Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Droga naszego odkupienia wiedzie przez wiele porażek. Także ostatnia z nich, porażka Krzyża, jest zgorszeniem. Ale właśnie tam miłość zwycięża. I ta historia, która rozpoczęta miłosnym marzeniem idzie dalej drogą porażek, kończy się zwycięstwem miłości: krzyżem Jezusa. Nie wolno nam zapomnieć tej drogi, choć jest ona trudna.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 1.06.2015)

13 X 2013 Zawierzenie świata Matce Bożej przez papieża Franciszka

W niedzielę 13 października br., podczas Dnia Maryjnego w Roku Wiary, papież Franciszek zawierzył świat, a więc i każdego z nas, Matce Bożej Fatimskiej. Odpowiedzmy na ten dar podobnie jak św. Jan Apostoł, biorąc Maryję „do siebie”, czyli odnawiając nasze osobiste zawierzenie.

Poniżej zamieszczamy tekst aktu oddania a także wybór myśli Ojca Świętego:

 

Pełny tekst aktu oddania oraz wybrane myśli Ojca Świętego...

 

8 IX 2013 Relacja z ogólnopolskiej inauguracji roku formacyjnego RRN w Twierdzy Modlin

Ruch Rodzin Nazaretańskich rozpoczął nowy rok formacyjny w Twierdzy Modlin 7 września 2013 w Twierdzy Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki) odbyła się ogólnopolska inauguracja nowego roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Gospodarzem był ks. Cezary Siemiński, proboszcz parafii św. Barbary, moderator RRN w diecezji płockiej i członek Koordynacji Krajowej. W inauguracji wzięło udział kilkuset członków Ruchu z całego kraju a także goście z Litwy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył w otoczeniu trzydziestu kapłanów biskup Andrzej Siemieniewski z Wrocławia, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Modlitwą objęto dzieło tworzenia ogólnopolskich struktur Ruchu. Statut przyszłej federacji, mającej zrzeszać stowarzyszenia diecezjalne Ruchu, został zatwierdzony na zebraniu Konferencji Episkopatu Polski w czerwcu br., w Krakowie-Wieliczce. Witając obecnych, ks. Siemiński zaprosił do modlitwy w intencji pokoju w Syrii i na Bliskim Wschodzie oraz w intencji śp. ks. Tadeusza Dajczera, założyciela Ruchu, w przeddzień czwartej rocznicy jego śmierci.

...pełna relacja, nagrania konferencji, zdjęcia

 

8.IX.2013 Rocznica śmierci ks. Tadeusza Dajczera

8 września br. mija czwarta rocznica śmierci założyciela Ruchu Rodzin Nazaretańskich - ks. Tadeusza Dajczera.

Ks. Tadeusz, poprzez swoją decyzję pójścia za Bogiem do końca i autentyczną troskę o dusze ludzkie, w wielu osobach wzbudził pragnienie pogłębionego życia wewnętrznego.
Dziękując Panu Bogu za dar tego kapłana, chcemy pamiętać o nim w modlitwie. 7 września, podczas ogólnopolskiej inauguracji roku formacyjnego RRN w Twierdzy Modlin, będziemy modlić się za duszę śp. ks. Tadeusza.

 

6-8.IX.2013 Dni skupienia animatorów diecezjalnych w Zakroczymiu

Kochani,

kończą się wakacje i powoli czas wracać do normalności. Zapraszam wszystkich na spotkanie do Zakroczymia. Wiem, że często się nie chce, wiem, że tracimy nadzieję, ale to też Pan Bóg dopuszcza, byśmy mogli poznać swą ograniczoność i bezradność. Potrzebujemy więc tym bardziej wsparcia Matki Bożej, która na ziemi do końca ufała. Pokusa rezygnacji pojawia się, ale dokąd pójdziemy? Przyjedźmy więc na rekolekcje od 6 do 8 września. W dniu 7 września rozpoczynamy w Twierdzy Modlin pod przewodnictwem naszego biskupa Andrzeja Siemieniewskiego nowy rok pracy. Jako gospodarz zapraszam.

Z Maryją
ks. Cezary Siemiński

 

7.IX.2013 Ogólnopolska inauguracja roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Twierdzy Modlin

Zapraszamy wszystkich członków, przyjaciół i sympatyków Ruchu Rodzin Nazaretańskich na ogólnopolską inaugurację roku formacyjnego w dniu 7 września br., w Parafii św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin-Twierdza), ul. Szpitalna 69.
Mszy św. przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi Ks. Biskup Andrzej Siemieniewski.

Serdecznie zapraszamy - z Maryją
ks. Cezary Siemiński

Program inauguracji

 

8.VII.2013 List członków i sympatyków RRN do Biskupów polskich z podziękowaniem za zatwierdzenie statutu ogólnopolskiego

Członkowie i sympatycy Ruchu Rodzin Nazaretańskich uczestniczący we Mszy św. dziękczynnej w Ludźmierzu, dnia 8 lipca 2013 r., wystosowali do Biskupów polskich list z podziękowaniem za zatwierdzenie statutu ogólnopolskiego Ruchu. Pod listem podpisały się liczne osoby z diecezji z całej Polski. Poniżej zamieszczamy treść listu:

Więcej…

 

3.VII.2013 Przesłanie ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego do Ruchu Rodzin Nazaretańskich z okazji zatwierdzenia ogólnopolskiego statutu RRN przez Konferencję Episkopatu Polski

Więcej…

 

Zaproszenie na Mszę św. dziękczynną z okazji zatwierdzenia ogólnopolskiego statutu RRN, Ludźmierz, 8.VII.2013 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Mszę św. dziękczynną z okazji zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski statutu ogólnopolskiego RRN.
Msza św. będzie celebrowana w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, w poniedziałek 8 lipca br. o godzinie 12.00.
Uroczystej liturgii będzie przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy warszawsko-praski.
We Mszy św. wezmą udział uczestnicy rekolekcji letnich Ruchu z okolic Podhala z następujących archidiecezji i diecezji: legnickiej, łomżyńskiej, płockiej, poznańskiej, radomskiej, rzeszowskiej, szczecińsko-kamieńskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, wrocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej.

 

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła statut Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich

Z radością informujemy, że Księża Biskupi zgromadzeni na 362. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie-Wieliczce w dniu 22.06.2013 r. zatwierdzili statut Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich.

Ostateczny tekst statutu został przygotowany po starannej refleksji animowanej przez grono Moderatorów Diecezjalnych RRN. Uwzględnia on zalecenie Księży Biskupów z października 2012 r., aby stworzyć struktury prawne, które umożliwią koordynację na płaszczyźnie ogólnopolskiej działalności prowadzonej przez stowarzyszenia lokalne.

Zatwierdzenie statutu stanowi pierwszy i najważniejszy krok na tej drodze. Kolejnym krokiem będzie powołanie przez Księży Moderatorów „federacji” stowarzyszeń diecezjalnych – po uzyskaniu stosownej zgody władz kościelnych w diecezjach, w których Ruch istnieje.

Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności i naszym Pasterzom za dar statutu ogólnopolskiego. Najlepszym podziękowaniem z naszej strony będzie wzmożona gorliwość w wypełnianiu powołania, które otrzymaliśmy i którego kształt w formie statutu zyskał aprobatę kościelną. Niech Maryja wyjedna naszym wspólnotom Boże błogosławieństwo, abyśmy z jeszcze większym zapałem podjęli wysiłek chrześcijańskiego życia i świadectwa, tak potrzebnego dzisiaj Kościołowi i światu.

Więcej…

 

Zapraszamy na rekolekcje letnie!

W naszych planach wakacyjnych warto uwzględnić wyjazd na rekolekcje letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Jest to także dobra okazja do apostolstwa. Nie wahajmy się zapraszać na rekolekcje naszych bliskich i znajomych!

Tematem tegorocznych rekolekcji są słowa papieża Franciszka z homilii wygłoszonej w Niedzielę Miłosierdzia (7.04.2013) w bazylice św. Jana na Lateranie:

Nie lękaj się twojej słabości,
zaufaj Mi

Więcej informacji szczegółowych na temat rekolekcji w poszczególnych diecezjach można znaleźć w sekcji rekolekcje.

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000