Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Ten, kto uważa się za mocnego, za takiego, który sam da sobie radę, jest co najmniej naiwny i w końcu padnie ofiarą tych wszystkich słabości, które w sobie nosi. To słabość skłania nas do proszenia Pana o pomoc, bo – jak się przed chwilą modliliśmy – «bez Ciebie nic nie możemy uczynić».

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 18.06.2015)

Charyzmat i duchowość RRN - Komentarz do Statutu Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich (Art. 6. Duchowość) zatwierdzony przez Radę Moderatorów

W dniu 6 kwietnia 2014 r. członkowie Rady Moderatorzy obecni na spotkaniu w Ząbkach k. Warszawy zatwierdzili Komentarz do Statutu Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich dotyczący Art. 6. „Duchowość”.

 

 

Komentarz wyjaśnia następujące zagadnienia:

  • charyzmat i duchowość RRN
  • założyciele RRN
  • RRN w Kościele i dla Kościoła (z zaakcentowaniem nadrzędnej roli biskupa diecezjalnego w swojej diecezji)
  • kształtowanie się duchowości RRN i sposoby jej wyrażania (m.in. przez publikacje) na poszczególnych etapach historii Ruchu

Komentarz został przygotowany po konsultacjach w gronie Księży Moderatorów i Animatorów Diecezjalnych. Ostateczna wersja tekstu została zaaprobowana przez Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN.

Komentarz zostanie podpisany przez Księży Moderatorów na spotkaniu w Częstochowie w dniu 24 kwietnia 2014 r. i przekazany Biskupom diecezji, w których działa Ruch Rodzin Nazaretańskich oraz Biskupom odpowiedzialnym z ramienia Konferencji Episkopatu Polski: Ks. Abp. Józefowi Kupnemu, Delegatowi KEP ds. Ruchów Katolickich i Ks. Bp. Andrzejowi Siemieniewskiemu, Delegatowi KEP ds. RRN.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu

 

26 IV 2014 XVII Międzynarodowa Pielgrzymka na Jasną Górę

Międzynarodowa Pielgrzymka RRN na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy na XVII międzynarodową pielgrzymkę RRN na Jasną Górę.

Temat tegorocznej pielgrzymki brzmi:
Ku komunii z Chrystusem w rodzinie – śladami św. Jana Pawła II

W tym roku nasza pielgrzymka przypada w przeddzień kanonizacji dwóch wielkich papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII. Dziękując Bogu za dar kanonizacji chcemy Go prosić za wstawiennictwem Maryi o świętość dla nas samych i naszych rodzin.

Podczas pielgrzymowania będziemy łączyć się duchowo z grupami pielgrzymkowymi RRN z poszczególnych diecezji udającymi się do Rzymu.

Zapraszamy do pobrania materiałów formacyjnych na czas pielgrzymowania do Częstochowy.


Do pobrania
Materiały formacyjne na czas pielgrzymowania

Materiały na XVII międzynarodową pielgrzymkę RRN do Częstochowy

Więcej…

 

Śpiewnik RRN

Zapraszamy do odwiedzenia nowopowstałej strony z pieśniami naszego Ruchu. Prowadzący ją muzycy będą zamieszczać opracowania i nagrania nowych pieśni, tak aby można je było wykorzystywać w naszych wspólnotach.

Śpiewnik RRN

 

Rozważania dla grup dzielenia na Wielki Post - Dekalog

Na okres Wielkiego Postu jako materiał dla grup dzielenia proponujemy cykl rozważań na temat Dekalogu. Rozważania opracował ks. Stefan Czermiński wraz z Anną Winiarską z RRN w Katowicach – na podstawie książki „Tylko dla łajdaków. Rozmowy o grzechach”, której ks. Stefan jest współautorem (razem z Joanną Kucharczak). Pierwsze z rozważań odpowiada na pytanie, jak nie zmarnować spowiedzi – a następne dotyczą kolejnych przykazań Bożych.
Zapraszamy do sekcji "Materiały formacyjne".

 

17 I 2014 Spotkanie świeckich członków Koordynacji Krajowej Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich z Ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem, Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim

W dniu 17 stycznia 2014 r. nowo wybrani świeccy członkowie Koordynacji Krajowej Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich spotkali się w Warszawie z Ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem, Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim.

Więcej…

 

29 XII 2013 Niedziela Świętej Rodziny - Życzenia Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego z okazji święta patronalnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

 

Dzień Świętej Rodziny – Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa – to patronalne święto Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Przy tej okazji jest najlepsza chwila do złożenia życzeń całej wspólnocie Ruchu.

Przeżywany przez nas liturgiczny czas Narodzenia Pańskiego to czas pełen duchowej mocy.

Życzę więc:

Niech spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich przynoszą owoce Ducha Świętego, niech pomagają jednoczyć ludzi w jedną owczarnię Pana Jezusa.

Z życzeniami łączę modlitwę, na modlitwie przecież łączymy się w dniach świątecznych.

Niech Ruch Rodzin Nazaretańskich łączy wszystkie stany Kościoła, niech przedstawicieli laikatu duchowo jednoczy z kapłanami.

Składam życzenia obfitości Błogosławieństwa Bożego, pociechy Ducha Świętego i skutecznej opieki Matki Bożej.

Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus zawsze błogosławi w apostolskim życiu.

Szczęść Boże.

+ Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy z Wrocławia
Delegat Konferencji Episkopatu Polski dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich

 

21 XII 2013 - Spotkanie członków nowej Koordynacji Krajowej z Biskupem Andrzejem Siemieniewskim

W dniu 21 XII 2013 we Wrocławiu nowo wybrani członkowie Koordynacji Krajowej Ruchu Rodzin Nazaretańskich spotkali się z opiekunem naszego Ruchu z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Bp. Andrzejem Siemieniewskim. Oprócz możliwości wzajemnego poznania się spotkanie stało się okazją, aby przekazać Księdzu Biskupowi wrażenia z uroczystości założycielskich Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN oraz zawierzenia Ruchu Matce Bożej, które miały miejsce na Jasnej Górze w dniach 29-30 XI br. Przede wszystkim jednak członkowie nowej Koordynacji podziękowali Księdzu Biskupowi za ojcowską troskę, życzliwość i nieoceniony wkład w pracach nad odczytaniem i sformułowaniem charyzmatu Ruchu oraz przygotowaniem statutu i ukonstytuowaniem się nowego Stowarzyszenia. Symbolicznie wręczono Księdzu Biskupowi, który nie mógł przybyć na Jasną Górę z powodów zdrowotnych, egzemplarz Aktu założycielskiego. Następnie w przedświątecznej atmosferze rozmawiano o planach apostolskich Ruchu na najbliższe miesiące. Spotkanie zakończyły życzenia i wspólna modlitwa w kaplicy domowej.

 

29 XI 2013 - Powołanie Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich

W dniu 29 listopada 2013 r. na Jasnej Górze, u stóp Maryi Królowej Polski – w przeddzień zawierzenia Ruchu Rodzin Nazaretańskich Matce Bożej – został podpisany akt założycielski Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich. Podpisania aktu dokonali Księża Moderatorzy stowarzyszeń diecezjalnych RRN z 20 diecezji polskich podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka, w duchowej łączności z bp. Andrzejem Siemieniewskim, Delegatem Konferencji Episkopatu Polski dla RRN, oraz w obecności członków Koordynacji Krajowej RRN.

 

Więcej…

 

30 XI 2013 Zawierzenie Ruchu Rodzin Nazaretańskich Matce Bożej

W sobotę, 30 listopada 2013 r., u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej dokonało się zawierzenie Maryi całego Ruchu Rodzin Nazaretańskich. To szczególne dla nas wydarzenie miało miejsce podczas dorocznego ogólnopolskiego adwentowego dnia skupienia RRN, który w tym roku przebiegał pod hasłem: „Żyć zawierzeniem Maryi”. Przeżywaliśmy je w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, który 13 października zawierzył świat Matce Bożej a 26 i 27 października spotkał się z rodzinami całego świata. Zawierzenie Maryi stało się dla nas pięknym zwieńczeniem Roku Wiary, który zaowocował powstaniem Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich, działającego w oparciu o statut zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w czerwcu br.

Orędzie bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata KEP ds. RRN
Homilia abp. Stanisława Nowaka (plik mp3)
Omówienie homilii na stronie Radio Fiat Arch. Częstochowskiej
Tekst aktu zawierzenia Matce Bożej Ruchu Rodzin Nazaretańskich
Konferencja 1: „Komunia z Maryją w komunii z Chrystusem” – Ks. Dariusz Kowalczyk (plik mp3)
Konferencja 2: „Strzec charyzmatu przez apostolstwo – służba Kościołowi” – ks. Ryszard Półtorak (plik mp3)
Materiały dla apostolstwa małżeństw i rodzin

Więcej…

 

29 XI 2013 Orędzie Ks. Bpa Andrzeja Siemieniewskiego do uczestników adwentowego spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasnej Górze

Wrocław, 29 XI 2013

Biskup Andrzej Siemieniewski z Wrocławia
Delegat KEP dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Do uczestników adwentowego spotkania
Ruchu Rodzin Nazaretańskich
na Jasnej Górze w dniu 30 listopada 2013 roku

 

U progu Adwentu, w sobotni dzień 30 listopada 2013 roku, uczestnicy Ruchu Rodzin Nazaretańskich trwają w swoim dorocznym skupieniu.
Duchowym szczytem będzie Msza święta sprawowana z ks. abp. seniorem Stanisławem Nowakiem. To właśnie podczas tej Eucharystii Ruch Rodzin Nazaretańskich zostanie zawierzony Matce Bożej.

Znaczenie tego wielkiego wydarzenia rozjaśnione jest zaproszeniem do radości, które zaledwie kilka dni temu skierował do nas wszystkich Ojciec Święty Franciszek. Takim zaproszeniem jest przecież jego adhortacja Evangelii Gaudium. Jej tytuł oznacza Radość Ewangelii.

Pełny tekst orędzia...

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000