Teksty są przeznaczone do użytku wewnętrznego na potrzeby formacyjne Ruchu Rodzin Nazaretańskich i są objęte prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie przez kopiowanie i zamieszczanie na stronach internetowych oraz wykorzystanie w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody redakcji 


Grupy dzielenia
Spotkanie 4 : Jak budować pałac na ruinach.

Spotkanie 4 : Jak budować pałac na ruinach


Spotkanie 3 : Humor na straży miłości.

Spotkanie 3 : Humor na straży miłości


Spotkanie 2 : Miłość zwycięża każde zło.

Spotkanie 2 : Miłość zwycięża każde zło


Spotkanie 1 : Aby kryzys stał się „szczęśliwą winą”.

Spotkanie 1 - Aby kryzys stał się szczęśliwą winą