Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Rok formacyjny 2019/2020

Rok formacyjny 2019/2020

Materiały na spotkania małżeńskie

We wrześniu i październiku będziemy kontynuować cykl III materiałów(spotkania 9 i 10).

Materiały dla grup dzielenia na rok formacyjny 2019/2020: „Miłość owocem nowego życia”

Materiały zostały przygotowane na podstawie konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji letnich RRN w 2019 r.
Opracował ks. Dariusz Kowalczyk.

Teksty są przeznaczone do użytku wewnętrznego na potrzeby formacyjne Ruchu Rodzin Nazaretańskich i są objęte prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie przez kopiowanie i zamieszczanie na stronach internetowych oraz wykorzystanie w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody redakcji 


Grupy dzielenia
Spotkanie 25 - Ptochos, który staje się posłańcem nadziei

Spotkanie 25 - Ptochos, który staje się posłańcem nadziei


Spotkanie 24 - Aby przyjąć miłosierdzie, trzeba być ptochosem

Spotkanie 24 - Aby przyjąć miłosierdzie, trzeba być ptochosem


Spotkanie 23 - Ten będzie miłosierny, kto sam doznał miłosierdzia

Spotkanie 23 - Ten będzie miłosierny, kto sam doznał miłosierdzia


Spotkanie 22 - Wdzięczność drogą do duchowego ubóstwa

Spotkanie 22 - Wdzięczność drogą do duchowego ubóstwa


Spotkanie 21 - Dar duchowego ubóstwa i służby

Spotkanie 21 - Dar duchowego ubóstwa i służby


Spotkanie 20 - Stać się ubogim (ptochosem), aby służyć ubogim

Spotkanie 20 - Stać się ubogim (ptochosem), aby służyć ubogim


Spotkanie 19 - Wiara wymaga wytrwałości

Spotkanie 19 - Wiara wymaga wytrwałości


Spotkanie 18 - Wiara, która wyraża się w posłuszeństwie

Spotkanie 18 - Wiara, która wyraża się w posłuszeństwie


Spotkanie 17 - Aby działała w nas moc Bożej miłości

Spotkanie 17 - Aby działała w nas moc Bożej miłości


Spotkanie 16 - Postawa owcy potrzebującej pasterza

Spotkanie 16 - Postawa owcy potrzebującej pasterza


Spotkanie 15 - Zwycięstwo mocą Boga przez Maryję

Spotkanie 15 - Zwycięstwo mocą Boga przez Maryję


Spotkanie 14 - Walka duchowa

Spotkanie 14 - Walka duchowa


Spotkanie 13 - Tajemnica zła w ludzkim sercu powołanym do miłości

Spotkanie 13 - Tajemnica zła w ludzkim sercu powołanym do miłości


Spotkanie 12 - Trudna prawda o duchowym chwaście

Spotkanie 12 - Trudna prawda o duchowym chwaście


Spotkanie 11 - Znikać, aby służyć

Spotkanie 11 - Znikać, aby służyć


Spotkanie 10 - Maryja - Ta, która służy

Spotkanie 10 - Maryja - Ta, która służy


Spotkanie 9 - Ubóstwo, które jest bogactwem

Spotkanie 9 - Ubóstwo, które jest bogactwem


Spotkanie 8 - Miłość prowadzi do służby

Spotkanie 8 - Miłość prowadzi do służby


Spotkanie 7 - Być na wzór Maryi narzędziem Miłosierdzia

Spotkanie 7 - Być na wzór Maryi narzędziem Miłosierdzia


Spotkanie 6 - Stawać się przez wiarę narzędziem Bożej miłości

Spotkanie 6 - Stawać się przez wiarę narzędziem Bożej miłości


Spotkanie 5 - Ewangeliczne dzieci miłują mocą Boga

Spotkanie 5 - Ewangeliczne dzieci miłują mocą Boga


Spotkanie 4 - Jak kocha nas Bóg

Spotkanie 4 - Jak kocha nas Bóg


Spotkanie 3 - Uwierzyć w Miłość

Spotkanie 3 - Uwierzyć w Miłość


Spotkanie 2 - Odpowiedzieć Bogu na wzór Maryi

Spotkanie 2 - Odpowiedzieć Bogu na wzór Maryi


Spotkanie 1 - Wybrani przez Boga przed założeniem świata

Spotkanie 1 - Wybrani przez Boga przed założeniem świata


 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000