Statut Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich został zatwierdzony na 362. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie-Wieliczce w dniu 22.06.2013 r.p>

Tekst statutu uwzględnia zalecenie Księży Biskupów z października 2012 r., aby stworzyć struktury prawne, które umożliwią koordynację na płaszczyźnie ogólnopolskiej działalności prowadzonej przez stowarzyszenia lokalne RRN.

Ostateczny tekst statutu został przygotowany po starannej refleksji animowanej przez grono Moderatorów Diecezjalnych Ruchu.

Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności i naszym Pasterzom za dar statutu. Niech wyrazem tej wdzięczności będzie wzmożona gorliwość w wypełnianiu powołania, które otrzymaliśmy i którego kształt w formie statutu zyskał aprobatę kościelną.


Do pobrania
Tekst uchwały KEP

Uchwała KEP o zatwierdzeniu Statutu RRN

Statut ogólnopolski RRN

Statut Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich

Załączniki do Statutu ogólnopolskiego RRN

Załączniki do Statutu Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich