Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Drogą Jezusowego ucznia jest iść dalej, by nieść Dobrą Nowinę. Ale jest jeszcze jeden szlak do przebycia: droga wewnętrzna, pokonywana we własnym wnętrzu, droga ucznia, który szuka na co dzień Pana na modlitwie, na medytacji. Także tę drogę trzeba przebyć, bo jeśli uczeń nie szuka zawsze Boga, Ewangelia, którą niesie innym, będzie słaba, rozcieńczona, bez mocy.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 11.06.2015)

Zaproszenie na Mszę św. dziękczynną z okazji zatwierdzenia ogólnopolskiego statutu RRN, Ludźmierz, 8.VII.2013 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Mszę św. dziękczynną z okazji zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski statutu ogólnopolskiego RRN.
Msza św. będzie celebrowana w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, w poniedziałek 8 lipca br. o godzinie 12.00.
Uroczystej liturgii będzie przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy warszawsko-praski.
We Mszy św. wezmą udział uczestnicy rekolekcji letnich Ruchu z okolic Podhala z następujących archidiecezji i diecezji: legnickiej, łomżyńskiej, płockiej, poznańskiej, radomskiej, rzeszowskiej, szczecińsko-kamieńskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, wrocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej.

 

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła statut Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich

Z radością informujemy, że Księża Biskupi zgromadzeni na 362. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie-Wieliczce w dniu 22.06.2013 r. zatwierdzili statut Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich.

Ostateczny tekst statutu został przygotowany po starannej refleksji animowanej przez grono Moderatorów Diecezjalnych RRN. Uwzględnia on zalecenie Księży Biskupów z października 2012 r., aby stworzyć struktury prawne, które umożliwią koordynację na płaszczyźnie ogólnopolskiej działalności prowadzonej przez stowarzyszenia lokalne.

Zatwierdzenie statutu stanowi pierwszy i najważniejszy krok na tej drodze. Kolejnym krokiem będzie powołanie przez Księży Moderatorów „federacji” stowarzyszeń diecezjalnych – po uzyskaniu stosownej zgody władz kościelnych w diecezjach, w których Ruch istnieje.

Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności i naszym Pasterzom za dar statutu ogólnopolskiego. Najlepszym podziękowaniem z naszej strony będzie wzmożona gorliwość w wypełnianiu powołania, które otrzymaliśmy i którego kształt w formie statutu zyskał aprobatę kościelną. Niech Maryja wyjedna naszym wspólnotom Boże błogosławieństwo, abyśmy z jeszcze większym zapałem podjęli wysiłek chrześcijańskiego życia i świadectwa, tak potrzebnego dzisiaj Kościołowi i światu.

Więcej…

 

Zapraszamy na rekolekcje letnie!

W naszych planach wakacyjnych warto uwzględnić wyjazd na rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Jest to także dobra okazja do apostolstwa. Nie wahajmy się zapraszać na rekolekcje naszych bliskich i znajomych!

Tematem tegorocznych rekolekcji są słowa papieża Franciszka z homilii wygłoszonej w Niedzielę Miłosierdzia (7.04.2013) w bazylice św. Jana na Lateranie:

Nie lękaj się twojej słabości,
zaufaj Mi

Więcej informacji szczegółowych na temat rekolekcji w poszczególnych diecezjach można znaleźć w sekcji rekolekcje.

 

6.IV.2013 XVI Międzynarodowa pielgrzymka RRN na Jasną Górę

Zapraszamy na XVI międzynarodową pielgrzymkę RRN na Jasną Górę.

Temat tegorocznej pielgrzymki to:
Miłosierdzie zmienia świat

Zapraszamy do pobrania materiałów formacyjnych na czas pielgrzymowania do Częstochowy.


Plik
Materiały dla osób odpowiedzialnych za autokar

Materiały na XVI międzynarodową pielgrzymkę RRN do Częstochowy

Materiały w formie zeszytu A5 do wydrukowania

Materiały na XVI międzynarodową pielgrzymkę RRN do Częstochowy - cz II

Program pielgrzymki

 

26 marca zmarł Tata ks. Sławomira Kowalskiego z diecezji płockiej

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 marca 2013 roku zmarł Stefan Kowalski – ojciec ks. Sławomira Kowalskiego. Przeżył 80 lat.

Msza święta żałobna odbędzie się 27 marca 2013 roku o godzinie 14.00 w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sierpcu.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o śp. Stefanie oraz pogrążonej w żalu rodzinie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

 

Zaproszenie dla osób, które chcą zaangażować się w powstanie nowych pieśni RRN

Zapraszamy wszystkich chętnych – Kapłanów i osoby świeckie, którzy chcą zaangażować się w powstanie nowych pieśni dla RRN.
Spotkanie odbędzie się 23.01.2012 r., na dzień przed zimowymi rekolekcjami RRN, w Licheniu. W dłuższej perspektywie chcemy, aby zaowocowało to wydaniem NOWEGO ŚPIEWNIKA oraz nagrań muzycznych.
Zapraszamy w szczególności TWÓRCÓW muzyki oraz autorów tekstów, dla których treści, którymi żyje RRN nie są obce.

Więcej…

 

18.XII.2012 Relacja z listopadowych rekolekcji dla kandydatów na animatorów duchowych

Od 23 do 25 listopada kandydaci na animatorów duchowych w RRN przeżywali we Wrocławiu swoje rekolekcje. Uczestnicy reprezentowali diecezje: częstochowską, ełcką, łomżyńską, płocką, toruńską, warszawsko-praską, wrocławską i zielonogórsko-gorzowską.

Pierwszego dnia Mszę św. sprawował i wygłosił naukę rekolekcyjną ks. dr Aleksander Radecki, Ojciec Duchowny w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Zachęcał nas do mężnego kroczenia na drodze duchowej i dawania świadectwa życia z Bogiem.

Więcej…

 

12 grudnia odszedł do domu Ojca Tata Księdza Ryszarda Półtoraka z Elbląga

12 grudnia, w Święto Matki Bożej z Guadalupe odszedł do domu Ojca, po przyjęciu Wiatyku, śp. Czesław Półtorak – Tata Księdza Ryszarda, moderatora Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Diecezji Elbląskiej.

Msza Św. pogrzebowa odprawiona zostanie w piątek 14 grudnia o godz.13.30 w par. Trójcy Świętej w Elblągu. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Dębica w Elblągu. Polecamy Matce Bożej duszę śp. Czesława oraz prosimy, aby pocieszyła tych, którzy pozostali w smutku i żałobie.

 

7-9.XII.2012 Relacja z rekolekcji formacyjnych dla animatorów diecezjalnych w Zakroczymiu

W dniach 7-9 grudnia pod hasłem „Komunia z Maryją a poznawanie siebie” odbyły się weekendowe rekolekcje formacyjne dla animatorów diecezjalnych w Zakroczymiu. Pod przewodnictwem kapłanów – ks. Andrzeja Kopczyńksiego, ks. Dariusza Kowalczyka oraz ks. Cezarego Siemińskiego staraliśmy się pogłębiać naszą relację z Matką Bożą.

Otrzymaliśmy zachętę, aby we wszystkich niepokojach zwracać się natychmiast do Maryi, ponieważ tylko przy Bogu możemy znaleźć pokój, a Maryja jest bezpośrednią drogą wiodącą do Niego.

Wszystkim uczestnikom rekolekcji towarzyszyła ogromna radość z tego, dane nam było przeżywać to wspólnotowe spotkanie w szczególny czas – Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Rekolekcje zakończyły się w niedzielę Eucharystią w kościele pw. Św. Barbary w Twierdzy Modlin.

Jesteśmy wdzięczni za przeżycie adwentowych rekolekcji formacyjnych. Ufamy, że zaowocują one pogłębieniem poznania siebie i komunii z Matką Bożą – naszą najlepszą drogą do Pana.

AB

 

1.XII.2012 Adwentowy dzień skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich

1 grudnia 2012r. w Częstochowie odbędzie się adwentowy dzień skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Materiały na czas podróży na adwentowy dzień skupienia RRN na Jasnej Górze - medytacjaMedytacja na czas podróży
Materiały na czas podróży na adwentowy dzień skupienia RRN na Jasnej Górze - różaniecRozważania różańcowe na czas podróży

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania !

Więcej…

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000