Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Nie można budować wspólnoty bez bliskości. Nie można zaprowadzać pokoju bez bliskości. Nie można czynić dobra, nie będąc blisko. Jezus mógł przecież powiedzieć: «Bądź uzdrowiony!». Ale nie, On się zbliża do chorego i dotyka go. Co więcej, dotykając nieczystego, sam staje się nieczysty. I to jest tajemnica Jezusa: bierze na siebie nasze brudy, nasze nieczystości.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 26.06.2015)

6-8.IX.2013 Dni skupienia animatorów diecezjalnych w Zakroczymiu

Kochani,

kończą się wakacje i powoli czas wracać do normalności. Zapraszam wszystkich na spotkanie do Zakroczymia. Wiem, że często się nie chce, wiem, że tracimy nadzieję, ale to też Pan Bóg dopuszcza, byśmy mogli poznać swą ograniczoność i bezradność. Potrzebujemy więc tym bardziej wsparcia Matki Bożej, która na ziemi do końca ufała. Pokusa rezygnacji pojawia się, ale dokąd pójdziemy? Przyjedźmy więc na rekolekcje od 6 do 8 września. W dniu 7 września rozpoczynamy w Twierdzy Modlin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Siemieniewskiego nowy rok pracy. Jako gospodarz zapraszam.

Z Maryją
ks. Cezary Siemiński

 

7.IX.2013 Ogólnopolska inauguracja roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Twierdzy Modlin

Zapraszamy wszystkich członków, przyjaciół i sympatyków Ruchu Rodzin Nazaretańskich na ogólnopolską inaugurację roku formacyjnego w dniu 7 września br., w Parafii św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin-Twierdza), ul. Szpitalna 69.
Mszy św. przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi Ks. Biskup Andrzej Siemieniewski.

Serdecznie zapraszamy - z Maryją
ks. Cezary Siemiński

Program inauguracji

 

8.VII.2013 List członków i sympatyków RRN do Biskupów polskich z podziękowaniem za zatwierdzenie statutu ogólnopolskiego

Członkowie i sympatycy Ruchu Rodzin Nazaretańskich uczestniczący we Mszy św. dziękczynnej w Ludźmierzu, dnia 8 lipca 2013 r., wystosowali do Biskupów polskich list z podziękowaniem za zatwierdzenie statutu ogólnopolskiego Ruchu. Pod listem podpisały się liczne osoby z diecezji z całej Polski. Poniżej zamieszczamy treść listu:

Więcej…

 

3.VII.2013 Przesłanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego do Ruchu Rodzin Nazaretańskich z okazji zatwierdzenia ogólnopolskiego statutu RRN przez Konferencję Episkopatu Polski

Więcej…

 

Zaproszenie na Mszę św. dziękczynną z okazji zatwierdzenia ogólnopolskiego statutu RRN, Ludźmierz, 8.VII.2013 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Mszę św. dziękczynną z okazji zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski statutu ogólnopolskiego RRN.
Msza św. będzie celebrowana w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, w poniedziałek 8 lipca br. o godzinie 12.00.
Uroczystej liturgii będzie przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy warszawsko-praski.
We Mszy św. wezmą udział uczestnicy rekolekcji letnich Ruchu z okolic Podhala z następujących archidiecezji i diecezji: legnickiej, łomżyńskiej, płockiej, poznańskiej, radomskiej, rzeszowskiej, szczecińsko-kamieńskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, wrocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej.

 

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła statut Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich

Z radością informujemy, że Księża Biskupi zgromadzeni na 362. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie-Wieliczce w dniu 22.06.2013 r. zatwierdzili statut Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich.

Ostateczny tekst statutu został przygotowany po starannej refleksji animowanej przez grono Moderatorów Diecezjalnych RRN. Uwzględnia on zalecenie Księży Biskupów z października 2012 r., aby stworzyć struktury prawne, które umożliwią koordynację na płaszczyźnie ogólnopolskiej działalności prowadzonej przez stowarzyszenia lokalne.

Zatwierdzenie statutu stanowi pierwszy i najważniejszy krok na tej drodze. Kolejnym krokiem będzie powołanie przez Księży Moderatorów „federacji” stowarzyszeń diecezjalnych – po uzyskaniu stosownej zgody władz kościelnych w diecezjach, w których Ruch istnieje.

Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności i naszym Pasterzom za dar statutu ogólnopolskiego. Najlepszym podziękowaniem z naszej strony będzie wzmożona gorliwość w wypełnianiu powołania, które otrzymaliśmy i którego kształt w formie statutu zyskał aprobatę kościelną. Niech Maryja wyjedna naszym wspólnotom Boże błogosławieństwo, abyśmy z jeszcze większym zapałem podjęli wysiłek chrześcijańskiego życia i świadectwa, tak potrzebnego dzisiaj Kościołowi i światu.

Więcej…

 

Zapraszamy na rekolekcje letnie!

W naszych planach wakacyjnych warto uwzględnić wyjazd na rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Jest to także dobra okazja do apostolstwa. Nie wahajmy się zapraszać na rekolekcje naszych bliskich i znajomych!

Tematem tegorocznych rekolekcji są słowa papieża Franciszka z homilii wygłoszonej w Niedzielę Miłosierdzia (7.04.2013) w bazylice św. Jana na Lateranie:

Nie lękaj się twojej słabości,
zaufaj Mi

Więcej informacji szczegółowych na temat rekolekcji w poszczególnych diecezjach można znaleźć w sekcji rekolekcje.

 

6.IV.2013 XVI Międzynarodowa pielgrzymka RRN na Jasną Górę

Zapraszamy na XVI międzynarodową pielgrzymkę RRN na Jasną Górę.

Temat tegorocznej pielgrzymki to:
Miłosierdzie zmienia świat

Zapraszamy do pobrania materiałów formacyjnych na czas pielgrzymowania do Częstochowy.


Plik
Materiały dla osób odpowiedzialnych za autokar

Materiały na XVI międzynarodową pielgrzymkę RRN do Częstochowy

Materiały w formie zeszytu A5 do wydrukowania

Materiały na XVI międzynarodową pielgrzymkę RRN do Częstochowy - cz II

Program pielgrzymki

 

26 marca zmarł Tata ks. Sławomira Kowalskiego z diecezji płockiej

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 marca 2013 roku zmarł Stefan Kowalski – ojciec ks. Sławomira Kowalskiego. Przeżył 80 lat.

Msza święta żałobna odbędzie się 27 marca 2013 roku o godzinie 14.00 w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sierpcu.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o śp. Stefanie oraz pogrążonej w żalu rodzinie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

 

Zaproszenie dla osób, które chcą zaangażować się w powstanie nowych pieśni RRN

Zapraszamy wszystkich chętnych – Kapłanów i osoby świeckie, którzy chcą zaangażować się w powstanie nowych pieśni dla RRN.
Spotkanie odbędzie się 23.01.2012 r., na dzień przed zimowymi rekolekcjami RRN, w Licheniu. W dłuższej perspektywie chcemy, aby zaowocowało to wydaniem NOWEGO ŚPIEWNIKA oraz nagrań muzycznych.
Zapraszamy w szczególności TWÓRCÓW muzyki oraz autorów tekstów, dla których treści, którymi żyje RRN nie są obce.

Więcej…

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000