostołami swojej miłości i miłosierdzia zwłaszcza wobec tych, w których życiu zło wydaje się triumfować z wielką i niszczącą mocą.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,
abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abym mógł,
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;

albowiem dając, otrzymujemy;
wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 ( Modlitwa św. Franciszka z Asyżu)

 

1-3.IV.2022 Skupienie Rady Animatorów w Legnicy: „Apostolstwo Miłosierdzia”

W dniach 1-3 kwietnia br. miało miejsce skupienie członków Rady Animatorów Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN (por. Statut art.8 p.4) w ośrodku rekolekcyjnym przy wyższym seminarium duchownym w Legnicy. Tematem skupienia było apostolstwo miłosierdzia a mottem słowa, które powtarzamy podczas odmawiania koronki: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Skupienie prowadził ks. Dariusz Kowalczyk, moderator krajowy RRN i ks. Wiktor Juchiewicz, moderator RRN diec. legnickiej. Byli również obecni ks. Stefan Czermiński z Katowic i o. Mirosław Salamoński OCD z Wrocławia.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek wieczorem Mszą św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Następnego dnia, w pierwszą sobotę miesiąca a zarazem 17. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II uczestnicy skupienia pielgrzymowali do sanktuarium cudu eucharystycznego w kościele św. Jacka w Legnicy. Wieczorem podczas kolacji wspólnota mogła ponownie cieszyć się obecnością Biskupa Andrzeja.

Spotkanie pomogło uczestnikom spojrzeć w duchu wiary i przesłania Matki Bożej z Fatimy na znaki czasu, które z taką mocą mają ostatnio miejsce wokół nas. Było też okazją do osobistego spotkania i bezpośredniej rozmowy z Biskupem Andrzejem, już po podjęciu przez niego posługi ordynariusza diecezji legnickiej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

Więcej…

 

Czym jest wynagradzanie? – Komentarz duchowy do Aktu poświęcenia Kościoła, ludzkości, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

Zapraszamy do wysłuchania konferencji Moderatora Krajowego RRN, ks. Dariusza Kowalczyka. 


Poniżej zamieszczamy tekst konferencji.

Tekst konferencji ...

 

25 III 2022 Tekst aktu poświęcenia Kościoła, ludzkości a zwłaszcza Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek dokona uroczystego Aktu Poświęcenia ludzkości, a szczególnie Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi. O godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra rozpocznie się nabożeństwo pokutne. Akt poświęcenia przewidziany jest ok. godz. 18.30.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst Aktu:


Więcej…

 

25 III 2022 Zaproszenie skierowane przez papieża Franciszka do wspólnot i stowarzyszeń kościelnych do udziału w zawierzenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

W niedzielę 20 marca podczas modlitwy Anioł Pański br. papież Franciszek skierował do wspólnot i stowarzyszeń kościelnych zaproszenie do aktywnego włączenia się w zawierzenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi zgodnie z prośbą Matki Bożej z Fatimy. Ojciec Święty dokona aktu zawierzenia w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca o godz. 17.00 na placu św. Piotra w Watykanie. W tym samym czasie aktu zawierzenia dokona w imieniu papieża w Fatimie kard. Konrad Krajewski. Do udziału w zawierzeniu zostali zaproszeniu biskupi całego świata.

Gorąco zachęcamy wszystkich członków i sympatyków naszego Ruchu do odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego i włączenie się w akt zawierzenia w naszych wspólnotach. Jest bardzo ważne, aby zewnętrznemu aktowi towarzyszyło również wewnętrzne zaangażowanie przez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia w intencji pokoju na świecie i zbawienia grzeszników – w duchu wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi.

Niech to będzie konkretny wyraz podjęcia przez nas duchowego wymiaru apostolstwa miłosierdzia, o którym rozmawiali Księża Moderatorzy w trakcie swojego dnia skupienia.

Dodatkową inspirację możemy zaczerpnąć z naszych materiałów formacyjnych:

Więcej…

 

27-28 II 2022 Czas miłosierdzia. Spotkanie Moderatorów RRN w Sulejówku poświęcone sytuacji związanej z wojną na Ukrainie

W dniach 27-28 lutego Księża Moderatorzy Stowarzyszeń Diecezjalnych RRN spotkali się na skupieniu w Sulejówku k. Warszawy. Tematyka spotkania skoncentrowała się głównie wokół rozpoczętej kilka dni wcześniej rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz związanych z nią wyzwaniach moralnych i duchowych. Moderatorzy dzielili się doświadczeniami w angażowaniu się w pomoc uchodźcom. W czasie spotkania podkreślono, że służba i dzieła miłosierdzia są wyznacznikiem autentycznej duchowości oraz koniecznym elementem ewangelizacji. Jednocześnie wskazano, że równie ważne jest zaangażowanie się w apostolstwo miłosierdzia w jego duchowym wymiarze. Chodzi o wypraszanie miłosierdzia dla świata, zwłaszcza dla grzeszników – w duchu modlitwy fatimskiej: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. Ta posługa obejmuje również uczynki miłosierdzia wobec duszy, wymienione w katechizmie (KKK 2447).

Bez wątpienia czas obecny to czas miłosierdzia, swoisty kairos, w którym jesteśmy wezwani do posługi miłosierdzia wobec bliźnich. Ta posługa ma dwa wymiary: materialny i duchowy. Poniżej znajdziemy więcej myśli z nauczania Kościoła i materiałów formacyjnych RRN:

Więcej…

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000