XXV pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę odbyła się tradycyjnie w sobotę poprzedzającą święto Bożego Miłosierdzia. Uczestniczyło w niej około tysiąca pielgrzymów z całej Polski pod opieką dwudziestu kapłanów, w tym członkowie Ruchu z Ukrainy, którzy z powodu agresji rosyjskiej za naszą granicą przebywają aktualnie w naszym kraju. Hasłem pielgrzymki były słowa, którymi modlimy się podczas koronki do Bożego Miłosierdzia: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Rozważaliśmy je w kontekście niedawnego poświęcenia przez papieża Franciszka świata, a zwłaszcza Ukrainy i Rosji, Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.


Tegoroczny szlak pielgrzymkowy miał początek w archikatedrze częstochowskiej pod wezwaniem Świętej Rodziny, do której powróciliśmy po kilkuletniej przerwie spowodowanej remontem a później pandemią. W pięknie odnowionym, jasnym i ciepłym wnętrzu przywitał nas serdecznie proboszcz, ks. prałat Włodzimierz Kowalik. Następnie ks. Radosław Sikorski z RRN diecezji radomskiej prezentował kolejne grupy, które przybywały z różnych stron Polski.

W dalszej części spotkania moderator krajowy RRN, ks. Dariusz Kowalczyk, wygłosił konferencję zatytułowaną „Fatima – nasz program”, w której wskazał na znaczenie i aktualność poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Rosji, dokonanego przez papieża Franciszka w dniu 25 marca br. Prelegent zwrócił uwagę, że podobnie jak św. Jan Paweł II żywo zainteresował się przesłaniem Matki Bożej z Fatimy po zamachu w dniu 13 maja 1981 r., tak i my czujemy się dziś wezwani, aby odczytać na nowo to orędzie w świetle aktualnych znaków czasu. Inspiracją dla św. Jana Pawła II był fakt, że w cudowny i niewytłumaczalny sposób Maryja ocaliła jego życie kierując biegiem śmiercionośnej kuli wystrzelonej przez zamachowca. Inspiracją dla nas jest realne zagrożenie toczącą się nieopodal brutalną wojną i obawa, że także w nas mogą zostać wycelowane śmiercionośne pociski. W pierwszej części konferencji Ksiądz Moderator zaprezentował najważniejsze treści przesłania fatimskiego a także zdumiewające momenty zwrotne w historii świata i poszczególnych narodów, które były owocem wierności wobec próśb Matki Bożej. Następnie, w oparciu o wypowiedzi magisterium Kościoła na temat objawień fatimskich, a zwłaszcza słów św. Jana Pawła II, wskazał, że wezwanie Matki Bożej z Fatimy pozostaje aktualne także dziś. Choć bowiem upadła Rosja sowiecka, to „błędy Rosji”, czyli duch ateizmu walczącego z Kościołem jest nadal obecny w wielu częściach świata i ciągle mają miejsce prześladowania chrześcijan. Ostatecznie, jak podkreślił Ksiądz Moderator, należy uznać z pokorą, że również w każdym z nas jest obecna bolesna rzeczywistość, którą można nazwać – w nawiązaniu do „błędów Rosji” – „duchem sowieckim”. Chodzi o dziedzictwo grzechu pierworodnego, „starego człowieka” w nas, którego obecność przejawia się m.in. w braku zaufania Bogu, buntach przeciwko Jego woli, skłonności do pychy, liczeniu tylko na siebie, życiu tak jakby Bóg nie istniał, mniejszych i większych kompromisach ze złem i grzechem. Walczy ono z nowym człowiekiem w nas i próbuje go prześladować. Ale Matka Boża daje nam nadzieję, że gdy się Jej oddamy razem z całą naszą grzesznością i słabością, gdy będziemy trwać na modlitwie, w duchu ofiarowania się i wynagrodzenia, wtedy Jej Niepokalane Serce zwycięży – w nas i na całym świecie.

Drugą część pielgrzymki stanowił procesyjny przemarsz z archikatedry częstochowskiej na Jasną Górę, podczas którego odmawialiśmy różaniec w intencji pokoju na Ukrainie i na świecie. Modlitwie towarzyszyły rozważania fragmentów „Dzienniczka” św. siostry Faustyny poświęcone prośbom Pana Jezusa, aby wynagradzać Jego Sercu i modlić się o miłosierdzie dla grzeszników (można je znaleźć tutaj). Na zakończenie procesji pod statuą Niepokalanej wspólnie zaśpiewaliśmy antyfonę „Wesel się Królowo miła”. Procesję prowadziły osoby z diecezji płockiej pod przewodnictwem ks. Jacka Gołębiowskiego.

Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia w bazylice jasnogórskiej, której przewodniczył ks. Sławomir Kowalski z diecezji płockiej, zaś homilię wygłosił ks. Stefan Czermiński z archidiecezji katowickiej (obaj z Koordynacji Krajowej RRN). Liturgię przygotowali członkowie RRN z diecezji warszawsko-praskiej z udziałem reprezentantów Ruchu z Ukrainy. Zebranych w bazylice pielgrzymów przywitał podprzeor Jasnej Góry, o. Rafał Wilk, podkreślając, że to sama Matka Boża przyjmuje nas w swoim domu. Podczas homilii ks. Stefan podkreślił, podając przykłady, że Bóg w szczególny sposób kieruje swą miłość do grzeszników – do tych, którzy po ludzku na to najmniej zasługują, bo właśnie oni mają szansę najlepiej ją zrozumieć. Ale problem polega na tym, że zamiar Bożej miłości możemy udaremnić przez nasze zamknięcie, gdy nie mamy czasu, by przyjść do Niego po łaski. W dalszej części usłyszeliśmy, że ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który jest miłością, nie będziemy szczęśliwi, dopóki nie będziemy potrafili się ofiarować. Ks. Stefan wskazał nam do naśladowania wzór św. ojca Maksymiliana i św. Joanny Beretta Molla. Podkreślił, że mamy to niejako w genach, by poświęcić się dla innych. Jest to przejaw naszej godności jako ludu kapłańskiego, powołanego, by składać z siebie ofiary miłe Bogu. Trudności życia codziennego są najlepszą okazją, by przemieniać każdy nasz czyn w akt miłości i ofiary, dla duchowego dobra innych, dla ratowania grzeszników. Tą drogą szli mali pastuszkowie z Fatimy.

Po przerwie zgromadziliśmy się w sali o. Kordeckiego, gdzie odmówiliśmy koronkę i adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Tę część przygotowali członkowie Ruchu z archidiecezji białostockiej (tutaj można znaleźć rozważania podczas adoracji).

Od początku pielgrzymki przez cały czas towarzyszyła nam schola RRN z diecezji radomskiej. Pieśni w jej wykonaniu podnosiły ducha ku Bogu, przypominały bliskie naszym sercom treści duchowości nazaretańskiej i pomagały trwać w atmosferze wspólnoty.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy mieli udział w przygotowaniu pielgrzymki, zarówno od strony organizacyjnej jak i duchowej.

Rozważania różańcowe podczas procesji 

Wprowadzenie do Mszy świętej 

Rozważania podczas adoracji Najświętszego Sakramentu