Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Zapamiętajmy te trzy słowa jako znak: czynić, słuchać, mówić. Ktoś, kto jedynie mówi i czyni, nie jest prawdziwym prorokiem, nie jest prawdziwym chrześcijaninem, bo ostatecznie wszystko upadnie, jako że nie stoi na skale miłości Bożej, nie jest trwałe jak skała. Ktoś, kto umie słuchać i ze słuchania czyni na mocy słowa pochodzącego od kogoś innego, a nie własnego, ten pozostanie stały.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 25.06.2015)

3.VII.2013 Przesłanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego do Ruchu Rodzin Nazaretańskich z okazji zatwierdzenia ogólnopolskiego statutu RRN przez Konferencję Episkopatu Polski

Więcej…

 

Zaproszenie na Mszę św. dziękczynną z okazji zatwierdzenia ogólnopolskiego statutu RRN, Ludźmierz, 8.VII.2013 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Mszę św. dziękczynną z okazji zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski statutu ogólnopolskiego RRN.
Msza św. będzie celebrowana w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, w poniedziałek 8 lipca br. o godzinie 12.00.
Uroczystej liturgii będzie przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy warszawsko-praski.
We Mszy św. wezmą udział uczestnicy rekolekcji letnich Ruchu z okolic Podhala z następujących archidiecezji i diecezji: legnickiej, łomżyńskiej, płockiej, poznańskiej, radomskiej, rzeszowskiej, szczecińsko-kamieńskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, wrocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej.

 

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła statut Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich

Z radością informujemy, że Księża Biskupi zgromadzeni na 362. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie-Wieliczce w dniu 22.06.2013 r. zatwierdzili statut Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich.

Ostateczny tekst statutu został przygotowany po starannej refleksji animowanej przez grono Moderatorów Diecezjalnych RRN. Uwzględnia on zalecenie Księży Biskupów z października 2012 r., aby stworzyć struktury prawne, które umożliwią koordynację na płaszczyźnie ogólnopolskiej działalności prowadzonej przez stowarzyszenia lokalne.

Zatwierdzenie statutu stanowi pierwszy i najważniejszy krok na tej drodze. Kolejnym krokiem będzie powołanie przez Księży Moderatorów „federacji” stowarzyszeń diecezjalnych – po uzyskaniu stosownej zgody władz kościelnych w diecezjach, w których Ruch istnieje.

Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności i naszym Pasterzom za dar statutu ogólnopolskiego. Najlepszym podziękowaniem z naszej strony będzie wzmożona gorliwość w wypełnianiu powołania, które otrzymaliśmy i którego kształt w formie statutu zyskał aprobatę kościelną. Niech Maryja wyjedna naszym wspólnotom Boże błogosławieństwo, abyśmy z jeszcze większym zapałem podjęli wysiłek chrześcijańskiego życia i świadectwa, tak potrzebnego dzisiaj Kościołowi i światu.

Więcej…

 

Zapraszamy na rekolekcje letnie!

W naszych planach wakacyjnych warto uwzględnić wyjazd na rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Jest to także dobra okazja do apostolstwa. Nie wahajmy się zapraszać na rekolekcje naszych bliskich i znajomych!

Tematem tegorocznych rekolekcji są słowa papieża Franciszka z homilii wygłoszonej w Niedzielę Miłosierdzia (7.04.2013) w bazylice św. Jana na Lateranie:

Nie lękaj się twojej słabości,
zaufaj Mi

Więcej informacji szczegółowych na temat rekolekcji w poszczególnych diecezjach można znaleźć w sekcji rekolekcje.

 

6.IV.2013 XVI Międzynarodowa pielgrzymka RRN na Jasną Górę

Zapraszamy na XVI międzynarodową pielgrzymkę RRN na Jasną Górę.

Temat tegorocznej pielgrzymki to:
Miłosierdzie zmienia świat

Zapraszamy do pobrania materiałów formacyjnych na czas pielgrzymowania do Częstochowy.


Plik
Materiały dla osób odpowiedzialnych za autokar

Materiały na XVI międzynarodową pielgrzymkę RRN do Częstochowy

Materiały w formie zeszytu A5 do wydrukowania

Materiały na XVI międzynarodową pielgrzymkę RRN do Częstochowy - cz II

Program pielgrzymki

 

26 marca zmarł Tata ks. Sławomira Kowalskiego z diecezji płockiej

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 marca 2013 roku zmarł Stefan Kowalski – ojciec ks. Sławomira Kowalskiego. Przeżył 80 lat.

Msza święta żałobna odbędzie się 27 marca 2013 roku o godzinie 14.00 w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sierpcu.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o śp. Stefanie oraz pogrążonej w żalu rodzinie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

 

Zaproszenie dla osób, które chcą zaangażować się w powstanie nowych pieśni RRN

Zapraszamy wszystkich chętnych – Kapłanów i osoby świeckie, którzy chcą zaangażować się w powstanie nowych pieśni dla RRN.
Spotkanie odbędzie się 23.01.2012 r., na dzień przed zimowymi rekolekcjami RRN, w Licheniu. W dłuższej perspektywie chcemy, aby zaowocowało to wydaniem NOWEGO ŚPIEWNIKA oraz nagrań muzycznych.
Zapraszamy w szczególności TWÓRCÓW muzyki oraz autorów tekstów, dla których treści, którymi żyje RRN nie są obce.

Więcej…

 

18.XII.2012 Relacja z listopadowych rekolekcji dla kandydatów na animatorów duchowych

Od 23 do 25 listopada kandydaci na animatorów duchowych w RRN przeżywali we Wrocławiu swoje rekolekcje. Uczestnicy reprezentowali diecezje: częstochowską, ełcką, łomżyńską, płocką, toruńską, warszawsko-praską, wrocławską i zielonogórsko-gorzowską.

Pierwszego dnia Mszę św. sprawował i wygłosił naukę rekolekcyjną ks. dr Aleksander Radecki, Ojciec Duchowny w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Zachęcał nas do mężnego kroczenia na drodze duchowej i dawania świadectwa życia z Bogiem.

Więcej…

 

12 grudnia odszedł do domu Ojca Tata Księdza Ryszarda Półtoraka z Elbląga

12 grudnia, w Święto Matki Bożej z Guadalupe odszedł do domu Ojca, po przyjęciu Wiatyku, śp. Czesław Półtorak – Tata Księdza Ryszarda, moderatora Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Diecezji Elbląskiej.

Msza Św. pogrzebowa odprawiona zostanie w piątek 14 grudnia o godz.13.30 w par. Trójcy Świętej w Elblągu. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Dębica w Elblągu. Polecamy Matce Bożej duszę śp. Czesława oraz prosimy, aby pocieszyła tych, którzy pozostali w smutku i żałobie.

 

7-9.XII.2012 Relacja z rekolekcji formacyjnych dla animatorów diecezjalnych w Zakroczymiu

W dniach 7-9 grudnia pod hasłem „Komunia z Maryją a poznawanie siebie” odbyły się weekendowe rekolekcje formacyjne dla animatorów diecezjalnych w Zakroczymiu. Pod przewodnictwem kapłanów – ks. Andrzeja Kopczyńksiego, ks. Dariusza Kowalczyka oraz ks. Cezarego Siemińskiego staraliśmy się pogłębiać naszą relację z Matką Bożą.

Otrzymaliśmy zachętę, aby we wszystkich niepokojach zwracać się natychmiast do Maryi, ponieważ tylko przy Bogu możemy znaleźć pokój, a Maryja jest bezpośrednią drogą wiodącą do Niego.

Wszystkim uczestnikom rekolekcji towarzyszyła ogromna radość z tego, dane nam było przeżywać to wspólnotowe spotkanie w szczególny czas – Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Rekolekcje zakończyły się w niedzielę Eucharystią w kościele pw. Św. Barbary w Twierdzy Modlin.

Jesteśmy wdzięczni za przeżycie adwentowych rekolekcji formacyjnych. Ufamy, że zaowocują one pogłębieniem poznania siebie i komunii z Matką Bożą – naszą najlepszą drogą do Pana.

AB

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000