KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKIUchwała nr 31/386/2020 Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie materiałów formacyjnych
Ruchu Rodzin Nazaretańskich


Konferencja Episkopatu Polski podczas 386. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Częstochowie na Jasnej Górze w dniach 27-29 sierpnia 2020 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Nauki Wiary KEP odnośnie do materiałów formacyjnych Ruchu Rodzin Nazaretańskich zatytułowanych „Zawierzyć miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię... (Ps 42, 8)” zezwala, aby stanowiły one podstawę do formacji członków tegoż Ruchu oraz aby były wykorzystywane w duszpasterstwie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


+ Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny KEP

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP